Obchodní centrum Pražská

Obchodní centrum Pražská

Informace, která asi potěší mnoho Úvaláků. Věci, které se zdají býti na první pohled snadné, ve skutečnosti snadné nejsou a předchází jim hodně jednání, domlouvání, organizování a nebojíme se i napsat – přetahování mezi zájmy investorů a o zájmy města a jeho občanů.

Město Úvaly napsalo:

Připravuje se výstavba obchodního centra na Pražské u jirenské křižovatky

Dlouhou dobu jsme slýchali stesky obyvatel Úval, že pro centrum a severní části města je dostupnost obchodní sítě špatná. Pro tyto Úvalačky a Úvaláky máme zprávu, která jim možná udělá radost.

Společnost R.P. Úvaly s.r.o. (součást skupiny investičního fondu Exafin) plánuje po dohodě s vedením města Úvaly v místě stávajícího pole poblíž křižovatky Jirenská výstavbu a provozování obchodního centra střední velikosti, které by obsluhovalo Úvaly a okolní obce.

Obchody by měly doplnit, rozšířit a zkvalitnit již existující obchodní síť v Úvalech a měly by být složeny tak, aby doplňovaly již existující síť a zároveň neměly likvidační dopad na obchody v centru města Úvaly.

Lokalita pro výstavbu byla zvolena po diskusi se zástupci města, především tak, aby byla snadno dostupná a zároveň nezatěžovala dopravou intravilán města. Výhodou lokality je i její dobrá dostupnost pro centrální a severní lokality Úval, kde doposud bylo zajištění obchodní sféry slabé.

Investor a zástupci města se předběžně dohodli na následujících parametrech výstavby:

  1. architektonická i materiálová skladba centra bude volena tak, aby se jednalo o reprezentativní vizitku města. Budou voleny ekologické materiály, technologie a s vodou v areálu bude hospodařeno tak, aby se srážkové vody zasakovaly v místě. Energeticky bude obchodní centrum orientováno na maximální soběstačnost a minimalizaci uhlíkové stopy.
  2. investor vybuduje přístupový chodník k ulici Pražská tak, aby centrum bylo snadno dostupné pro pěší a cyklisty
  3. centrum bude od stávající výstavby na horním Úvaláku odděleno zeleným valem, osvětlení centra bude realizováno tak, aby neprodukovalo světelný smog
  4. Součástí obchodního centra bude řešení zeleně schválené zahradním architektem města, včetně stromů a ušlechtilých travin
  5. investor přispěje městu Úvaly částku 5 mil. Kč, která bude věnována na zlepšení uliční infrastruktury v oblasti horního Úvaláku.

Projekt je ve fázi studie a bude projednáván v komisích rady města. Smlouva o spolupráci bude předložena ke schválení zastupitelstvu města. V případě, že vše půjde dle plánů, chtěl by investor obchodní centrum otevřít již v roce 2019.

Další informace budeme postupně doplňovat na webové stránky města do sekce Nová výstavba a investice/ Developerské projekty.

Tak, co tomu říkáte? Jste pro?

Související příspěvky

Krásné vánoce & PF 2018

Krásné vánoce & PF 2018

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, rádi bychom vám všem popřáli krásné vánoce a všechno nejlepší do roku 2018! Hlavně hodně lásky, zdraví, štěstí a...

Aktualita z | PF