Městský bytový fond

Městský bytový fond

Městský bytový fond je oblast, se kterou jsme v uplynulých 4 letech příliš dopředu nehnuli. Ale i zde je potřeba mnohé změnit.

Město se v blízké budoucnosti nevyhne rozčlenění svého bytového fondu na následující skupiny bytů:

– sociální a startovací byty
– služební byty
– byty s volným nájmem

Sociální byty by měly být určené pro občany v obtížné životní či sociální situaci. Startovací byty by pak byly určeny především pro mladé obyvatele Úval, kteří si pořizují první bydlení. Doba nájmu v těchto bytech by neměla přesáhnout 3 roky. Tyto byty by neměly činit více než 20% z bytového fondu vlastněného městem.

Služební byty by měly být byty určené pro nájemce s tzv. preferovanými profesemi, u kterých má město zájem na jejich stabilizaci v Úvalech. Jedná se především o učitele, lékaře, policisty, hasiče nebo zaměstnance města. Nájem v těchto bytech by měl být vázán trváním pracovního poměru nebo výkonem profese v Úvalech a výše nájmu by měla být zvýhodněná oproti běžnému tržnímu nájmu. Služební byty by měly činit cca 35 – 40% městského bytového fondu.

Byty s volným nájmem – do této kategorie by se měly přesunout všechny ostatní byty. Nájem v těchto bytech by měl být stanoven s ohledem na výši nájmu na volném trhu, přesto však v sociálně únosné výši.

Součástí reformy hospodaření s byty však musí být i investice do rekonstrukcí bytového fondu. V současné době je totiž bytový fond města v neutěšeném stavu a vnitřní dluh na něm dosahuje částky cca 30 mil. Kč.

Proto jsme velmi rádi, že jsme obdrželi dotaci ze SFŽP, která nám umožní zrekonstruovat bytové domy v Prokopa Velikého 1346 a 1347, a to nejpozději do září roku 2020. V další vlně budou následovat další městské bytové domy (Kollárova 1095-1096, Škvorecká 75 a 181 atd.).

O rekonstrukci prvních bytových domů rozhodne rada města v červenci letošního roku, celková změna v hospodaření s bytovým fondem je však běh na dlouhou trať.

I o budoucnosti bytového fondu města se bude proto rozhodovat v těchto volbách.

Související příspěvky

Krásné vánoce & PF 2018

Krásné vánoce & PF 2018

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, rádi bychom vám všem popřáli krásné vánoce a všechno nejlepší do roku 2018! Hlavně hodně lásky, zdraví, štěstí a...

Aktualita z | PF