Jak je na tom kriminalita v Úvalech?

Jak je na tom kriminalita v Úvalech?

Kriminalita v Česku poklesla. Jak jsou na tom Úvaly?

Možná jste zaregistrovali v novinách zprávy o tom, že v Česku poklesla kriminalita. To je sama o sobě příznivá zpráva, i když je otázkou, do jaké míry jsou statistiky zkreslené tím, že drobnější krádeže lidé už prostě nehlásí, protože ví, že je to k ničemu a nic se nevyšetří … Přesto všechno však můžeme říct, že kriminalita obecně klesá a Česko je jednou z nejbezpečnějších zemí v Evropě.

Jak jsme na tom v Úvalech? Už teď můžeme napsat, že dobře. Stačí krátký pohled na pár dat:

2014 – 410 trestných činů a přečinů
2015 – 311 trestných činů a přečinů
2016 – 272 trestných činů a přečinů
2017 – 252 trestných činů a přečinů
2018 – 76 trestných činů a přečinů za I. pololetí

Znamená to, že mezi roky 2014 – 2017 poklesla obecná kriminalita v Úvalech o téměř 40%.

Důležité je, že nemáme zásadní problém s tzv. tvrdou kriminalitou (násilí, vraždy, přepadení, vloupání). V drtivé většině případů se jedná o vyřizování účtů v hospodě, rodinné rozmíšky atp.

Co k tomu vedlo? Podle našeho názoru se jedná vliv více faktorů:

1) obecně zlepšující se hospodářská situace v zemi a tím i rostoucí bohatství lidí. Úvaly se navíc stávají více a více dobrou adresou.
2) zřízení městské policie v Úvalech (ano, máte pravdu, v roce 2014 jsme byli proti jejímu zřízení, s odstupem let však musíme uznat, že to byl vzhledem k růstu města správný krok)
3) odstartování projektu Bezpečné Úvaly – což je projekt intenzivní spolupráce státní policie, městské policie, radnice a jejího sociálního odboru. Zde se snažíme případné bezpečnostní problémy řešit již v zárodku a to i na bázi pravidelných společných porad
4) zahájení projektu „Pomůžeme překročit minulost“ se sociální agenturou Rubikon. V rámci tohoto projektu jsme spustili projekt vracení bývalých vězňů do společnosti – na trh práce, řešili jsme jejich bydlení, problémy s exekucemi atd.
5) dále jsme rozvinuli rozsáhlé preventivní programy práce s dětmi a mládeží, včetně návštěv reálných soudních jednání
6) systematické potírání nelegálního graffiti a naopak podpora graffiti a streetartu legálního. Zde se od počátku držíme teorie rozbitého okna.
7) nemalý podíl má vliv investic do zkvalitňování městského prostředí a veřejného prostoru

Vždy je však prostor pro další zlepšení. Aby se kriminalita v Úvalech dále snižovala, je potřeba ve výše uvedených programech pokračovat, ale samo o sobě to stačit nebude. Co je tedy podle nás potřeba dále řešit?

1) město musí zřídit systém sociálního bydlení. V podmínkách Úval by se mělo jednat o cca 15 – 20 bytů. V každém i sebebohatším městě budou existovat rodiny a jedinci se sociálními nebo psychickými problémy. Těmto lidem musí být poskytnuta pomoc, velmi často pomoc formou sociálního bydlení. Sociální bydlení není jen o tom, že lidem poskytnete bydlení, ale také návaznou pomoc: řešení problémů s exekucemi, zaměstnáním nebo soužitím v rodině. Ano, bude to stát peníze, ale na stranu je zde možné využít systému státních dotací a v neposlední řadě se tím do značné míry eliminuje kriminogenní prostředí

2) je potřeba nabídnout náctiletým možnost smysluplného trávení volného času. Poměrně mnoho investic ve městě bylo směřování k malým dětem a mladým rodinám, ale tato skupina byla doposud opomíjena. Co to znamená? Jednoznačně bychom měli v Úvalech usilovat o vybudování volnočasového areálu podobného pražské Gutovce. Ideální prostor se přímo nabízí – je to areál lomu v Riegrově ulici. Náklady na tuto investici budou nemalé (cca 8 – 10 mil. Kč), ale z dlouhodobého hlediska se vyplatí.

Nezbytnou součástí je pak potřeba dotáhnout do konce projekt budování hřišť a míst pro setkávání (altánky, grilovací místa) v jednotlivých městských čtvrtích.

Dalším úkolem je nutnost zlepšit zázemí (prostorové i finanční) pro MDDM Úvaly, aby byl schopen s těmito lidmi pracovat.

3) město bude potřebovat vybudovat kamerový systém. Je to věc ošemetná, protože zde se stýkají dva protichůdné požadavky – požadavek na ochranu soukromí a požadavek na bezpečnost. Rozhodli jsme se však, i po zkušenostech z okolních měst, že kamerový systém smysl má a proto jsme podali žádost o dotaci, se kterou jsme uspěli. V roce 2019 by tak Úvaly měly mít plně funkční městský kamerový systém.

4) je potřeba i nadále postupně eliminovat ošklivá a nevábná místa v Úvalech. Také jste si všimli, že kde je hezký veřejný prostor, tak se cítíte bezpečněji?

V neposlední řadě to je pak o nás samých. Je to taková notorieta, že její opakování je zbytečné, ale je platná. Nebýt lhostejný k okolí, zajímat se o něj a když vidím něco podezřelého, nedělám, že to nevidím …

Štítky: Bezpečnost

Související příspěvky

Krásné vánoce & PF 2018

Krásné vánoce & PF 2018

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, rádi bychom vám všem popřáli krásné vánoce a všechno nejlepší do roku 2018! Hlavně hodně lásky, zdraví, štěstí a...

Aktualita z | PF