Kolem, vlakem, busem, autem – v Úvalech vše najdem.

Otevřené Úvaly

Hlavní priority pro roky 2018-2022

 • Vybudování nových prostor pro městskou knihovnu rekonstrukcí objektu č. p. 18

 • Doplnění systému infotabulí ve městě o dvě interaktivní tabule s informacemi o zajímavostech ve městě (rekonstruované nádraží, náměstí A. z Pardubic)

 • Oživení veřejného prostoru uměleckými díly (sochy, street art)

 • Oživení č. p. 65 zájezdními divadly a pojízdnými kiny

 • Pokračování tradičních úvalských aktivit (plesy, adventní trhy, akce Obce baráčníků atd.)

 • Podpora Kulturní komise Rady města jako osvědčeného organizátora kultury v Úvalech

 • rekonstrukce ulic
 • terminál u nádraží
 • lávka přes I/12
 • chodník podél Jirenské
 • cyklostezka u Horoušánek
0
rekonstrukce ulic
0
terminál u nádraží
0
lávka přes I/12
0
chodník podél Jirenské
0
cyklostezka u Horoušánek

Rekonstrukce ulic

Rekonstrukce ulic

Rekonstrukce ulic

Co jsme splnili z našeho programu z roku 2010?

 • Město pokračovalo v péči o své významné památky (oprava mostku v Králičině, oprava sochy A. z Pardubic).

 • I nadále pokračovala úspěšná spolupráce mezi městem, školou a MDDM při pořádání kulturních akcí.

 • Vytvořili jsme nový prostor pro kulturní akce – Pětašedesátku.

Co se nám nepovedlo?

 • Neměli jsme prostor pro navýšení investic města do oblasti kultury, zejména pak rekonstrukce zázemí pro městskou knihovnu.