Mgr. Hana Němcová

Narozen:1973, Praha
Vzdělání:VŠ – FTVS UK, Praha
Stav:Vdaná
Zaměstnání:Soukromý podnikatel v oblasti tělovýchovy a sportu
Bydliště:Úvaly
E-mail:hana.nemcova@otevreneuvaly.cz

Proč kandiduji?

Můj důvod, proč opět kandiduji, je úplně stejný jako před 4 lety. Jsem přesvědčená, že činnost našeho sdružení ve vedení města pozitivně ovlivnila vzhled města, jeho fungování, zasadili jsme se o mnoho zrealizovaných projektů. Za poslední čtyři roky se Úvaly změnily v krásné, upravené zelené město, ve kterém lidé rádi žijí a které si mnoho nových obyvatel vybralo právě pro tyto změny. Ráda bych se i nadále podílela na proměně našeho města „ve stejném kurzu“, které Otevřené Úvaly nastavily.