Kultura dělá Úvaly městem ….

Otevřené Úvaly

Vybudování nových prostor pro městskou knihovnu rekonstrukcí objektu č. p. 18

 • Doplnění systému infotabulí ve městě o dvě interaktivní tabule s informacemi o zajímavostech ve městě (rekonstruované nádraží, náměstí A. z Pardubic)

 • Oživení veřejného prostoru uměleckými díly (sochy, street art)

 • Oživení č. p. 65 zájezdními divadly a pojízdnými kiny

 • Pokračování tradičních úvalských aktivit (plesy, adventní trhy, akce Obce baráčníků atd.)

 • Podpora Kulturní komise Rady města jako osvědčeného organizátora kultury v Úvalech

 • Co jsme splnili z našeho programu z roku 2010?

  • Město pokračovalo v péči o své významné památky (oprava mostku v Králičině, oprava sochy A. z Pardubic).

  • I nadále pokračovala úspěšná spolupráce mezi městem, školou a MDDM při pořádání kulturních akcí.

  • Vytvořili jsme nový prostor pro kulturní akce – Pětašedesátku.

  Co se nám nepovedlo?

  • Neměli jsme prostor pro navýšení investic města do oblasti kultury, zejména pak rekonstrukce zázemí pro městskou knihovnu.