NAŠI LIDÉ

Shadow

Kandidáti do zastupitelstva města Úvaly v roce 2022


Ostatní členové


Jsme občanským sdružením, ve kterém se již před 16 lety sešli občané Úval, kteří mají zájem o rozvoj svého města, ať již jde o kulturu, sport, podnikání, životní prostředí nebo další oblasti rozvoje. Záleží nám na tom, jak se bude v Úvalech žít a jak budou Úvaly vypadat za deset nebo za dvacet let.

Nejlepším způsobem, jak aktivně ovlivňovat rozvoj města, je kromě dobrovolnické činnosti také přímé zapojení do orgánů místní samosprávy.

Chceme se tedy opět zúčastnit jako sdružení nezávislých kandidátů letošních komunálních voleb.

Na našich  stránkách vám postupně představíme  náš  volební program, který bude zároveň programem dlouhodobého rozvoje Úval. V mnohém navazuje na naše volební programy z let 2018, 2014, 2010 a 2006. Možná, že se náš program nebude na první pohled zásadně lišit od ostatních volebních programů. I my chceme, aby město bylo čisté, aby ve městě dobře fungovala doprava, aby zde vznikaly nové pracovní příležitosti, aby bylo důstojně postaráno o nejmladší i dříve narozené  spoluobčany. Chceme např., aby byla postavena sportovní hala, aby bylo kolem nádraží  kde zaparkovat, aby mladí lidé měli možnost sehnat v Úvalech bydlení a zábavu (viz náš dlouhodobý projekt skateparku). Určitě také chceme navázat na to, čeho již bylo v Úvalech dosaženo a dále to rozvíjet.

To, v čem chceme být pro Vás lepší volbou a pro Úvaly šancí perspektivního rozvoje, jsou schopnost a vůle komunikovat s občany i s neziskovými organizacemi, odbornost a šetrnost při správě majetku a městských financí, poctivost a transparentnost při zadávání veřejných zakázek, profesionalita a zkušenosti při řízení městských organizací i při získávání dotací z evropských fondů.

Věříme, že z komunálních voleb vzejde takové zastupitelstvo, které bude ochotno a schopno aktivně řešit každodenní problémy, určit cíl a strategii a realizovat vizi dlouhodobého rozvoje našeho města.

Na podzim budeme velice rádi, když nám dáte Váš hlas a když z ostatních kandidátek vyberete takové osobnosti, které jsou připraveny aktivně se podílet  na   rozvoji  Úval a kterým nejde o osobní prospěch, zájmy jedné politické strany nebo dokonce o vlastní prospěch z veřejných financí.