Svátek má Jáchym

Program veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly dne 20.12.2007

Uvnitř této zprávy naleznete informace k programu zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 20. prosince od 18.00 v DPS.

Program jednání zastupitelstva města Úvaly konaného dne 22.11.2007

 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva města
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Rozpočet 2008 - žádost o finanční příspěvek - publikace "Drobné památky v Úvalech a okolí"
 4. Převod finančních prostředků MŠ Pražská (odměna ředitelce školky)
 5. Rozpočet 2008 - navýšení položky "kultura"
 6. Rozpočet 2008 - příspěvek pro sportovní a tělovýchovné organizace v Úvalech
 7. Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 5/2007 - zrušení řádu veřejného pohřebiště v Úvalech (bude vydán nový řád)
 8. Návrh výše poplatků za odpady pro rok 2008
 9. Vodné a stočné pro rok 2008
 10. Vydání návrhu změn VIII) ÚPnSÚ Úvaly (změna územního plánu)
 11. Dostavba areálu úvalských škol, požadavky zpracovatele projektových dokumentací na zvýšení cen jednotlivých výkonových fází
 12. Rozpočtové opatření č. 4
 13. Zpráva finančního výboru ZM k návrhu rozpočtu na rok 2008
 14. Návrh rozpočtu na rok 2008

Informace k vybraným bodům jednání (máme na mysli ty, které považujeme za podstatné)

Rozpočet 2008 - žádost o finanční příspěvek - publikace "Drobné památky v Úvalech a okolí"

Klub přátel přírody, historie Úvaly a okolí chystá v roce 2008 vydání publikace, která bude mapovat historické památky v Úvalech a okolí. Náklady na tuto publikaci dosáhnou cca 230 000 Kč. Klub žádá město o podporu ve výši 180 000 Kč.

Rozpočet 2008 - navýšení položky "kultura"

V rozpočtu města je pro rok 2008 na podporu kultury naplánována částka ve výši 120 000 Kč. Mnoha zastupitelům, a patříme mezi ně, se zdá, že je tato částka nízká. Kulturní komise navrhuje, aby město každý rok na podporu kultury vyčlenilo cca 1% ze svých ročních příjmů. Toto 1% činí částku cca 730 000 Kč ročně, šlo by tedy o šestinásobné navýšení rozpočtu na kulturu. Znamená to, že o tuto částku by se musely snížit výdaje města v jiných položkách /např. investice, provoz VPS atd./.

Otázka tedy stojí, jak moc chceme či nechceme v Úvalech podporovat kulturu a sportovní spolky a zda město má či nemá mít v dané oblasti jasně danou politiku. Naše sdružení zastává názor, že rozhodně ano (např. viz tento návrh, který jsme připravili a který bychom rádi uplatnili v našem městě), otázkou je však výše tohoto příspěvku a co vše bude do něj počítáno - naše představa výsledného čísla je v současnosti někde kolem 0,5-0,7%.

Vodné a stočné pro rok 2008

Na tomto zastupitelstvu budeme rozhodovat o výši vodného a stočného pro rok 2008. Jsou navrženy 4 varianty, které v součtu určují výši vodného a stočného v rozmezí 53-56 Kč/1 kubík vody. Loni naši zastupitelé, s ohledem na nevalnou kvalitu dodávané vody, prosadili nižší cenu vody.

Letos však naopak budeme prosazovat variantu nejdražší - město po letech zahájí výstavbu přivaděče z Káraného, bude investováno do oprav potrubí a toto vše stojí nemalé peníze. Vyšší cenu vodného a stočného proto považujeme za jakýsi "podíl" občanů na kvalitní vodě, kterou, jak doufáme, budou do dvou let mít k dispozici.

Vydání návrhu změn VIII) ÚPnSÚ Úvaly (změna územního plánu)

Jedná se drobné úpravy ÚP, které souvisejí se získáním pozemků od Pozemkového fondu. Všechny tyto pozemky budou převedeny na využití "zeleň"

Dostavba areálu úvalských škol, požadavky zpracovatele projektových dokumentací na zvýšení cen jednotlivých výkonových fází

Velmi kontroverzní materiál, podle vývoje včerejšího jednání a reakcí ostatních zastupitelů bude zřejmě stažen z jednání. V principu jde o to, že architekti, kteří vyhráli veřejnou soutěž na dostavbu areálu úvalských škol, přišli s požadavkem na zvýšení ceny projektové dokumentace o 60% a dále s požadavkem na přeložení sítí, který je stavbou vyvolán.

V konečném součtu by toto znamenalo, že cena dostavby úvalských škol vzroste z částky 90 000 000 Kč na částku cca 160 000 000 Kč. Asi každému je zřejmé, že se jedná v kontextu úvalských poměrů o SCI-FI a že město na toto mít nebude. Toto je jasné i dalším zastupitelům města. Očekáváme, že vedení města a architekti předloží rozumný plán, co s dostavbou a jak bude celá situace řešena. Problém totiž je, že i dle varianty SRPu, předložené vedením města, nebude kapacita školy pro rozšířené Úvaly dostačovat. Máme tedy takové peníze investovat? Bohužel, zatím to vypadá, že se potvrzují naše obavy, které jsme vyjádřili již na březnovém zasedání zastupitelstva a v našem volebním programu.

Návrh rozpočtu pro rok 2008

Pokud se týká návrhu rozpočtu pro rok 2008, je navržen jako rozpočet vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 74 613 000 Kč. Předmětem diskuse zcela určitě bude fungování VPS (stojí město téměř 7 milionů Kč ročně) a jejího osudu do budoucna. Naši zastupitelé jsou přesvědčeni, že stávající způsob fungování VPS je do budoucna neúnosný. (K tématu VPS se vrátíme v brzké době.). V příštím roce bude investováno cca 6,5 milionu Kč na projektové dokumentace a cca 13 milionů Kč na rekonstrukce, což je základem pro zrychlení rekonstrukce sítí a komunikací ve městě.

 

16. 12. 2007

Breda Michal, Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist