Svátek má Drahomíra

Školy mohou žádat o dotaci na bezpečnou cestu do školy

Nadace Partnerství vyhlašuje první ročník grantového programu Na zelenou zaměřeného na podporu bezpečných cest do škol. Žádosti o podporu dopravních projektů mohou školy a neziskové organizace, které se školami spolupracují, zasílat do 31. března.

„Cílem grantového programu Na zelenou je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, podpora udržitelné dopravy a propagace zdravého životního stylu. Žáci i rodiče by však současně měli získat lepší povědomí o pravidlech bezpečného dopravního chování," popsal Radek Patrný z Dopravního programu Nadace Partnerství. Ve školních projektech hrají klíčovou úlohu samotní žáci, kteří zakreslují do mapek svou obvyklou cestu do školy a vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. Poté s pomocí dospělých vytvářejí souhrnnou mapu se všemi rizikovými místy. Na jejím základě je zpracována odborná studie s návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí školy.

Na prevenci úrazů a rozvoj udržitelné dopravy v letošním roce rozdělí Nadace Partnerství 700 tisíc korun.O podporu z programu Na zelenou mohou žádat všechny školy a organizace, které se školami spolupracují, přičemž výše grantu může dosáhnout až 100 tisíc korun. „Většina prostředků je určena na zpracování dopravní studie, která slouží obci jako podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav. V rámci projektu však škola může sama navrhnout a uskutečnit řadu drobných opatření, jako jsou přístřešky či stojany na kola, školní plány mobility a podobně.

 „V uplynulém roce jsme si v rámci pilotního projektu, do nějž byly vybrány čtyři školy, ověřili, že je o projekt ze strany škol velký zájem a že má smysl v něm pokračovat. Navíc se myšlenka projektu setkala s kladnou odezvou i v naší francouzské centrále. Jsme velice rádi, že můžeme v podpoře projektu Na zelenou pokračovat i v tomto roce," říká ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA Marek Zeman.

Víceinformací: RadekPatrný, 274816727, mailto:%20radek.patrny@nap.cz,  http://www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou.

16. 01. 2008

Borecká Mirka

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist