Svátek má Ilja

Proběhla výroční valná hromada sdružení Otevřené Úvaly

Minulý týden se uskutečnila výroční valná hromada sdružení Otevřené Úvaly. Tato valná hromada schválila mimo jiné Výroční zprávu o činnosti sdružení za rok 2007 (najdete ji také v rubrice Hospodaření v roce 2007), finanční výsledky za rok 2007 (najdete je v téže rubrice) a dále návrh rozpočtu pro rok 2008 a plán činnosti. Více informací najdete uvnitř zprávy.

Mimo těchto formálních záležitostí se valná hromada zabývala naplánováním projektů, ve kterých by se sdružení Otevřené Úvaly v letošním roce mělo angažovat. Jsou to zejména tyto projekty:

  1. Rekonstrukce dětského hřiště na Slovanech
  2. Relaxační  a sportovní park v lomu naproti Multitecu
  3. Vyhlášení přírodní rezervace Králičina a zahájení příprav na vytvoření přírodně relaxačního parku Výmola
  4. Vytvoření odpočinkového místa u Donáta a zahájení projektu 
  5. Obnova Hanušova kříže
  6. Obnova sv. Jana Nepomuckého 
  7. Likvidace černých skládek v Úvalech

Rovněž jsme schválili návrh rozpočtu (příjmy cca 600 tisíc Kč, výdaje cca 580 tisíc Kč), největší část rozpočtu je určena na rekonstrukci dětského hřiště na Slovanech, obnovu historických památek a na vydávání časopisu Otevřené Úvaly.  

Poté jsme diskutovali aktuální situaci ve městě, zejména pak z hlediska jeho dalšího rozvoje a z hlediska činnosti radnice.

Považujeme za pozitivní, že byly v loňském roce nastartovány projekty jako jsou práce na Strategickém rozvojovém plánu města nebo na Integrovaném plánu rozvoje nebo že se podařilo panu starostovi získat do našeho města dotace na rekonstrukci školní jídelny nebo č.p. 95 na náměstí.

Co v nás vzbuzuje obavy je skutečnost, že zejména rozvojové záměry města jsou tlačeny jedním směrem -  a to směrem k výraznému rozšíření města, projektem Hostín.

Co považujeme za problematické, je poměrně konfrontační soužití mezi námi - Otevřenými Úvaly a představiteli radnice. Důležité je však podotknout, že v rámci většiny zastupitelů je spolupráce velmi korektní a směřující k cíli - zlepšení života v našem městě.

Valná hromada se proto zabývala, jakým způsobem by naše sdružení mělo postupovat v tomto roce, aby se úroveň úvalské politiky pozvedla.

Členové sdružení na valné hromadě vyjádřili rovněž obavy z klesající informační úrovně Života Úval. Považujeme za vysloveně nešťastné, pokud se musí občané dozvídat o závažných věcech našeho města v časopise Otevřené Úvaly a nikoliv tam, kde by měly být - v městském periodiku.

Za vysloveně nepřípustné považujeme cenzuru názorů, která se v Životě Úval projevuje a na kterou poukazují již i občané, kteří nejsou v politice města přímo zaangažovaní.

Pak jsme pochopitelně projednávali i vnitřní věci sdružení, možnosti jednotlivých členů a příznivců při podpoře naší činnosti.

22. 02. 2008

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist