Svátek má Helena

Pozvání na regionální akci Den Země na Klepci II.

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s. - Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s. - Občanské sdružení Klub žen Přišimasy - Sdružení občanů Sibřiny a Stupic SOSák - Občanské sdružení Otevřené Úvaly - Region Pošembeří, o.p.s. - ZŠ Škvorec - ZŠ Úvaly - MŠ Škvorec - MŠ Tismice - MŠ Přišimasy - obec Hradešín - obec Přišimasy - obec Tismice-  městys Škvorec -  město Úvaly pořádají 19. 4. 2008 již 2. ročník regionální kulturní akce „DEN  ZEMĚ  NA  KLEPCI II."  Více informací najdete uvnitř zprávy.

Uplynul téměř rok, kdy se na území Přírodní Památky Klepec u Přišimas uskutečnila 21. dubna jedna z významných kulturních akcí regionu loňského roku - Den Země na Klepci.

Tuto regionální oslavu shlédlo téměř 500 návštěvníků zblízka i zdaleka. Oslava 30 let od vyhlášení vrchu Přírodní Památkou za účelem ochrany klepeckých bizarních skal se stala jedním z mezníků školního projektu „Regionem po spirále času", jehož se aktivně zúčastnili děti a žáci MŠ a ZŠ Škvorec, MŠ Tismice a ZŠ Úvaly. Děti se staly také hlavními protagonisty pestrého programu, který za spolupráce okolních obcí a měst připravila občanská sdružení Klub žen Přišimasy, Klub přátel přírody a historie Úval a okolí a garant celého projektu Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín.

Vedle připravených písní, tématických scének školáků a tanečních kreací Městského domu dětí a mládeže Úvaly, věnovali diváci pozornost odhalení dvou turistických infotabulí s historicko-ekologickými zajímavostmi vrchu Klepce. Děti z mateřských školek se podílely na zasazení tří památných stromů.

Akce se zúčastnili nejen představitelé okolních obcí, ale dokonce i bývalý ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš, který ve svém proslovu ocenil význam podobných aktivit jak pro vztah člověka k přírodě, tak i pro budování vztahů ke zdejšímu regionu, v němž mnozí z nás žijí, studují nebo pracují.

Závěrečný piknik na louce pod žulovým obrem „Slouhou" zpříjemnil vzlet horkovzdušného balónu v pozdějších hodinách.

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín se letos rozhodl tuto akci zopakovat a navázat tak na přetržené tradice tohoto regionálně významného poutního místa.

A tak uspořádal koncem ledna ve Výtvarné dílně Hradešín pořadatelskou schůzi, kde všem přítomným (výše uvedeným) zástupcům z okolních obcí, neziskovým organizacím, základním a mateřským školám, představil myšlenku uspořádání 2. ročníku Dne Země na Klepci.

Tato kulturní akce, jejíž termín je navržen na sobotu 19. dubna 2008, se pokouší přispět k prohloubení vztahů mezi našimi obcemi a sdruženími. Jejím posláním je rozšířit obzory v činnosti pro děti a mládež, připomenout zapomenuté tradice a význam dominant regionu, které představuje nejen Přírodní Památka Klepec.

V programu „plánujeme" slavnostní formace vlajkonošů, představení předškolních dětí u lipky, zpívání s kytarou, sehrání scének „O slouhovi a zlé selce" a „Tábor lidu", hudební představení vztahující se k vrchu Klepci, přednášky o turistice a geologii, horolezecká exhibice ve výlezu na Slouhu. Jako další část programu chystáme pro malé děti hry, dále pak výstavy výtvarných prací školního projektu „Po spirále času", výstavu fotografií a dokumentů o Klepci, a pokud nám bude počasí přát jako vloni, možná přiletí i horkovzdušný balón. Občerstvení, ozvučení, posezení a country zábava budou zajištěny.

I Vy se s námi můžete podílet na regionální akci...

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín si touto formou dovoluje přizvat i Vás ke spoluúčasti na přípravě 2. ročníku regionální akce Den Země na Klepci.

Nabízíme Vám možnost a prostor prezentace Vaší obce, nebo občanského sdružení a jeho činnosti pro veřejnost. Pokud budete mít zájem jakkoliv se zapojit v přípravě akce, či chcete mimo Vaši obec představit svou činnost, plány, produkty - kontaktujte prosím koordinátora celé akce na níže uvedeném kontaktu.

Uzávěrka Vašich přihlášek k účasti a námětů k průběhu akce je 26.3.2008, kdy sestavíme oficiální program Dne Země na Klepci.

Pro jakékoliv dotazy k organizaci a průběhu akce prosím kontaktujte

Jan Psota ml., kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce, můžete mu též napsat e-mail nebo zavolat na mobil: 721 366 926

Další informace najdete na internetových stránkách Pošembeří.

7. 03. 2008

Kyselová Petra

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist