Svátek má Čeněk

Co se chystá nového v dopravě v Úvalech?

Město Úvaly si zadalo studii na zmapování současného stavu individuální dopravy v našich ulicích a návrh na její zlepšení. Tuto studii na základě výběrového řízení zpracovala firma ELTODO. Na základě jejich doporučení město zkusí získat dotaci z fondů Středočeského kraje ve výši cca 1,5 mil Kč na první etapu plánovaných změn, spoluúčast města bude cca 20%. Více informací naleznete uvnitř zprávy. 

V návrhu je uvažováno s následujícími úpravami stávajícícho stavu:

  1. pořízení 2 stacionárních radarů ukazujících okamžitou rychlost vozidla jeho řidiči a jejich umístění na „Kolínské" silnici a na Pražské u zdravotního střediska.
  2. úpravu nevyhovujícího či chybějícího dopravního značení
  3. zjednosměrnění komunikací v blízkosti nádraží (ul. Vojanova, 28. října, Vítězslava Nováka, Alešova), vyznačení šikmého parkování v ulici Jiráskova od budovy nádraží k ulici Alešova.
  4. vybudování zpomalovacích pruhů na exponovaných místech (u nádraží, u zdravotního střediska, u školy )
  5. obnova vodorovného značení přechodů pro chodce

Provedení všech změn navržených firmou ELTODO v předané studii by znamenalo poměrně výrazný zásah do městského rozpočtu, nicméně navržené řešení rozdělit potřebné úpravy do několika etap a pokusit se dosáhnout na jiné zdroje financování, než rozpočet města dává šanci, že výstup této studie nezapadne, ale město se s ním bude řídit při plánování dalších akcí v dopravní infrastruktuře stávající zástavby.

1. 04. 2008

Saidl Richard

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist