Svátek má Čeněk

Jste odborník? Pomozte zachránit klánovický les!

Investor golfového hřiště zahájil proces EIA - proces zjišťování vlivu jeho projektu na životní prostředí. Do 16. června můžeme v procesu EIA uplatnit své námitky a připomínky ke zpracovanému oznámení.

Sdružení Újezdský strom proto hledá dobrovolníky-odborníky na níže uvedené profese, kteří by byli ochotní seznámit se s částmi dokumentace předložené oznamovatelem EIA a kteří by doporučili námitky, které můžeme pro záchranu lesa uplatnit. Hledáme faktické argumenty, chyby a nepřesnosti v dokumentaci, zkrátka vše, co nám v dalším procesu může pomoci Více informací uvnitř aktuality.

Napište proto lidem ze sdružení Újezdský strom e-mailem, odpoví Vám a pošlou části dokumentace s podrobnými informacemi, jak můžete pomoci.

Jedná se o tyto okruhy:

  1. zkušenosti s golfovými hřišti - výstavba a provoz golfových hřiští, chemizace, zavlažování, ekonomika provozu,..
  2. proces a zákon EIA
  3. stavební zákon , územní plán
  4. vliv na zdraví obyvatelstva
  5. vliv na živočichy a rostliny , ekosystémy , půdu , vodu , hydrogeologii , ovzduší , klima , krajinu , krajinný ráz , přírodní zdroje
  6. hodnocení vlivu na NATURA 2000
  7. dopravní studie, provoz během výstavby, provoz při provozu
  8. lesní zákon, lesnictví, lesní těžba, lesy zvláštního určení, správa lesa
  9. akustika, hluk z provozu, hluk z výstavby
  10. emise, rozptylová studie

Nebo si z této adresy stáhněte kompletní dokumentaci a řiďte se podle tohoto návodu. Je to práce pro TEĎ - do 16.června je třeba námitky odevzdat.

Děkujeme Vám, že Klánovickému lesu věnujete část svého volného času!

Tento článek byl připraven ve spolupráci s občanským sdružením Újezdský strom.

7. 06. 2008

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist