Svátek má Čeněk

Změníme společně hřiště na Slovanech?

Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
přinášíme Vám projektový záměr znovuobnovení dětského hřiště a vybudování nového oddychově - rekreačního areálu na Slovanech v ulici Chorvatská. Chceme tento projekt rozdělit do několika etap, kdy v té první, v září tohoto roku, by mělo vzniknout nové dětské hřiště s dřevěnými herními prvky. V dalších etapách s realizací v příštím roce chceme obnovit hřiště na volejbal, nohejbal, košíkovou, vytvořit v části areálu posezení s táborákem a konečně doplnit plochu fotbalového hřiště lavičkami a obnovit stávající branky. Na tyto další etapy budeme žádat o granty nadace.

Nyní Vám předkládáme naše představy o budoucí podobě hřiště a Areálu Slovany, včetně odhadovaných nákladů. Budeme rádi za Vaše nápady, připomínky a pomoc v jakékoliv formě. Sami tak můžete přispět k tomu, jak bude tento prostor vypadat.

Doufáme, že se nám to společnými silami podaří. Více informací najdete uvnitř zprávy.

Rozložení areálu a jeho etap  
Areál Slovany
I.Etapa - Dětské hřiště

V zadní části travnatého prostranství zůstanou dva pingpongové stoly, které budou opraveny (síťka), opraví se pískoviště a dvě stávající lavičky. Dále je zde prostor pro instalaci 4 - 5 dřevěných herních prvků pro nejmenší děti. Pod vzrostlou zelení na nejvzdálenější straně budou osazeny 3 lavičky.

Navrhované herní prvky:

 Věž se skluzavkou
Certifikováno
Dodavatel: Lesy Český Rudolec
Cena: 16 999 Kč

 

 


 

 

 Kládová houpačka
Certifikováno
Dodavatel: Lesy Český Rudolec
Cena: 11 499 Kč

 

  

 

 Šplhací síť
Certifikováno
Dodavatel: Lesy Český Rudolec
Cena: 17 540 Kč

 

 

 

 


Pružinová houpačka
Certifikováno
Dodavatel: Lesy Český Rudolec
Cena: 11 499 Kč

 

 

 

 

Minikolotoč
Certifikováno
Dodavatel: Alestra
Cena: 11 000 Kč

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
II. Etapa - volejbal, nohejbal, košíková

Toto hřiště se nachází v sousedství dětského hřiště. Bude zachováno ve stejné velikosti. Po straně podél Chorvatské ulice budou dosázeny stromy a keře, aby vytvořily přirozenou zelenou bariéru oddělující silnici. Dále pak bude obestavěno kvůli bezpečí projíždějících vozidel i sousedícího domu ochrannými sítěmi. Dle výše získaných prostředků bychom použili buď antuku, umělý povrch nebo travnatý povrch.

III. Etapa - posezení s táborákem

Toto místo se bude nacházet v zadní části areálu za fotbalovým hřištěm. Bude zde umístěn prostor pro opékání buřtů a dřevěné lavičky se stolem pod zastřešením. Prostor pro táborák předpokládáme udělat z kamenů.

IV. Etapa - fotbalové hřiště

Na fotbalovém hřišti bychom chtěli především usadit, zabezpečit a opravit fotbalové branky, aby jednak hřiště mohlo sloužit svému účelu a jednak nehrozilo převrácení na hrající si děti.

Financování

Náklady první etapy odhadujeme i s opravou stávajícího vybavení na 80 000 Kč. Sdružení Otevřené Úvaly a jeho členové v tuto chvíli mezi sebou vybrali 30 000 Kč na realizaci první etapy projektu.

Celkové náklady projektu se pohybují mezi 280 000 - 300 000 Kč. Na zbývající II., III., a IV. etapu na podzim znovu zažádáme o grant. Tím, že bude první etapa hotová, se výrazně zvýší naše šance na úspěch. Dále počítáme se sponzorskými dary.

Část peněz ušetříme dobrovolnou prací na úpravě areálu a jeho okolí.

Koho můžete s nabídkou pomoci nebo s Vašimi nápady kontaktovat?

Kontaktovat můžete především Hanku Němcovou, která má celý projekt na starosti, ale k dispozici jsou Vám i ostatní členové našeho sdružení.

Náklady první etapy odhadujeme i s opravou stávajícího vybavení na 80 000 Kč. Sdružení Otevřené Úvaly a jeho členové v tuto chvíli mezi sebou vybrali 30 000 Kč na realizaci první etapy projektu.

Celkové náklady projektu se pohybují mezi 280 000 - 300 000 Kč. Na zbývající II., III., a IV. etapu na podzim znovu zažádáme o grant. Tím, že bude první etapa hotová, se výrazně zvýší naše šance na úspěch. Dále počítáme se sponzorskými dary.

Jak můžete pomoci?

Finančně:

  • příspěvkem na účet sdružení číslo: 0434261339/0800, variabilní symbol: 888 (Zašleme vám potvrzení o obdržení platby a daňový doklad na požadovanou adresu či e-mail; v případě potřeby kontaktujte Lídu Milerovou)
  • hotovostním darem (tento dar můžete předat přímo Hance Němcové, která Vám vydá potvrzení o daru)
  • tento dar můžete předat přímo Hance Němcové, která Vám vydá potvrzení o daru)

Materiálně:

dodávkou materiálu - dřevo, písek, štěrk, atd.

Prací...

Jména dárců budou zveřejněna na tabuli u rekonstruovaného areálu. Jako samozřejmost předpokládáme transparentní a veřejné vyúčtování projektu.

Věříme, že společným úsilím se celý projekt úspěšně podaří!

30. 06. 2008

Borecký Petr, Němcová Hana, Borecká Mirka

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist