Svátek má Martina

Budoucnost kamionové dopravy na Škvorecké (silnice II/101)

Bude hluk z kamionů projíždějících Škvoreckou ulicí i nadále obtěžovat obyvatele Úval? Bude postaven chybějící chodník ve Škvorecké? Více se dozvíte v tomto článku.

Podnětem k napsání tohoto textubyla živá diskuse, které se rozpoutala na našich stránkách ohledně hluku z kamionové dopravy.

Shrnu-li obsah této diskuse, jde v zásadě o následující:

 1. obyvatelé Slovan, zejména pak jejich nové části jsou obtěžováni hlukem a zplodinami projíždějících kamionů
 2. obyvatelé Slovan postrádají dokončený chodník k Novým Slovanům

Diskutující navrhovali několik řešení:

 1. úplné uzavření komunikace II/101 pro nákladní vozidla nad 12 tun
 2. vybudování protihlukové stěny
 3. dobudování chodníku

V diskusi zazněly i názory, že se zejména ze strany nových obyvatel Úval jedná o nepatřičné požadavky, protože věděli, kde si kupují své domy a byty a že doprava někudy vést musí. Na druhou stranu diskutující požadovali, aby město hájilo zájem svých občanů, ať již v Úvalech bydlí jakkoli dlouho.

Této diskuse jsem zúčastnil i já a v jejím rámci jsem slíbil, že zjistím, jak by současná situace dala řešit.

Začnu od konce. Myslím, že debata o tom, jestli se město má nebo nemá starat o zájmy svých nových obyvatel je nesmyslná. I kdybychom přijali argument, že na Nových Slovanech bydlí přistěhovalci, kteří už z principu vlastně o Úvalech nic nevědí a oproti starousedlíkům mají nové silnice a chodníky, takže co by vlastně chtěli, jedná se o argument nesmyslný.

Tito lidé zde budou bydlet, resp. bydlí, budou odvádět své daně a mají tedy právo na stejný servis od města jako starousedlíci. To samozřejmě za podmínky, že si v Úvalech zařídí i své trvalé bydliště (protože jinak z jejich daní obec nic nemá). Že na to není infrastruktura města připravená, je v zásadě problém města, které si tyto záležitosti mělo ohlídat před tím, než pozemky na Slovanech prodalo a povolilo tam výstavbu (analogicky, totéž se týká budoucí výstavby na Hostíně).

Dle mého názoru tedy nestojí otázka tak, jestli se vůbec máme problémy novousedlíků zabývat, ale stojí spíše na tom, jak se jimi zabývat a jak jejich problémy řešit.

A nyní již ke konkrétním věcem:

 • Chodník na Škvorecké

Situace s chybějícím chodníkem je skutečně nebezpečná. Developer (Byty Slovany) je připraven chodník postavit, problémem je, že část pozemku pro stavbu nezbytnou vlastní pan Kučera, který nechtěl stavbu chodníku povolit.

Město v uplynulých týdnech vedlo s panem Kučerou na toto téma několik jednání, jejichž cílem je dosáhnout buď výměny nebo odkoupení tohoto pozemku. Tato jednání se, věřme, zdárně chýlí ke konci a pokud nevyvstane nějaký problém, zastupitelstvo města by mělo 28. srpna tuto směnu/odkup odsouhlasit.

Pak již vybudování chodníku nebude nic bránit a podle informací, které mám k dispozici, bude chodník hotov možná již do konce letošního roku.

 • Omezení kamionové dopravy na silnici II/101 (Škvorecká)

V této věci jsem já a mí kolegové ze sdružení Otevřené Úvaly komunikovali s městským úřadem v Úvalech, odborem dopravy v Brandýse nad Labem a odborem dopravy Středočeského kraje.

Takže jaký je stav? Silnice II/101 je komunikací, která je v silničním generelu registrovaná jako silnice určená pro převoz nadměrných nákladů mezi komunikacemi D1-D11, D1-R10 a D1-I/12. Případná náhradní objízdná trasa je stanovena v rámci: D1 - Jižní spojka - Štěrboholská radiála - D11/R10/I/12.

Jinými slovy, jedná se o silnici, která patří mezi základní silniční síť z hlediska dopravní obslužnosti Středočeského kraje. Tato silnice je tedy mimo jiné určena pro nákladní dopravu.  Veškeré rekonstrukce, které jsou na této silnici v současné době prováděné a budou prováděné v příštím roce, jsou prováděné tak, aby po této komunikaci mohla jezdit nákladní auta s hmotností nad 12 tun.

Pokud by došlo k vyloučení nákladní dopravy z této silnice, byla by v rámci příslušného řízení přizvána Praha, aby se k návrhu tohoto vyloučení vyjádřila a odsouhlasila vedení trvalé objízdné trasy přes své území a své komunikace. Všem je asi zřejmé, jak by se Praha k návrhu na další stažení nákladní automobilové dopravy do svého území postavila.

Ze stavebně technického hlediska není moc jiných možností, kudy objízdnou trasu vést. V úvahu by mohla připadat trasa přes Sluštice - Sibřinu - Újezd nad Lesy, ale zejména v Újezdě trpí dopravou na Starokolínské a jen těžko si lze představit, že by se do této oblasti přivedla další nákladní auta.

Jinými slovy a na rovinu řečeno: zavřít silnici II/101 pro nákladní automobily je v současné době nereálné a slibovat lidem cokoli jiného je nezodpovědnost.

Dobře, ale lidé již podél této komunikace bydlí, jaká jsou tedy řešení?

Dlouhodobá řešení:

 • po roce 2014 - dostavba přeložky silnice I/12 Běchovice - Úvaly. Tato přeložka odvede náklaďáky směřující na Hradec Králové, Pardubice a Kolín. V současnosti velmi vážně hrozí žaloba proti této stavbě ze strany občanského sdružení v Kolodějích a tím i zdržení výstavby této trasy. Nemalou komplikací může také být to, že Úvaly povolily rozšíření výstavby směr Hostín, protože plánovaná přeložka bude tuto novou čtvrť protínat, což jde proti smyslu její výstavby - odvedení dopravy od obytných čtvrtí.
 • kolem roku 2013 - dostavba východního okruhu kolem Prahy na trase Říčany - Běchovice. Tento okruh odvede dopravu směřující na R10. V současné době je tato stavba blokována několika žalobami, zejména pak v Říčanech a okolí.
 • Zavedení mýtného i na silnicích II. třídy, které vrátí část náklaďáků zpět na dálnice, kam patří - toto je v kompetenci vlády. Lze jej očekávat počínaje rokem 2011, pokud ČESMAD neprolobbuje další odklad.

Řešení, která se dají realizovat v krátké době

 • výstavba protihlukové stěny, případně jiná protihluková opatření (například výsadba zeleně). Tyto akce by muselo na území Úval financovat město, protože tato podmínka není obsažena ve smlouvě s developery na Nových Slovanech (a bohužel není ani ve smlouvě s MEI holdingem. Pokud se podíváte na plán výstavby na Hostíně, vidíte, že silnice II/101 prochází přímo prostředkem plánované bytové zástavby!).

Jsem toho názoru, že v současné době musí město investovat do prioritnějších oblastí - školky, škola, regenerace centra, základní infrastruktura. Vím, že za toto sklidím řadu nesouhlasných reakcí, ale považuji za poctivé toto říci nahlas a nezabaleně.

 • omezení rychlosti projíždějících nákladní vozidel - toto je to, co udělali ve Škvorci a myslím si, že bychom to měli udělat též v Úvalech. Oproti Škvorci bych omezení rychlosti doplnil vybudováním retardérů (musí povolit Středočeský kraj), aby toto omezení bylo dodržováno. Realizovat tato opatření lze po souhlasném stanovisku Policie ČR a odborů dopravy Středočeského kraje a Brandýsa nad Labem. V této věci já osobně i naše sdružení vyvineme aktivitu, abychom toto opatření prosadili. Věřím, že nás zastupitelstvo i vedení města v tomto podpoří.

Jak je vidět, stav, který tak znepříjemňuje život obyvatelům Slovan a Nových Slovan (ale i Hodova) nemá rychlého a levného řešení. Máslo na hlavě má samozřejmě i město Úvaly - minulé vedení za to, že vznik této situace připustilo na Nových Slovanech a současné vedení za to, že se nepoučilo a opakuje stejnou chybu v případě výstavby na Hostíně.

Možná existují i jiné cesty, jak tuto situaci řešit. Pokud je znáte, budeme rádi, pokud se s námi o ně podělíte. Buď v diskusním fóru nebo se obraťte přímo na mne nebo kolegu Richarda Saidla z našeho sdružení.

Doplněno 31.7.2008 

K jednomu velkému omylu ohledně omezení kamionové dopravy ve Škvorci ...

Nejednou se na těchto stránkách ozval mezi diskutujícími povzdech, proč také v Úvalech neomezíme průjezd kamionů nad 12 tun, když to ve Škvorci udělali. Nevím, jak tento dojem vznikl, ale je naprosto mylný... bohužel... Kamiony Škvorcem projíždět mohou. Musí pouze dodržovat rychlostní omezení na 30 km/h, což je to, co chceme prosadit v Úvalech. Ostatně, podívejte se na fotografie, myslím, že dalšího komentáře netřeba.

Příjezd od Zlaté (směr od Říčan) Značka Příjezd od Úval Značka od Úval

30. 07. 2008

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 31.07.2008 08:04

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Problémy Nových Slovan

Velmi zdařilý a ucelený příspěvek k problematice. Díky.
Je fajn, že ohledně chodníku se blýská na lepší česy. Věřím, že i při oné výstavbě bude pamatováno na "záliv" pro novou zasávku PID "Úvaly, Nové Slovany" (Škvorecká x U Hostína)

Apropo: Viděli jste "příspěvek" jakési (asi fiktivní) Lumíry Grécké, nezávislé to novinářky (HAHA :-)) v Životě Úval 8/2008 na str. 10-11. To je tedy dost nefér "antikampaň" , co ?

reagovat

vloženo: 31.07.2008 15:12

autor: Nový obyvatel Slovan

nadpis: Díky

Také děkuji za ucelený příspěvek. Jsem rád, že se starostmi úvalských obyvatel zabýváte a snažíte se je řešit. Škoda že se problémem takto nezabývají oficiální představitelé města. Nejde totiž o to, aby byl problém hned vyřešen, ale aby obyvatelé viděli, že se jejich problémy někdo zabývá a pracuje na jejich odstranění. Je škoda, že vedení města nevzalo při rozhodování a nové výstavbě v úvahu dopravní situaci. A noví obyvatelé Úval se budou s kamiony určitě také vypořádávat.

Jako možnost, jak situaci v nějakém horizontu řešit, se mi jeví spojit se s obcemi, kterými silnice II/101 prochází, a společně tlačit na kraj, příp. Prahu a ministerstvo dopravy, aby charakter silnice změnily a kamiony z ní vykázaly. Kamionům se u nás ustupuje až moc (kompenzace za zvýšení cen nafty, neochota schválit zákaz jejich provozu o víkendech atd) a nevidím důvod, proč v tom pokračovat. Navrhuji tyto argumenty pro omezení provozu na Škvorecké:

Myslím, že Hodov není kamiony tolik zasažen jako Slovany. Na jejich části silnice platí totiž zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t asi kvůli mostu u Jiren a úzké silnici v Jirnech. Občas tamtudy jezdím a velké kamiony jsem tam ještě nepotkal. To by ovšem znamenalo, že spojnice mezi D1 a D11 nefunguje, jelikož na její části platí zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t.

Ve Škvorci zase už asi dva měsíce platí zákaz vjezdu vozidel nad 12t. To je další trhlina spojnice mezi dálnicemi. Příklad Škvorce navíc ukazuje, že omezení dopravy jsou možná.

Považuji tyto argumanty při diskusi s krajem za poměrně pádné. Kdyby se obě výše zmíněná omezení přísně dodržovala (hlavně to ve Škvorci, protože na II/101 směrem na Horoušánky a Jirny je kamiony musí dodržovat, neboť by se pod nimi probořil most nebo by se nevešly do zatáček), asi by to samo problém s kamiony na Slovanech výrazně zlepšilo.

Ad příspěvek "nezávislé" novinářky v Životě Úval: Jde o velmi lacinou kritiku Otevřených Úval. Ačkoli se ohání svobodou a odstupem od komunistického způsobu myšlení, je ten článek naivní vidinou lepších zítřků přímo prodchnut. Chce zatočit se zpátečníky a hrdě postupovat kupředu. Působí trapně a nemá žádné argumenty, krom sledování jakéhosi světového trendu a jednoduchého řešení všech problémů. Ale myslím, že ten článek víc škodí svému pisateli než těm, proti kterým je namířen. Odhaluje pisatelův způsob myšlení.

reagovat

vloženo: 31.07.2008 17:19

autor: Pavel Šoun

nadpis: Doprava, doprava

Dekuji panu Boreckemu a Otevrenym Uvalum za postoj a aktivitu pri reseni problemu v Uvalech.

Ve Svorci se podarilo omezeni dosahnout. Proc to nejde v Uvalech nechapu. Nejhorsi na tom je, ze pres Skvorec by prakticky nemel jezdit jediny kamion, ale realita je jina.
Mozna pricina je v tom, ze Skvorecti ceduli se zakazem nad 12t povesili bez patricnych povoloeni - ale to se mi nechce verit.
Pokud tam opravdu zakaz nad 12t je opravnene tak by mela policie provadet kontroly projizdejicich vozidel, coz nedela. Jako danovy poplatnik muzu jen plakat.

Jeste k tomu, ze silnice 101 je urcena pro nadmerne naklady. Tohle kdo rekl tak je s prominutim vul. Ve Slusticih u rybniku se sotva minou dva osobaky. Kamiony musi zastavit. Tohle tvrzeni povazuju za nehoraznost a budu se na to u krajskeho uradu dotazovat. Tady chybi zdravy rozum a zacinam mit pocit, ze zdravy rozum je zde potlacovan financni motivaci.

Silnice 101 trapi Křenice, Sluštice, Zlatou, Švorec a Úvaly.
Nekdo psal, ze existuje nejake sdruzeni, ale nikde o nem neni nic k nalezeni. Je to strasne podivne.

Opravdu zacinam mit pocit, ze jde o uplne jine zajmy.
Jedine reseni je v ziskani co nejvetsi podpory a nasledne vyvinout extremni tlak na urady.

reagovat

vloženo: 31.07.2008 21:53

autor: Starý usedlák

nadpis:

Vážený pane Šoune. Skvělé. Chopte se aktivity prosím a iniciujte to. Díky.

reagovat

vloženo: 31.07.2008 22:21

autor: alois

nadpis:

Můžete se přidat. Co Vám brání?

reagovat

vloženo: 1.08.2008 10:03

autor:

nadpis: Ticha ulica

Pavle, Pavle, tož daj vale Úvalom a vrať sa k nam do Fryštáku, lebo kamijony tu vraj nejazdi.

reagovat

vloženo: 10.08.2008 15:00

autor: David Zapletal

nadpis: Problémy Nových Slovan

Lumíra Grécká, no to je nářez!!! Vedení města přichází o poslední zbytky soudnosti, už se těším co nás čeká příště. Napadá mě třeba otevřený dopis 99 zaměstnanců lisovny podporující novou výstavbu na Hostíně :-)))

Nový obyvateli Úval, škoda že nemáte jméno. Situace s kamióny na naší (Hodov, Nové Jirny, Jirny) části II/101 je skutečně lepší, právě díky tomu omezenému mostu na začátku Jiren. Pokud jste zde kamión nikdy nepotkal je to spíše štěstí, jezdí tudy sem tam pořád - někteří zákaz prostě ignorují. Policii jsem tu za tu dobu viděl možná 3x, tak proč ne. Manželka byla svědkem toho, jak kamión u školy v Jirnech málem skončil na chodníku plném dětí jdoucích ráno do školy. Škoda že jsem u toho nebyl, osobně bych zorganizoval zlynčování řidiče kamiónu.

Aby nebylo pochybností, jsem totiž nenávistný oportunista lpící na zkostnatělých tradicích a vyčpělých hodnotách. Sousedova koza mě nezajímá, pokud nemusím celý den poslouchat její mečení a dýchat její odér.

Mimochodem, kdyby vám někdo tvrdil, že situace s lisovnou se v průběhu let nějak zlepšila, tak vás mohu ubezpečit že nikoliv. Tak budeme doufat že rostoucí kurs koruny a případný pokles automobilového průmyslu odešlou tyto "technologicky vyspělé" výroby opět dál na východ.

reagovat

vloženo: 14.11.2008 20:47

autor: Jirka

nadpis: ? krasny svet

Tak uz to chodi. Pristehovalci, blbci i pohodari jsou vkazdem meste. typuji Vas na to druhe. co vy na to?

reagovat

© BECC Design

TOPlist