Svátek má Helena

Sdružení Otevřené Úvaly navrhuje přijetí bodového systému

pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol. Více se dočtete uvnitř aktuality

Přetlak dětí v mateřských školkách v okrese Praha východ se již stává pravidlem. Nejinak tomu je také v Úvalech. Různým pověstem, které o přijímání dětí do mateřských školek v Úvalech kolují, by dle našeho názoru zabránilo přijetí jasného a transparentního systému přijímání dětí do školek.

Vhodným řešením by mohl být bodový systém, jehož zavedení v Úvalech navrhujeme. Tento systém sám o sobě nedostatek míst ve školkách samozřejmě nevyřeší, ale proces přijímání dětí zpřehlední a zjednoduší. To jsou ostatně důvody, proč byl takový systém zaveden v okolních obcích, například v Klánovicích nebo Újezdě nad Lesy.

Jak bodové hodnocení funguje? Jednoduše. K určitému kritériu se přiřadí určitý počet bodů. Podle celkového získaného počtu bodů se pak vytvoří pořadník dětí a prvních x dětí je přijato, podle toho, kolik je ve školkách v daném školním roce k dispozici volných míst. Další děti v pořadí přicházejí na řadu jako náhradníci, pokud některé z již přijatých dětí do školky nenastoupí (např. se odstěhuje). Je to jasné, přehledné a rodiče se v tomto systému mohou dobře orientovat.

O zařazení dětí do školky obecně rozhoduje dle zákona ředitel, nikoliv zřizovatel. Obec má ale právo stanovit pravidla, když počet přihlášených dětí převyšuje počet dětí, které lze přijmout. Což je náš případ.

Dle toho jsou také nastavena kritéria pro přijímání dětí do mateřských školek v Úvalech, která jsou před zápisem pravidelně městským úřadem zveřejňována. Jsou to tato kritéria:

- poslední rok před zahájením povinné školní docházky
- trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho rodiče v Úvalech
- matka i otec zaměstnáni (rodič - samoživitel v zaměstnání upřednostněn)
- celodenní docházka do MŠ
- sourozenci již školku navštěvují
- dosažení věku dítěte 3 let v srpnu daného roku
- u loňského zápisu do MŠ dítě nebylo přijato a nenavštěvuje druhou MŠ

Obdobná kritéria jsou uplatňována všude. Domníváme se, že u kritéria trvalého bydliště by měly být upřednostněny děti, jejichž rodiče mají v Úvalech trvalé bydliště oba, protože pro město - zřizovatele školky - je stav, kdy jsou ve městě hlášeni oba rodiče přínosnější. U samoživitelů se toto kritérium samozřejmě bude chápat jako splněné, pokud pouze jeden rodič (samoživitel) bude mít bydliště v Úvalech.  Kritérium trvalého bydliště také znamená nejvyšší bodový zisk, protože je důležité, aby do úvalských školek byly přednostně přijímány úvalské děti.

V bodovém systému se dále odrazí, zda dítě dosáhlo do začátku školního roku - nástupu do školky -věku tří let, dále zda bude navštěvovat školku celodenně a celoměsíčně. K bodovaným kritériím patří i to, zda rodiče pracují a rovněž mimořádné rodinné důvody (prokazatelné).  V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte, a pokud toto nestačí tak los.

Návrh bodového hodnocení kritérií pro přijetí do mateřské školky jsme zaslali zastupitelům našeho města, správnímu odboru městského úřadu a konzultovali s pracovníky MŠ v Úvalech. Pokud bude všeobecný souhlas, návrh bude postoupen příslušnému odboru na Městském úřadě a v příštím roce, doufejme, již bude přijímací řízení do mateřských škol fungovat podle tohoto systému.

Návrh bodového systému si můžete stáhnout zde nebo  v rubrice Dokumenty.

Jak byste přijímání do mateřských školek v Úvalech řešili Vy? Využijte možnosti a připomínkujte návrh bodového systému! Využít můžete i naše diskusní fórum.

25. 09. 2008

Borecká Mirka

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist