Svátek má Luboš

Realizace dětského hřiště na Slovanech zahájena

V pátek 26. 9. jsme udělali první krok vedoucí ke vzniku dětského hřiště. Jednalo se o terénní úpravy a vybagrování dopadových ploch pod herní prvky. Chtěla bych tímto poděkovat panu Bartoškovi ze Škvorce za jeho flexibilitu a ochotu při zemních pracích a za  navezení zeminy.

Druhý den v sobotu 27. 9. se od 9.00  do 12.00 hod. konala brigáda členů sdružení OÚ a několika dobrovolníků z řad „novousedlíků". Bylo třeba doupravit dopadové plochy, pomoct na dalších terénních úpravách, rozvozit a rozhrnout zeminu, naházet nový písek do pískoviště...

Za tyto dva dny (resp. dopoledne) se nám podařilo budoucí prostor dětského hřiště změnit k nepoznání. Zbývá nám jen osít trávu a pak to nejdůležitější, a to osadit herní prvky. Dřevěné oplocení bude instalováno až úplně na závěr po instalaci herních prvků. Pokud půjde vše podle plánu, budeme moci dětské hřiště slavnostně otevřít v sobotu  18.10.2008 ve 13:00.

Závěrem chci poděkovat firmě KC trans za dovezení písku do pískoviště a zeminy, dále pak  všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas, aby pomohli s realizací dětského hřiště. Díky patří paní Jitce Walterové, panu Michalu Károvi, manželům Karáskovým, Tomáši  Bílkovi, Martinu Kolaříkovi, manželům Ekrtovým, členům sdružení OÚ - Milanu Švejnohovi, Marcelu Bredovi, Lídě Milerové, manželům Boreckým, Vendule Baumannové, Martě a Petře Kyselovým a v neposlední řadě mému manželovi Honzovi.

Níže najdete několik fotografií z páteční a sobotní brigády.

3. 10. 2008

Němcová Hana

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist