Svátek má Helena

Proběhla výroční valná hromada sdružení Otevřené Úvaly

Minulý týden se uskutečnila výroční valná hromada sdružení Otevřené Úvaly. Tato valná hromada schválila mimo jiné Výroční zprávu o činnosti sdružení za rok 2008 (najdete ji také v rubrice Hospodaření v roce 2008),  a dále návrh rozpočtu pro rok 2009 a plán činnosti. Více informací najdete uvnitř zprávy.

Mimo těchto formálních záležitostí se valná hromada zabývala naplánováním projektů, které by sdružení Otevřené Úvaly v letošním roce chtělo realizovat. Jsou to zejména tyto projekty:

  1. Dokončení projektu oddechové zóny na Slovanech 
  2. Zahájení projektu oddechové zóny a hřiště v lokalitě u Horoušánek 
  3. Příprava relaxačního  a sportovního park v lomu naproti Multitecu
  4. Příprava naučné stezky Králičina

Rovněž jsme schválili návrh rozpočtu (příjmy cca 600 tisíc Kč, výdaje cca 485 tisíc Kč), největší část rozpočtu je určena na výše uvedené projekty a na vydávání časopisu Otevřené Úvaly.  

Poté jsme diskutovali aktuální situaci ve městě, zejména pak z hlediska jeho dalšího rozvoje a z hlediska činnosti radnice.

Konstatovali jsme, že lze považovat za pozitivní, že město v loňském roce pokračovalo v projektových přípravách na rekonstrukci infrastruktury města (voda, kanalizace) a že se pohnuly dopředu projekty regenerace centra města a rekonstrukce městského úřadu.

Loňský rok však přinesl i negativní věci. Především jde o to, že byly schváleny  rozvojové záměry společnosti MEI Holding -  a to směrem k výraznému rozšíření města, projektem Hostín. Dopady tohoto rozhodnutí se dle názorů účastníků valné hromady projeví až za několik let, kdy již bude pozdě na nápravu.

Za alarmující pak valná hromada považuje naprostou nekoncepčnost postupu současného vedení města a koaličních zastupitelů v oblasti čerpání dotací. Za uplynulé tři roky město Úvaly nepodalo ani jednu žádost o čerpání dotací z fondů EU. Úvalům zde naprosto jednoznačně ujíždí vlak a toto zpoždění již bude velmi obtížné dohonit, zejména pokud se situace nepozději letos výrazně nezlepší. Městu reálně hrozí, že propásne šanci na získání peněz na svoji zásadní rekonstrukci.

Valná hromada se proto zabývala, jakým způsobem by naše sdružení mělo postupovat v tomto roce, aby se podařilo nazančenou situaci zlepšit.

Členové sdružení na valné hromadě vyjádřili politování ze zcela nedostatečné  informační úrovně Života Úval. Stále platí, podobně jako loni, že považujeme za vysloveně nešťastné, pokud se musí občané dozvídat o závažných věcech našeho města v časopise Otevřené Úvaly a nikoliv tam, kde by měly být - v městském periodiku.

Pak jsme pochopitelně projednávali i vnitřní věci sdružení, možnosti jednotlivých členů a příznivců při podpoře naší činnosti.

26. 02. 2009

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist