Svátek má Milan

Co se děje ve městě (Milerová Ludmila)
29. 03. 2017 Den Země na Klepci 2017 "Den Země", aneb 15. dubna 2017 opět na Klepci
4. 11. 2014 Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018 Dnes byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí sdružení Otevřené Úvaly ve vedení post starosty (Petr Borecký a dvou radních (Lída Milerová, Josef Polák), ODS post uvolněného místostarosty (Alexis Kimbembe) a ČSSD post neuvolněného místostarosty (Vítězslav Pokorný). Strany a sdružení v této koalici získaly celkem 60,5% všech hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. ...pokračování...
18. 10. 2014 Rodí se úvalská koalice pro období 2014 - 2018 Dne 17.10.2014 ve večerních hodinách členové sdružení Otevřené Úvaly jednomyslně vyjádřili svůj souhlas a podporu nově vznikající koalici Otevřených Úval - ODS - ČSSD. Koaliční smlouva, která bude reflektovat priority všech tří partnerů je v současné době připravována a bude podepsaná v nejbližších dnech. Jednání o možné spolupráci byla vedena i se spolkem PRO Úvaly a s NK TOP 09, avšak tato jednání nevedla k cíli.
8. 02. 2012 Oficiální prohlášení sdružení Otevřené Úvaly k přečinu pana starosty Na webu města byla panem starostou MUDr. Šťastným uveřejněna informace, že se dopustil přečinu řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tento osobní prohřešek, ať je jakkoli morálně odsouzeníhodný,  je osobním selháním jednotlivce, který z něj musí vyvodit důsledky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. My se ale necítíme povoláni na veřejném zasedání zastupitelstva města hlasovat ve věci osobního rozhodnutí a posuzovat morální kvality jednotlivce. Cílem naší práce v zastupitelstvu a radě je podílet se s koaličními partnery na zlepšování kvality života ve městě v duchu programového prohlášení. Pokud pan starosta dospěje k osobnímu rozhodnutí opustit tuto funkci, nebo jej k tomu zaváže hlasování v mateřské ODS, jsme připraveni jednat o novém složení vedení města a nabídnout osobnosti na post starosty.
24. 03. 2011 Programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014 Preambule: Na základě výsledku komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhla intenzivní série jednání směřující k sestavení koalice stran a volebních sdružení, která se budou bezprostředně podílet na řízení města ve volebním období 2010 až 2014. Tato jednání následně vyústila v návrh na vznik široké koalice Občanské demokratické strany (ODS), občanského sdružení Otevřené Úvaly (OÚ) a České strany sociálně demokratické (ČSSD). Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v Radě města. Programové prohlášení je rozděleno do jednotlivých oblastí; jednotlivé oblasti budou mít – obdobně jako ve větších a magistrátních městech své garanty; starosta, dva místostarostové a dva radní budou pověřeni koncepčním řízením samosprávné složky určité oblasti. Rada města si jako svůj poradní orgán vytvoří komise. Ze zákona bude zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor. Budeme usilovat o pokračování činnosti Výboru pro výstavbu. Zvážíme obnovení Výboru, popřípadě komise, pro prevenci kriminality.
14. 04. 2010 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 15.4.2010 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS. Toto zastupitelstvo bude jedno z těch důležitějších, protože se zde bude jednak o zahájení výběrového řízení na dobudování kanalizace ve městě (oblast Setých a Radlická čtvrť) a dále pak o podmínkách výstavby mateřské školky (resp. dostavby stávající). Zejména u dostavby mateřské školky lze očekávat rozsáhlejší diskusi.
5. 03. 2009 Řešení problému nedostatku míst v mateřských školách v Úvalech se odkládá, zato budeme mít nové hasičské auto a hasičárnu. Zastupitelstvo, které se konalo ve čtvrtek 19. února 2009, mělo na svém programu mimo jiné i dva body, které spolu poměrně úzce souvisely. Prvním bodem bylo schválení kritérií pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol, druhým bodem pak bylo pořízení nového hasičského auta a rekonstrukce hasičárny pro jednotku úvalských dobrovolných hasičů. Jak se dočtete uvnitř zprávy, mají oba zdánlivě nesouvisející body docela zajímavou souvislost ...
20. 05. 2008 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 22.5.2008 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS.  K vybraným bodům připojujeme náš komentář.
18. 04. 2008 Úvaly se výrazně rozrostou Zastupitelstvo města včera na svém veřejném zasedání schválilo těsnou většinou (poměr hlasů 8:7) návrh změny územního plánu pro oblast Hostína a návrh smlouvy o spolupráci se společností MEI Holding. Tyto změny, vč. smlouvy schválilo přesto, že podle názoru sedmi členů zastupitelstva, ale i některých těch, kteří hlasovali pro, nebyly vyvráceny  zcela zásadní pochybnosti, které jsou s těmito změnami spojené. Více informací najdete uvnitř aktuality.
27. 06. 2007 Drobná radost pro cyklisty V rámci motta našeho sdružení "I ty můžeš změnit své město" jsme se tentokrát rozhodli udělat malou změnu - a snad přínosnou - pro úvalské cyklisty. Tou změnou je instalace nového stojanu na kola umístěného před poštou a obchody na náměstí Svobody. Změna našeho města v město příjemné pro život je dle našeho názoru i v těchto drobnostech. Celkové náklady na instalaci stojanu činily 4 460 Kč a byly uhrazeny z příspěvků členů našeho sdružení. Takže... Ať stojan Vám a Vašim kolům dlouho slouží ke spokojenosti. Fotografie stojanu naleznete uvnitř aktuality.

© BECC Design

TOPlist