Svátek má Květa

Co se děje ve městě (Poláková Dana)
29. 03. 2017 Den Země na Klepci 2017 "Den Země", aneb 15. dubna 2017 opět na Klepci
4. 11. 2014 Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018 Dnes byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí sdružení Otevřené Úvaly ve vedení post starosty (Petr Borecký a dvou radních (Lída Milerová, Josef Polák), ODS post uvolněného místostarosty (Alexis Kimbembe) a ČSSD post neuvolněného místostarosty (Vítězslav Pokorný). Strany a sdružení v této koalici získaly celkem 60,5% všech hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. ...pokračování...
18. 10. 2014 Rodí se úvalská koalice pro období 2014 - 2018 Dne 17.10.2014 ve večerních hodinách členové sdružení Otevřené Úvaly jednomyslně vyjádřili svůj souhlas a podporu nově vznikající koalici Otevřených Úval - ODS - ČSSD. Koaliční smlouva, která bude reflektovat priority všech tří partnerů je v současné době připravována a bude podepsaná v nejbližších dnech. Jednání o možné spolupráci byla vedena i se spolkem PRO Úvaly a s NK TOP 09, avšak tato jednání nevedla k cíli.
28. 05. 2014 Kdo otevřel cestu developerům do Úval ? Vážení čtenáři, po přečtení článku v květnovém čísle ŽÚ, mi bylo jasné, že nestačí hovořit o událostech ve městě jen s lidmi, které potkávám, ale že je potřeba opravdu každý krok vysvětlit, přinést fakta. Jednou jsem už na stránkách úvalského městského časopisu psala, jak mě velmi mrzí, že někteří autoři článků se neobtěžují vyhledáváním faktů, ani ověřením informací, které zveřejní. Autor článku v květnovém čísle ŽÚ “Otevřené Úvaly pro developery aneb návrh Územního plánu Úval“ pan Ing. Jan Černý se na veřejném zasedání přiznal, že pro tento článek vlastně žádné podklady neměl. Negativní kritika se dobře píše a ještě lépe čte. Nechci psát dlouhý článek, proto uvádím jen holá fakta v číslech. Úvaly si neudělaly v tomto volebním období neviditelný dluh v podobě územního plánu, jak píše pan Jan Černý, ale …. Podívejte se, KDY změny územního plánu proběhly:
7. 11. 2012 Proběhlo setkání s občany Úvalu k záměru dostavby závodu ESSA 6. listopadu od 18.00 proběhlo v DPS setkání představitelů města (p. Breda – místostarosta, p. Šťastný – starosta, p. Borecký – předseda finančního výboru a zastupitel), zástupců a majitelů firmy ESSA Czech (p.  Bonet - majitel, Ing. Ludvík – ředitel) a občanů Úval (cca 80 lidí zejména z oblasti Hodov) na veřejné diskusi o záměr firmy ESSA Czech rozšířit svoji továrnu na Hodově.
15. 10. 2012 Odhalena informační deska o Josefu Kožíškovi Včera odpoledne byl odhalen informační panel  spisovateli Josefu Kožíškovi před domem, kde trávil důchodová léta a kde také zemřel. Akci organizovala  Matice česká - sekce Národního muzea spolu s městem Úvaly. Josef Kožíšek byl autor prvního slabikáře Poupata a mnohých dětských říkanek jako např. asi nejznámější  Polámal se  mraveneček ....... a  třeba dětské velikonoční koledy  Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček...... Nádherné podzimní odpoledne doplnil pro zájemce povídáním o všech zajímavostech ve městě, spojených s procházkou až ke zbytkům hrádu Skara kronikář  p. Pokorný
8. 02. 2012 Oficiální prohlášení sdružení Otevřené Úvaly k přečinu pana starosty Na webu města byla panem starostou MUDr. Šťastným uveřejněna informace, že se dopustil přečinu řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tento osobní prohřešek, ať je jakkoli morálně odsouzeníhodný,  je osobním selháním jednotlivce, který z něj musí vyvodit důsledky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. My se ale necítíme povoláni na veřejném zasedání zastupitelstva města hlasovat ve věci osobního rozhodnutí a posuzovat morální kvality jednotlivce. Cílem naší práce v zastupitelstvu a radě je podílet se s koaličními partnery na zlepšování kvality života ve městě v duchu programového prohlášení. Pokud pan starosta dospěje k osobnímu rozhodnutí opustit tuto funkci, nebo jej k tomu zaváže hlasování v mateřské ODS, jsme připraveni jednat o novém složení vedení města a nabídnout osobnosti na post starosty.
24. 03. 2011 Programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014 Preambule: Na základě výsledku komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhla intenzivní série jednání směřující k sestavení koalice stran a volebních sdružení, která se budou bezprostředně podílet na řízení města ve volebním období 2010 až 2014. Tato jednání následně vyústila v návrh na vznik široké koalice Občanské demokratické strany (ODS), občanského sdružení Otevřené Úvaly (OÚ) a České strany sociálně demokratické (ČSSD). Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v Radě města. Programové prohlášení je rozděleno do jednotlivých oblastí; jednotlivé oblasti budou mít – obdobně jako ve větších a magistrátních městech své garanty; starosta, dva místostarostové a dva radní budou pověřeni koncepčním řízením samosprávné složky určité oblasti. Rada města si jako svůj poradní orgán vytvoří komise. Ze zákona bude zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor. Budeme usilovat o pokračování činnosti Výboru pro výstavbu. Zvážíme obnovení Výboru, popřípadě komise, pro prevenci kriminality.
26. 10. 2010 Rodí se nové vedení Úval Volby skončily a „politické karty“ na další 4 roky jsou rozdány. Oproti minulému volebnímu období, kdy se sdružení Otevřené Úvaly stalo vítězem voleb, ale nakonec skončilo v opozici je tentokrát situace jiná. Volební zisk ODS je o 1 % větší, ale Otevřené Úvaly nejsou ze hry venku, naopak. Získali jsme 5 mandátů (stejně jako ODS) z 15. Po sériích jednání a zvažování všech možností koalic jsme nakonec dospěli k názoru, že:
26. 04. 2010 Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva města konaného dne 15.4.2010 Kontrolní výbor zastupitelstva poukázal na závažné porušování zákona o veřejných zakázkách na městském úřadě - snižují se příspěvky na kulturu a sport v Úvalech - dostavba MŠ Kollárova bude stát cca 20 milionů Kč - schválena etapizace výstavby kanalizace ve městě. Více informací najdete uvnitř aktuality.
23. 02. 2010 Změna v kritériích pro přijímání dětí do mateřských škol Zastupitelstvo města dne 11.2.2010 na svém zasedání pozměnila kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Úvalech. Tato změna je vynucena stále narůstajícím přetlakem dětí na mateřské školy a při nezměněné kapacitě. Výsledkem této změny je, že bude znevýhodněno  přijímání  dětí, kteří mají doma sourozence mladšího 3 let. Více informací uvnitř článku.
28. 03. 2008 Město podpoří kulturu a sport vyhrazeným 1% ze svého rozpočtu Dne 27.3.2008 tento princip schválilo zastupitelstvo města. Zastupitelé zároveň uložili, aby byl zpracován průhledný grantový systém pro rozdělování těchto peněz. Nabídli jsme městu, že může vzít jako základ grantový systém, který jsme připravili již před volbami v roce 2006 a naleznete jej v rubrice Dokumenty. Doporučujeme všem sportovním, kulturním a zájmovým organizacím, aby se aktivně tvorby tohoto systému účastnily. Kontaktní osobou je tajemník MěÚ, pan Mgr. Jiří Kamínek, tel. 281 981 401.
9. 11. 2007 Ve středu 7. listopadu proběhla v DPS veřejná diskuse k návrhu strategického rozvojového plánu Ve středu 7. listopadu proběhlo za minimálního zájmu občanů (34 občanů) a  zastupitelů (účastnili pan starosta a dále pánové Netušil, Černý, Breda, Švejnoha a Borecký) druhé kolo diskuse  k předloženému SRP. Za zpracovatele návrhu SRP se zúčastnili paní Součková a pánové Vavřík, Žižkovský a Dejmal. Více informací a fotografie uvnitř zprávy. 
22. 10. 2007 Sokol v Úvalech slavil 100. narozeniny V sobotu 13. října, za téměř ideálního počasí, které přispělo k příjemné sváteční atmosféře, proběhly plánované oslavy 100. výročí Sokola a 80 let aktivní nepřerušené  činnosti oddílů házené v Úvalech.
5. 06. 2007 Další příspěvek sdružení Otevřené Úvaly našemu městu. Vážení Úvaláci, slib, avízovaný v  květnovém vydání našeho časopisu jako překvapení na náměstí, jsme dodrželi.  Pondělní ráno přivítalo první návštěvníky náměstí Arnošta z Pardubic rozkvetlými sloupy veřejného osvětlení.

© BECC Design

TOPlist