Svátek má Jan

Co se děje ve městě (Saidl Richard)
29. 03. 2017 Den Země na Klepci 2017 "Den Země", aneb 15. dubna 2017 opět na Klepci
4. 11. 2014 Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018 Dnes byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí sdružení Otevřené Úvaly ve vedení post starosty (Petr Borecký a dvou radních (Lída Milerová, Josef Polák), ODS post uvolněného místostarosty (Alexis Kimbembe) a ČSSD post neuvolněného místostarosty (Vítězslav Pokorný). Strany a sdružení v této koalici získaly celkem 60,5% všech hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. ...pokračování...
18. 10. 2014 Rodí se úvalská koalice pro období 2014 - 2018 Dne 17.10.2014 ve večerních hodinách členové sdružení Otevřené Úvaly jednomyslně vyjádřili svůj souhlas a podporu nově vznikající koalici Otevřených Úval - ODS - ČSSD. Koaliční smlouva, která bude reflektovat priority všech tří partnerů je v současné době připravována a bude podepsaná v nejbližších dnech. Jednání o možné spolupráci byla vedena i se spolkem PRO Úvaly a s NK TOP 09, avšak tato jednání nevedla k cíli.
8. 02. 2012 Oficiální prohlášení sdružení Otevřené Úvaly k přečinu pana starosty Na webu města byla panem starostou MUDr. Šťastným uveřejněna informace, že se dopustil přečinu řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tento osobní prohřešek, ať je jakkoli morálně odsouzeníhodný,  je osobním selháním jednotlivce, který z něj musí vyvodit důsledky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. My se ale necítíme povoláni na veřejném zasedání zastupitelstva města hlasovat ve věci osobního rozhodnutí a posuzovat morální kvality jednotlivce. Cílem naší práce v zastupitelstvu a radě je podílet se s koaličními partnery na zlepšování kvality života ve městě v duchu programového prohlášení. Pokud pan starosta dospěje k osobnímu rozhodnutí opustit tuto funkci, nebo jej k tomu zaváže hlasování v mateřské ODS, jsme připraveni jednat o novém složení vedení města a nabídnout osobnosti na post starosty.
24. 03. 2011 Programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014 Preambule: Na základě výsledku komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhla intenzivní série jednání směřující k sestavení koalice stran a volebních sdružení, která se budou bezprostředně podílet na řízení města ve volebním období 2010 až 2014. Tato jednání následně vyústila v návrh na vznik široké koalice Občanské demokratické strany (ODS), občanského sdružení Otevřené Úvaly (OÚ) a České strany sociálně demokratické (ČSSD). Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v Radě města. Programové prohlášení je rozděleno do jednotlivých oblastí; jednotlivé oblasti budou mít – obdobně jako ve větších a magistrátních městech své garanty; starosta, dva místostarostové a dva radní budou pověřeni koncepčním řízením samosprávné složky určité oblasti. Rada města si jako svůj poradní orgán vytvoří komise. Ze zákona bude zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor. Budeme usilovat o pokračování činnosti Výboru pro výstavbu. Zvážíme obnovení Výboru, popřípadě komise, pro prevenci kriminality.
24. 09. 2009 Autobusová zastávka u Nových Slovan se (bohužel) opět odkládá Podle aktuálních informací od vedení města se navržené umístění nové zastávky MHD pro Nové Slovany (mezi odbočkou do sběrného dvora a odbočkou na Přišimasy) prozatím realizovat nebude, neboť nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy s majitelem pozemku, který odmítá spolupracovat. I nadále tedy přetrvá dosavadní neuspokojivá situace pro obyvatele Nových Slovan. Předpokládám, že bližší informace poskytne radnice v blízkém vydání Života Úval.
24. 09. 2009 Město získalo dotaci na zvýšení bezpečnosti provozu Naše město obdrželo dotaci od Středočeského kraje z programu na podporu Bezpečnosti chodců a snížení rizik v silničním provozu, celková částka se spoluplněním města ve výši 24% činí 500.000Kč. Více podrobností najdete uvnitř zprávy.
31. 03. 2009 Modernizace železničního koridoru v Úvalech se odkládá 22. ledna 2009 nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, kterým tento soud zrušil pro nezákonnost rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o umístění stavby - modernizace železničního koridoru Běchovice - Úvaly. Na základě tohoto rozhodnutí muselo zrušit své rozhodnutí v této věci i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tato rozhodnutí byla napadena žalobou několika úvalských občanů již v roce 2005, definitivní rozhodnutí přišlo až nyní. (více informací uvnitř zprávy).
5. 02. 2009 Co nového kolem autobusové zastávky pro Nové Slovany? Jak již možná víte z diskuse na našich stránkách, připravuje se na letošek zahájení rekonstrukce Škvorecké ulice, jejímž investorem je Středočeský kraj. S touto rekonstrukcí souvisí i řešení již rok a půl trvajícího problému autobusové zastávky pro Nové Slovany. Co je tedy zde nového?
1. 04. 2008 Co se chystá nového v dopravě v Úvalech? Město Úvaly si zadalo studii na zmapování současného stavu individuální dopravy v našich ulicích a návrh na její zlepšení. Tuto studii na základě výběrového řízení zpracovala firma ELTODO. Na základě jejich doporučení město zkusí získat dotaci z fondů Středočeského kraje ve výši cca 1,5 mil Kč na první etapu plánovaných změn, spoluúčast města bude cca 20%. Více informací naleznete uvnitř zprávy. 

© BECC Design

TOPlist