Svátek má Pavla

Co se děje ve městě (Borecká Mirka)
29. 03. 2017 Den Země na Klepci 2017 "Den Země", aneb 15. dubna 2017 opět na Klepci
4. 11. 2014 Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018 Dnes byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí sdružení Otevřené Úvaly ve vedení post starosty (Petr Borecký a dvou radních (Lída Milerová, Josef Polák), ODS post uvolněného místostarosty (Alexis Kimbembe) a ČSSD post neuvolněného místostarosty (Vítězslav Pokorný). Strany a sdružení v této koalici získaly celkem 60,5% všech hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. ...pokračování...
18. 10. 2014 Rodí se úvalská koalice pro období 2014 - 2018 Dne 17.10.2014 ve večerních hodinách členové sdružení Otevřené Úvaly jednomyslně vyjádřili svůj souhlas a podporu nově vznikající koalici Otevřených Úval - ODS - ČSSD. Koaliční smlouva, která bude reflektovat priority všech tří partnerů je v současné době připravována a bude podepsaná v nejbližších dnech. Jednání o možné spolupráci byla vedena i se spolkem PRO Úvaly a s NK TOP 09, avšak tato jednání nevedla k cíli.
8. 04. 2014 Den Země na Klepci 2014 Milé Úvalačky, milí Úvaláci, rádi bychom Vás jako každý rok, coby již tradiční účastník a spoluorganizátor pozvali na 8. ročník akce Den Země na Klepci. I letos budeme mít svůj stánek, kde Vás rádi přivítáme. Budeme organizovat prodej, jehož výtěžek chceme použít na vybudování lávky přes Výmolu u Hodova, která propojí Alej úvalských dětí s Hodovem. Leták s pozvánkou najdete uvnitř zprávy. Těšíme se na Vás!
12. 02. 2013 Ve Škvorecké oboře přibyla odpočívadla S.p.Lesy ČR zprovoznil ve Škvorecké oboře tři nová odpočívadla. Jedno najdete u Květnické studánky, druhé u ulice Osadníci a třetí pod hajovnou.
8. 02. 2012 Oficiální prohlášení sdružení Otevřené Úvaly k přečinu pana starosty Na webu města byla panem starostou MUDr. Šťastným uveřejněna informace, že se dopustil přečinu řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tento osobní prohřešek, ať je jakkoli morálně odsouzeníhodný,  je osobním selháním jednotlivce, který z něj musí vyvodit důsledky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. My se ale necítíme povoláni na veřejném zasedání zastupitelstva města hlasovat ve věci osobního rozhodnutí a posuzovat morální kvality jednotlivce. Cílem naší práce v zastupitelstvu a radě je podílet se s koaličními partnery na zlepšování kvality života ve městě v duchu programového prohlášení. Pokud pan starosta dospěje k osobnímu rozhodnutí opustit tuto funkci, nebo jej k tomu zaváže hlasování v mateřské ODS, jsme připraveni jednat o novém složení vedení města a nabídnout osobnosti na post starosty.
24. 03. 2011 Programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014 Preambule: Na základě výsledku komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhla intenzivní série jednání směřující k sestavení koalice stran a volebních sdružení, která se budou bezprostředně podílet na řízení města ve volebním období 2010 až 2014. Tato jednání následně vyústila v návrh na vznik široké koalice Občanské demokratické strany (ODS), občanského sdružení Otevřené Úvaly (OÚ) a České strany sociálně demokratické (ČSSD). Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v Radě města. Programové prohlášení je rozděleno do jednotlivých oblastí; jednotlivé oblasti budou mít – obdobně jako ve větších a magistrátních městech své garanty; starosta, dva místostarostové a dva radní budou pověřeni koncepčním řízením samosprávné složky určité oblasti. Rada města si jako svůj poradní orgán vytvoří komise. Ze zákona bude zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor. Budeme usilovat o pokračování činnosti Výboru pro výstavbu. Zvážíme obnovení Výboru, popřípadě komise, pro prevenci kriminality.
8. 01. 2010 Památné stromy Město Úvaly má od konce loňského listopadu dva památné stromy. Jedná se o lípu nad stavidlem u rybníka Fabrák a dub v Masarykově háji poblíž dětského hřiště.
20. 02. 2009 Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol byla přijata zastupitelstvem Zastupitelstvo města Úvaly na svém včerejším zasedání přijalo návrh kritérií pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol, který jsme připravili. Plné znění těchto kritérií najdete uvnitř aktuality. Věříme, že jsme těmito veřejnými kritérii opět pomohli zprůhlednit veřejný život v našem městě.
18. 02. 2009 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 19.2.2009 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS
25. 09. 2008 Sdružení Otevřené Úvaly navrhuje přijetí bodového systému pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol. Více se dočtete uvnitř aktuality
21. 05. 2008 Komu vadilo dětské hřiště v Klánovickém lese? Toto hřiště, jeho okolí a přilehlou část Klánovického lesa jsme před dvěma měsíci společně s dalšími občany, kteří se zúčastnili „Jarního otevřeného úklidu Úval", důkladně vyčistili od nepořádku. Měli jsme všichni pocit dobře vykonané práce... Dlouho nám bohužel nevydržel! Jakási stvoření, člověkem bych je ani nenazývala, toto hřiště při svém jistě veselém mejdanu (o čemž svědčí pohozené lahve Fernetu) zcela zničila. Vandalům ale ustupovat nebudeme, zkusíme dohodnout s městem společnou brigádu a dát hřiště do pořádku. Na následky řádění vandalů se podívejte v příloze (fotografie jsou z 20. května 2008). 

© BECC Design

TOPlist