Svátek má Alois

Co se děje ve městě (Mahdal Marek)
29. 03. 2017 Pozvánka na Den Země na Klepci 2017 Nevíte, co dělat o Bílé sobotě? Zkuste každoroční tradiční Den Země na Klepci 2017! Pozvánku s podrobnostmi najdete uvnitř článku.
29. 03. 2017 Den Země na Klepci 2017 "Den Země", aneb 15. dubna 2017 opět na Klepci
19. 11. 2015 Advent 2015 se blíží do Úval mílovými kroky… …a důkazem je postavení vánočního stromu na Náměstí Arnošta z Pardubic. Ozdobení stromu bude zahájeno zítra. Slavnostní rozsvícení proběhne 29.11.2015. Vedení města Úvaly děkuje panu Ing. Lukáši Rubešovi, který městu daroval krásný vánoční strom. Současně patří poděkování panu Jiřímu Hovorkovi za bezplatné zajištění jeho přepravy a osazení na místo. Dne 19.11.2015 bylo pracovníky Technických služeb dokončeno umístění a zajištění stromu na náměstí Arnošta z Pardubic. Případný zájemce, který by chtěl věnovat městu vánoční strom na příští rok - 2016, nechť kontaktuje ředitelku Technických služeb Mgr. Ing. Pavlínu Slavíkovou na tel. 281 091 522. Fotky z instalace stromu jsou zde -> http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=699294480210283&id=549522695187463
13. 11. 2015 Otevřená kronika města Úvaly otevřela novou kapitolu železnice Dne 11. listopadu 2015 byla za přítomnosti veřejnosti, představitelů města Úvaly, zástupců Středočeského kraje, SŽDC, Českých drah a firmy Strabag slavnostně uložena pamětní schránka s dobovými dokumenty týkající se města Úvaly, drážního koridoru a života v naší zemi a s "Poselstvím budoucím generacím“. Schránka byla vložena do třetího pilíře nově zrekonstruovaného, 170 let starého železničního viaduktu v Úvalech. Původní schránku, která byla do historického mostu zvaného „Devět kanálů“ zazděna v roce 1844, se bohužel s ohledem na technický stav pilířů nepodařilo objevit. Následně byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný podchod na nástupiště a opravená budova úvalského nádraží. Město Úvaly společně s místními nadšenci a uměleckým kolektivem Leviathan přítomným dokázali, že graffiti a street art nejsou jen nevzhledné čmáranice a prostý vandalismus. Pod taktovkou mladého umělce Kryštofa Kotíka vzniklo přímo v podchodu dílo, které ne náhodou dostalo název „Otevřená kronika města“. Devět maleb netradičním způsobem mapuje osobnosti zdejšího kraje a události, které se do historie zapsaly ve zlém i v dobrém. Návštěvníci této unikátní, 24 hodin otevřené galerie, budou každý den stovky železničních cestujících, kteří využívají příměstské vlaky na železničním koridoru, jehož rekonstrukce v úseku Praha-Běchovice – Úvaly se po dvou letech chýlí ke konci. Fotogalerie zde -> http://www.facebook.com/media/set/?set=a.697133237093074.1073741837.549522695187463&type=3
23. 10. 2015 Nový chodník u Fabráku Chodník u Fabráku Ti z vás, kteří chodí pěšky ze Slovan (nejen) na vlak to jistě znají... schody z Bulharské ulice k Fabráku a pak už opravdový "Balkán" v podobě procházky tmou a kluzkým blátem... a právě to se změní ! Už brzy... Výstavbou chodníku pro pěší podél části ulice Škvorecká, v úseku mezi ulicemi Kladská a Dobročovická. Součástí navrženého řešení je také místní rozšíření stávající vozovky. Detail projektové dokumentace je zde -> http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data%2Fmessages%2Fobsah200_1.pdf&original=K_situace.pdf Kompletní informace o projektu zde -> http://www.mestouvaly.cz/radnice/majetek-mesta/planovane-investice-mesta/?more=483#msg483
21. 10. 2015 K problematice průsaku vody do nového železničního podchodu "u závor" K problematice průsaku vody do nového železničního podchodu "u závor" sděluje Tomáš John, ředitel stavby: "Další komplikací, která nás v současné době trápí, je nedokonalá těsnost izolací v podchodu u přejezdu a nutnost vyřešit v krátké době zvýšený průsak vody do tubusu. V této chvíli probíhají jednání mezi investorem, projektantem a zhotovitelem podchodu ohledně optimálního postupu oprav. Nemůžu vyloučit ani krátkodobé uzavření podchodu z důvodu provedení nezbytných úprav, o kterém budete případně včas informování prostřednictvím komunikačních kanálů Města."
16. 10. 2015 O čem jednali zastupitelé dne 24.9.2015 Poslední zářijový čtvrtek se sešli úvalští zastupitelé, aby projednali aktuální otázky související se správou města. Prvním bodem byl dopis manželů Kiššových, který se týkal oblasti lokality U Horoušánek, ve kterém pisatelé rozporovali tvrzení starosty o záplavových vlnách o výši až 1 metru z přilehlých polí. Záplavová vlna byla sice v reálu nižší, nicméně škody voda způsobila. Právě z tohoto důvodu přistoupilo město k výstavbě zasakovacího pásu.   ...pokračování níže...
3. 02. 2015 Cesta k soše svatého Donáta bude vyčištěna V tomto a příštím týdnu pracovníci úvalské VPSky důkladně vyčistí od náletových dřevin cestu k rozcestí u sochy sv. Donáta (červená turistická trasa) od Škvorecké ulice na Slovanech po celé délce stezky ležící na úvalském katastru. Škvorecká radnice investuje do vyčištění cesty (které provede rovněž úvalská VPSka) na svém katastru k samotné soše cca 30 tis. Kč. V závislosti na klimatických podmínkách bude vše hotovo a stezka důstojným způsobem průchozí v plné délce k 15.2.2015. Návštěvník by si již neměl připadat jako v džungli.
11. 11. 2014 Ustavující jednání úvalského zastupitelstva 6.11.2014 Šestý listopadový den se poprvé sešli zastupitelé v novém složení, které vzešlo po říjnových komunálních volbách. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů a v sále usedlo 37 občanů. Ještě před vlastním zahájením upozornil pan Mgr. Vojtěch Dvořáček (zastupitel z PRO Úvaly) na možný rozpor v dodržení lhůty pro svolání zastupitelstva. Tento problém byl na místě vysvětlen paní tajemnicí městského úřadu, podle níž byly tyto lhůty dodrženy.  Starostenský řetěz následně převzal věkově nejstarší zvolný zastupitel pan Miloslav Kolařík. Následně nově zvolení zastupitelé složili slib. Zastupitelé určili, že město bude mít ve volebním období 2014 – 2018 uvolněného starostu, uvolněného místostarostu a následně neuvolněného místostarostu. Několik dní před vlastním ustavujícím jednání byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ODS a ČSSD. Na základě této smlouvy se měl starostou města stát Petr Borecký (OÚ), uvolněným místostarostou Alexis Kimbembe (ODS) a neuvolněným místostarostou Vítězslav Pokorný (ČSSD). Členy rady města se dále měli stát Lída Milerová a Josef Polák (oba OÚ).  Předsedy finančního a kontrolního výboru se měli stát zástupci opozice. ...pokračování níže...
4. 11. 2014 Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018 Dnes byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí sdružení Otevřené Úvaly ve vedení post starosty (Petr Borecký a dvou radních (Lída Milerová, Josef Polák), ODS post uvolněného místostarosty (Alexis Kimbembe) a ČSSD post neuvolněného místostarosty (Vítězslav Pokorný). Strany a sdružení v této koalici získaly celkem 60,5% všech hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. ...pokračování...
18. 10. 2014 Rodí se úvalská koalice pro období 2014 - 2018 Dne 17.10.2014 ve večerních hodinách členové sdružení Otevřené Úvaly jednomyslně vyjádřili svůj souhlas a podporu nově vznikající koalici Otevřených Úval - ODS - ČSSD. Koaliční smlouva, která bude reflektovat priority všech tří partnerů je v současné době připravována a bude podepsaná v nejbližších dnech. Jednání o možné spolupráci byla vedena i se spolkem PRO Úvaly a s NK TOP 09, avšak tato jednání nevedla k cíli.
22. 07. 2014 Zastupitelé mimořádně jednali i 17.7.2014 Zastupitelé se mimořádně sešli i 17.7.2014. Přítomno bylo 13 zastupitelů a 5 úvalských občanů. První bod, který starosta dodatečně zařadil na pořad jednání, byla opět problematika dotace na Bendlovu stezku.
26. 06. 2014 O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 19.6.2014 Poslední zasedání úvalských zastupitelů před letní přestávkou se v sálku DPS konalo 19.června 2014. Přítomno bylo 14 zastupitelů. V průběhu večera se do jednacích prostor dostavilo 12 občanů. Na programu jednání bylo mimo jiné rozhodnutí o Bendlově stezce, odkupu pozemu rodiny Misárkových na Ztraceném Korci, úpravy rozpočtu a další body jednání .... pokračování ...
9. 06. 2014 Mimořádné zastupitelstvo 5.6.2014 zvolilo nového místostarostu města Rezignace Ing. Michala Bredy na mandát člena zastupitelstva – to byl jediný bod na pořadu mimořádného jednání úvalského zastupitelstva dne 5.6.2014 . Na uvolněné místo nastupuje podle zákona náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí daném výsledkem voleb, a to dnem 1.6.2014. Tímto náhradníkem (po odstoupení předchozích) je pan Bc. Jan Němec, člen Otevřených Úval, který současně složil slib zastupitele a stal se tak novým členem úvalského zastupitelstva.   ...pokračování...
30. 04. 2014 O čem jednali úvalští zastupitelé dne 24.4.2014 Večer 24. dubna 2014 byl vyhrazen jednání úvalského zastupitelstva. Přítomno bylo 11 zastupitelů a ve zcela zaplněném sále usedlo 35 občanů. Neobvykle velký počet občanů v sále byl vyvolán zejména medializovanou skutečností, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) identifikovalo 14 problematických dotačních akcí proplácených z OPŽP – šlo o tzv. "losovačky" a jejich nestandardní průběh. Více uvnitř zprávy ...
23. 04. 2014 "Úvalská losovačka" telegraficky… Nebyli bychom v Úvalech, kdyby se během týdne od medializace úvalské losovačky nevyrojily různé teorie, "zaručené" informace, spekulace, zkrátka drby… Jaká jsou skutečná fakta se dočtete uvnitř článku.
16. 04. 2014 Okolí nádraží není nafukovací, aneb nebuďme líní ! Buďme více ohleduplní a nebuďme líní. Pěší chůze je zdravá a 800 metrů po ránu a v podvečer prospěje každému. Během rekonstrukce železničního koridoru si holt musíme trochu „protáhnout nohy“. Další informace k parkování a mapa uvnitř zprávy ...
17. 03. 2014 Úvalští zastupitelé mimořádně jednali dne 13.3.2014 Na 13. březnový den svolal starosta města MUDr. Šťastný mimořádné jednání úvalských zastupitelů.  Přítomno bylo 13 zastupitelů a v sále usedlo 8 občanů. První bod pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za období od 30.1.2014 do 13.3.2014. Hlavním důvodem svolání tohoto jednání byla nutnost schválit rozpočtové opatření č.2/2014. Podstatou je přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol. Na základě podaných žádostí o dotace na podnět ROPu z důvodu urychleného čerpání dotací je nutno přijmout rozpočtové opatření a to na uvolnění finančních prostředků na investiční akce MŠ Cukrovar, Bendlova stezka, zateplení čp. 95 a koupě pozemku pro zateplení objektu čp. 897. Z důvodu zrychlení čerpání dotací, které je omezeno časově (prosinec 2014 a  květen 2015), jsou konzultovány s ROPem následující akce: zpracování prováděcí dokumentace, administrace výběrového řízení na dodavatele staveb. Jedná se o částku 1 500 000,- Kč, která je převáděna v rámci rozpočtových rezerv. Zastupitelé toto rozpočtové opatření schválili a pověřili Radu města Úvaly k dalšímu rozpočtovému opatření ke konkrétnímu čerpání této částky.  Z časových důvodů nemohlo být rozpočtové opatření projednáno na finančním výboru města Úvaly. Dr. Pokornému a Ing. Jankovskému vadilo, že tento bod neprojednával finanční výbor. Pan Kolařík požádal o přesnou tabulku rozdělení částky 1,5 mil. Kč. Ing. Breda hovořil o nutnosti stanovení rozpočtových rámců a určitých limitů, aby každou drobnou změnu nemuselo schvalovat narychlo svolané mimořádné zastupitelstvo. Paní Reicheltová zmínila, že ROP Středné Čechy požadoval detailní rozpracování nákladů před udělením dotace. Ing. Váňová podotkla, že v okamžiku oznámení o konání mimořádného jednání zastupitelů mohou být tyto záležitosti schvalovány finančním výborem „per rollam“ prostřednictvím e-mailu/telefonu.   ...pokračování...
5. 02. 2014 O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 30.1.2014 První zasedání úvalských zastupitelů v letošním roce se v sálku DPS konalo 30. ledna 2014. Přítomno bylo 12 zastupitelů. V průběhu večera se do jednacích prostor dostavili pouze 2 občané. První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva konaného  dne 12.12.2013, kdy se rada města sešla jednou a zpráva o kontrole usnesení zastupitelstva z let 2009 – 2013, které zastupitelé vzali na vědomí. Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru dne 21.1.2014, který přednesl Mgr. Borecký. Ten konstatoval, že se povedlo výrazně zkonsolidovat městské finance, takže loňský rozpočet skončil přebytkem 6,8 mil. Kč, letošní rozpočet má rezervy ve výši cca 12 mil. Kč a město má v současnosti na účtech v hotovosti cca 22 mil. Kč. V této souvislosti finanční výbor  projednal návrh rozpočtového opatření č.2/2013, které zohledňuje finanční data za celý loňský rok. Současně byl projednáván návrh rozpočtového opatření č.1/2014, neboť v současné chvíli jsou již k dispozici přesnější informace ve srovnání s rokem 2013 ve vazbě na čerpání dotací a čerpání úvěru a skutečné naplňování příjmů. Zastupitelé dále uložili Finančnímu výboru zajistit provedení kontrol čerpání dotací na vodovod a kanalizaci, dále pak provádění oprav v DPS a mzdových výdajů městského úřadu.  ...pokračování...
7. 01. 2014 O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 12.12.2013 Poslední jednání úvalských zastupitelů v roce 2013 se konalo dne 12.12. V sále DPS přivítal všechny přítomné starosta města a jednání zahájil úderem 18. hodiny. Přítomno bylo 14 zastupitelů . V sále usedlo v průběhu večera jen 7 občanů. První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva dne 7.11, kdy se rada města sešla třikrát a zpráva o kontrole usnesení zastupitelstva z let 2009 – 2013, které zastupitelé vzali na vědomí. Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru dne 3.12.2013, který projednával úvěrovou smlouvu s Komerční bankou na úvěr 110 mil. Kč a její nejdůležitější parametry, dále vzali na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za prvních 10 měsíců roku 2013. Hlavním bodem byl návrh rozpočtu města na rok 2014. Mgr. Borecký podal výklad o podmínkách úvěru. Ing. Jankovský zmínil překročení položek mzdových výdajů a výdajů za energie Tento bod po finančním výboru následně projednávali zastupitelé. ...pokračování...
3. 12. 2013 O čem jednali úvalští zastupitelé na jednání dne 7.11.2013 Listopadové jednání úvalských zastupitelů zahájil starosta ve čtvrtek 7.11.2013 v 18. hodin. Přítomno bylo 14 zastupitelů (1 byl omluven). V prořídlém sále DPS usedlo v průběhu večera jen sedm občanů. První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva dne 26.9.2013, kdy s rada města sešla dvakrát a o kontrole dříve přijatých usnesení zastupitelstva. V následné diskusi k těmto bodům se hovořilo se mimo jiné o ztrátách vody v úvalském vodovodním řadu a Ing. Váňová se dotazovala na parkování u dětského bazénu v severní části města.  ...pokračování níže...
3. 12. 2013 Alej úvalských dětí II. otevřena V sobotu 23.11.2013 byla otevřena "Alej úvalských dětí č.2". Tuto novou alej realizoval Klub přátel historie a přírody Úval a okolí za spoluúčasti občanů města - rodičů úvalských dětí. Po loňské aleji na vrchu Vinice (u nové rozhledny) byla otevřena Alej úvalských dětí II. v prostoru za podnikem ESSA Czech na rozorané polní cestě směrem na Horoušánky. Alej s počtem 45 javorů klen a mléč vysadila firma Hauk – Štěpán – Ustohal, lesnické, zahradnické služby Říčany. Vylosováním konkrétních čísel k jednotlivým stromům si své stromy označilo cca 33 dětí a úvalská kapela Divokej Bill. Děti ke stromu obdržely pamětní certifikát. Alej v současné době (zatím) končí asi 100 metrů od obce Horoušánky. Organizátoři ale intenzivně jednají o jejím prodloužení až k samotné zástavbě úvalské čtvrti "U Horoušánek". Černou kaňkou na sobotním otevření byla ale skutečnost, že pouhý den před otevřením instalovaná cedule byla někomu asi trnem v oku a přes noc zmizela... co k tomu dodat, že ?
1. 07. 2013 Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 20.6.2013 Třetí letošní jednání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 20.6.2013. Horký letní den přilákal do sálu DPS celkem 19 lidí (více jak polovina ale odešla po projednání bodu ohledně povodní). V prvním bodě jednání předložil starosta písemný přehled činnosti Rady města v období od minulého zastupitelstva a následně zastupitelé vzali na vědomí splnění konkrétních usnesení zastupitelstva z roku 2013. Místostarosta Ing. Breda požádal o stažení materiálu, týkajícího se prodeje objektu čp. 47, ul. 5. května (objekt současné VPS), a to z důvodu možné časové napjatosti s ohledem na aktuální finanční stav města. Problematice současného stavu městské kasy a dalšího financování Úval bude věnováno samostatné jednání zastupitelstva v průběhu září 2013. ...pokračování v textu článku
17. 05. 2013 Materiály úvalských zastupitelů na webu nově v kompletní podobě ! Dobrá věc se podařila. Počínaje červnovým zastupitelstvem, najdete vždy týden před jednáním úvalských zastupitelů kompletní materiály pro jejich jednání pohodlně ke stažení na webu města. V dubnu zastupitelé konečně odsouhlasili požadavek na zveřejňování těchto ucelených materiálů. Do této doby byla zveřejňována pouze základní důvodová zpráva. I když naše sdružení Otevřené Úvaly vždy hlasovalo pro maximální otevřenost, nepodařilo se v minulosti vždy najít potřebnou shodu napříč politickým spektrem našeho zastupitelstva. Jediné omezení, které bude platit i nadále je začernění neveřejných údajů, které musí úřad města trvale zajistit. Tento krok je současně naplněním „Programového prohlášení pro volební období 2010 – 2014“, kde se koalice rozhodla mimo jiné prosazovat lepší informovanost obyvatel v souvislosti s činností volených orgánů města. V loňském roce se bohužel nepodařilo prosadit zavedení on-line přenosů z jednání Zastupitelstva města Úvaly na internet, pro které všichni naši zastupitelé Otevřených Úvaly hlasovali.
16. 05. 2013 Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 25.4.2013 Druhé letošní jednání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek  25.4.2013. Příjemné jarní počasí se opět odrazilo na počtu návštěvníků. V sále usedlo během večera 19 občanů a hostů. Program jednání byl operativně upraven tak, aby občany předložené petice byly projednány mezi prvními body.   ...pokračování v textu zprávy.
12. 03. 2013 Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 14.2.2013 První letošní jednání zastupitelstva se konalo 14. února 2013. Přítomno bylo 14 zastupitelů. V sále se nakonec sešlo 27 občanů. Přítomni byli i zástupci organizace ROPID a zástupci developera projektu „Slunečné terasy“. Prvním, mimořádně zařazeným bodem bylo složení slibu nového úvalského zastupitele pana Radovana Skřivana, jenž nahradil pana Karla Linharta, který se z osobních důvodů k 31.1.2013 vzdal mandátu. ...pokračování níže.
13. 02. 2013 Veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly č.1/2013 (čtvrtek 14.2.2013) Kde ? Jednací sál DPS Úvaly (náměstí Svobody) Kdy? čtvrtek 14.2.2013 od 18:00 hod. Materiály, které budou na jednání 14.2.2013 probírány jsou zde -> http://www.mestouvaly.cz/ 14-2-2013-zastupitelstvo-me sta-uvaly Programové body: Úvod 1) Zpráva o činnosti rady města 2) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 2009, 2010, 2011,2012 3) Záměr vybudování P+R v uhelných skladech včetně koupě pozemku 4) Technická infrastruktura v lokalitě Výpustek 5) Amper Market nový dodavatel el. energie pro město Úvaly od 1.6.2013 6) Řešení spolupráce města a nájemce pana Poláka při provozu koupaliště 7) Dodatek č.4 k nájemní smlouvě č.128/7 SMM ze dne 11.5.2007 na pronájem prvého patra v objektu Riegerova ul.čp.897, Úvaly, využívaný jako služebna OO PČR Úvaly 8) Kontrolní výbor - Rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici 9) Přijetí daru 10) Odvolání členů z Výboru pro výstavbu 11) Rozšíření autobusové dopravy ve městě Úvaly 12) Zápis ze společného jednání Výboru pro výstavbu a investiční komise ze dne 4.2.2013 13) Veřejná zakázka na výběrové řízení poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování rekonstrukce silnic/ulic a infrastruktury 14) Žádost společnosti KERT s.r.o. o směnu pozemku 15) Revokace usnesení zastupitelstva č. Z – 059/07 ze dne 19. 4. 2007 16) Zastavovací studie – Slunečné terasy, rodinné domy Úvaly u Klánovického lesa 17) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Úvaly 18) Plán práce kontrolního výboru na rok 2013 19) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 20) Otevřený dopis zastupitelům a redakční radě Života Úval 21) Stanovisko k žádostí o prominutí úroků z prodlení z částky vymáhané v rámci exekuce a smluvní pokuty Různé Připomínky a náměty zastupitelů, občanů
22. 11. 2012 Kde se smí a nesmí parkovat na nádraží ! Vedoucí traťového úseku, pod který spadá i nádraží Úvaly a přilehlé drážní pozemky, pan Petr Vichera ze SŽDC (vedoucí provozu - správa tratí Praha) upozornil na nesprávný způsob parkování některých občanů  na drážních pozemcích v Jiráskově ulici. Plocha na kterou se z Jiráskovy ulice vjíždí „otevřenými vraty“ je určena k parkování, ale POZOR.   ...čtěte dále...
20. 11. 2012 Úvalská městská autobusová linka PID Jedním ze záměrů vedení města, jak odlehčit automobilové dopravě v centu Úval a pomoci naprosto nevyhovující situaci s parkováním u nádraží je možnost nabídnout občanům města alternativu k osobním autům. Tím by mohla být městská hromadná doprava. V současné době pokročily přípravy kolem městské autobusové linky do další fáze. Proběhlo jednání mezi společností Veolia, Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy  (ROPID) a Krajským úřadem, odborem dopravy, na kterém byly rámcově dohodnuty možnosti zřízení „okružní“ autobusové linky zařazené v systému PID (platil by na ní běžný tarif PID Praha, respektive tarif 1. vnějšího pásma). Autobusové spoje by v optimálním případě jezdily v půlhodinových intervalech a navazovaly na vlaky ČD.  ...čtěte dále...
12. 11. 2012 Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 8.11.2012 Na osmý listopadový den bylo svoláno jednání zastupitelstva města Úvaly. V přeplněném sále DPS bylo tentokrát přítomno přes 50 občanů z oblasti Hodova, kteří čekali na projednávání bodu „Dostavba výrobního závodu ESSA Czech“. Přítomno bylo 13 zastupitelů, 2 byli omluveni.   ...čtěte dále...
31. 10. 2012 Nová knihovna v Úvalech, iluze nebo skutečnost ? O tom, že Městská knihovna v Úvalech sídlí v ne příliš vhodných a důstojných prostorách bylo napsáno již mnoho slov. Proto město začalo uvažovat o jejím přestěhování. Jako vhodný objekt byl vytipován dům na náměstí Arnošta z Pardubic č. 18, který je v majetku města. Velkou výhodou je těsné sousedství budoucího sídla městského úřadu a pozemek současného dvora skýtá možnosti rozvoje podobných společenských aktivit. A zahrada pod tímto domem se již nyní mění v příjemný miniparčík, kde budou moci čtenáři využít laviček a zpříjemnit si tak čtení. Proti celému záměru trochu hraje dispozice budovy a rovněž i její stavebně-technický stav, který by si vyžádal nemalé investiční náklady.  Město v září 2012 oslovilo architekty se žádostí o jejich návrhy. Známý úvalský rodák a uznávaný architekt Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c., zpracoval základní návrh, který ve svých dvou variantách počítá jak s komplexní rekonstrukcí objektu č.p.18, tak i s jeho demolicí a výstavbou zcela nové budovy pro více jak 30.000 knih. Prvotní hrubé kalkulace počítají s náklady 11 – 13 mil. Kč a odborné odhady, zejména s ohledem na potřebné dispozice pro knihovnu, hrají ve prospěch zcela nové budovy. Realizace by vyřešila současné provozní těžkosti Městské knihovny a současně by přispěla i k úpravě náměstí.   …a  jaký je Váš názor na tento investiční záměr ?  Podělte se o něj s ostatními v diskusi.
8. 02. 2012 Oficiální prohlášení sdružení Otevřené Úvaly k přečinu pana starosty Na webu města byla panem starostou MUDr. Šťastným uveřejněna informace, že se dopustil přečinu řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tento osobní prohřešek, ať je jakkoli morálně odsouzeníhodný,  je osobním selháním jednotlivce, který z něj musí vyvodit důsledky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. My se ale necítíme povoláni na veřejném zasedání zastupitelstva města hlasovat ve věci osobního rozhodnutí a posuzovat morální kvality jednotlivce. Cílem naší práce v zastupitelstvu a radě je podílet se s koaličními partnery na zlepšování kvality života ve městě v duchu programového prohlášení. Pokud pan starosta dospěje k osobnímu rozhodnutí opustit tuto funkci, nebo jej k tomu zaváže hlasování v mateřské ODS, jsme připraveni jednat o novém složení vedení města a nabídnout osobnosti na post starosty.
6. 05. 2011 Néé pětku néé… …znělo nám často v československém rozhlase začátkem osmdesátých let minulého století. Někteří pamětníci, zejména generace „Husákových dětí“, si jistě vzpomenou na hit dětské pěvecké hvězdy Pepy Melena, Né, pětku né. Mnozí občané Úval přijali pětku s nelibostí. Nikoliv tu imaginární školní, ale tu koeficientní pro daň z nemovitosti.
6. 05. 2011 Co se dělo na mimořádném zastupitelstvu města Úvaly dne 24.3.2011 Na čtvrtek 24.3.2011 svolal starosta města mimořádné jednání městského zastupitelstva. Vašich volených zástupců dorazilo celkem 14. Občanů v sále DPS postupně přibývalo, až na celkový počet 23. Po 18. hodině zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný vlastní jednání zastupitelstva. Prvním bodem bylo přednesení zprávy o činnosti Finančního výboru za uplynulé čtvrtletí, ve kterém se výbor sešel třikrát a připravil zejména detailní návrh na úpravu koeficientu pro daň z nemovitosti. Předsedkyně Finančního výboru seznámila přítomné s jeho činností.
24. 03. 2011 Co se dělo na únorovém zastupitelstvu města Úvaly ? Čtyřiadvacátý únorový večer byl vyhrazen pro jednání městského zastupitelstva. Vašich volených zástupců dorazilo celkem 14. Míst v sálu DPS určených pro občany však bylo obsazeno pouze 15.
24. 03. 2011 Programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014 Preambule: Na základě výsledku komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhla intenzivní série jednání směřující k sestavení koalice stran a volebních sdružení, která se budou bezprostředně podílet na řízení města ve volebním období 2010 až 2014. Tato jednání následně vyústila v návrh na vznik široké koalice Občanské demokratické strany (ODS), občanského sdružení Otevřené Úvaly (OÚ) a České strany sociálně demokratické (ČSSD). Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v Radě města. Programové prohlášení je rozděleno do jednotlivých oblastí; jednotlivé oblasti budou mít – obdobně jako ve větších a magistrátních městech své garanty; starosta, dva místostarostové a dva radní budou pověřeni koncepčním řízením samosprávné složky určité oblasti. Rada města si jako svůj poradní orgán vytvoří komise. Ze zákona bude zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor. Budeme usilovat o pokračování činnosti Výboru pro výstavbu. Zvážíme obnovení Výboru, popřípadě komise, pro prevenci kriminality.
26. 10. 2010 Rodí se nové vedení Úval Volby skončily a „politické karty“ na další 4 roky jsou rozdány. Oproti minulému volebnímu období, kdy se sdružení Otevřené Úvaly stalo vítězem voleb, ale nakonec skončilo v opozici je tentokrát situace jiná. Volební zisk ODS je o 1 % větší, ale Otevřené Úvaly nejsou ze hry venku, naopak. Získali jsme 5 mandátů (stejně jako ODS) z 15. Po sériích jednání a zvažování všech možností koalic jsme nakonec dospěli k názoru, že:
31. 03. 2009 Modernizace železničního koridoru v Úvalech se odkládá 22. ledna 2009 nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, kterým tento soud zrušil pro nezákonnost rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o umístění stavby - modernizace železničního koridoru Běchovice - Úvaly. Na základě tohoto rozhodnutí muselo zrušit své rozhodnutí v této věci i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tato rozhodnutí byla napadena žalobou několika úvalských občanů již v roce 2005, definitivní rozhodnutí přišlo až nyní. (více informací uvnitř zprávy).

© BECC Design

TOPlist