Svátek má Jan

Co se děje ve městě (Bredová Martina)
29. 03. 2017 Den Země na Klepci 2017 "Den Země", aneb 15. dubna 2017 opět na Klepci
4. 11. 2014 Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018 Dnes byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí sdružení Otevřené Úvaly ve vedení post starosty (Petr Borecký a dvou radních (Lída Milerová, Josef Polák), ODS post uvolněného místostarosty (Alexis Kimbembe) a ČSSD post neuvolněného místostarosty (Vítězslav Pokorný). Strany a sdružení v této koalici získaly celkem 60,5% všech hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. ...pokračování...
18. 10. 2014 Rodí se úvalská koalice pro období 2014 - 2018 Dne 17.10.2014 ve večerních hodinách členové sdružení Otevřené Úvaly jednomyslně vyjádřili svůj souhlas a podporu nově vznikající koalici Otevřených Úval - ODS - ČSSD. Koaliční smlouva, která bude reflektovat priority všech tří partnerů je v současné době připravována a bude podepsaná v nejbližších dnech. Jednání o možné spolupráci byla vedena i se spolkem PRO Úvaly a s NK TOP 09, avšak tato jednání nevedla k cíli.
26. 03. 2014 Postup při pořizování nového územního plánu Úval Jak jste již zřejmě byli informováni, v současné době město Úvaly zpracovává nový územní plán. V průběhu přípravy nového územního plánu může veřejnost a vlastníci pozemků v různých fázích přípravy podávat připomínky (veřejnost)  a námitky (vlastníci dotčených pozemků). Bližší informace o novém územním plánu najdete na webu města, my jsme pro Vás připravili tabulku, ze které zjistíte, kdo a co může v jaké fázi přípravy územního plánu aplikovat a připravovat. Odkaz na tabulku najdete uvnitř zprávy. Věříme, že Vám bude tento materiál užitečným pomocníkem.
13. 11. 2012 Zasílejte vaše připomínky k návrhu ESSA Czech v Úvalech Dne 6. 11. 2012 proběhlo v sále DPS za účasti představitelů  města , zástupců a majitelů firmy ESSA Czech setkání  s  občany Úval. Toto setkání bylo svoláno za účelem  seznámení  veřejnosti se studií záměru na dostavbu firmy ESSA Czech Úvaly. V úvodní části místostarosta města Ing. Breda přítomným vysvětlil postoj města k tomuto záměru. Město zastává názor, že firma má dostat právo představit svůj záměr a současně nabídnout kompenzaci.  Ing. Breda sdělil,  že město nepůjde proti svým občanům. Pokud se občané rozhodnou, že i přes nabízené kompenzace nesouhlasí z opodstatněných důvodů s rozšířením firmy ESSA Czech, město nedá k tomuto záměru souhlasné stanovisko. Na druhou stranu je třeba upozornit, že i přes nesouhlasné stanovisko Města, mohou orgány státní správy ( tj. Stavební úřad )  rozhodnout, že ESSA za splnění zákonných podmínek může přístavbu realizovat.
8. 02. 2012 Oficiální prohlášení sdružení Otevřené Úvaly k přečinu pana starosty Na webu města byla panem starostou MUDr. Šťastným uveřejněna informace, že se dopustil přečinu řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tento osobní prohřešek, ať je jakkoli morálně odsouzeníhodný,  je osobním selháním jednotlivce, který z něj musí vyvodit důsledky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. My se ale necítíme povoláni na veřejném zasedání zastupitelstva města hlasovat ve věci osobního rozhodnutí a posuzovat morální kvality jednotlivce. Cílem naší práce v zastupitelstvu a radě je podílet se s koaličními partnery na zlepšování kvality života ve městě v duchu programového prohlášení. Pokud pan starosta dospěje k osobnímu rozhodnutí opustit tuto funkci, nebo jej k tomu zaváže hlasování v mateřské ODS, jsme připraveni jednat o novém složení vedení města a nabídnout osobnosti na post starosty.
24. 03. 2011 Programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014 Preambule: Na základě výsledku komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhla intenzivní série jednání směřující k sestavení koalice stran a volebních sdružení, která se budou bezprostředně podílet na řízení města ve volebním období 2010 až 2014. Tato jednání následně vyústila v návrh na vznik široké koalice Občanské demokratické strany (ODS), občanského sdružení Otevřené Úvaly (OÚ) a České strany sociálně demokratické (ČSSD). Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v Radě města. Programové prohlášení je rozděleno do jednotlivých oblastí; jednotlivé oblasti budou mít – obdobně jako ve větších a magistrátních městech své garanty; starosta, dva místostarostové a dva radní budou pověřeni koncepčním řízením samosprávné složky určité oblasti. Rada města si jako svůj poradní orgán vytvoří komise. Ze zákona bude zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor. Budeme usilovat o pokračování činnosti Výboru pro výstavbu. Zvážíme obnovení Výboru, popřípadě komise, pro prevenci kriminality.

© BECC Design

TOPlist