Svátek má Alois

Co se děje ve městě (Breda Michal)
29. 03. 2017 Den Země na Klepci 2017 "Den Země", aneb 15. dubna 2017 opět na Klepci
4. 11. 2014 Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018 Dnes byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí sdružení Otevřené Úvaly ve vedení post starosty (Petr Borecký a dvou radních (Lída Milerová, Josef Polák), ODS post uvolněného místostarosty (Alexis Kimbembe) a ČSSD post neuvolněného místostarosty (Vítězslav Pokorný). Strany a sdružení v této koalici získaly celkem 60,5% všech hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. ...pokračování...
18. 10. 2014 Rodí se úvalská koalice pro období 2014 - 2018 Dne 17.10.2014 ve večerních hodinách členové sdružení Otevřené Úvaly jednomyslně vyjádřili svůj souhlas a podporu nově vznikající koalici Otevřených Úval - ODS - ČSSD. Koaliční smlouva, která bude reflektovat priority všech tří partnerů je v současné době připravována a bude podepsaná v nejbližších dnech. Jednání o možné spolupráci byla vedena i se spolkem PRO Úvaly a s NK TOP 09, avšak tato jednání nevedla k cíli.
26. 03. 2014 Postup při pořizování nového územního plánu Úval Jak jste již zřejmě byli informováni, v současné době město Úvaly zpracovává nový územní plán. V průběhu přípravy nového územního plánu může veřejnost a vlastníci pozemků v různých fázích přípravy podávat připomínky (veřejnost)  a námitky (vlastníci dotčených pozemků). Bližší informace o novém územním plánu najdete na webu města, my jsme pro Vás připravili tabulku, ze které zjistíte, kdo a co může v jaké fázi přípravy územního plánu aplikovat a připravovat. Odkaz na tabulku najdete uvnitř zprávy. Věříme, že Vám bude tento materiál užitečným pomocníkem.
13. 11. 2013 Vyjádření vedení města Úvaly k článku "Zadlužené Úvaly přehlédly 34 milionů" Vyjádření vedení města Úvaly k článku „Zadlužené Úvaly přehlédly 34 milionů“, který vyšel dne 7.11.2013 v deníku 5+2 Nečekanou obří díru v obecním rozpočtu musí řešit šestitisícové Úvaly. Město na východ od Prahy totiž ve svém účetnictví přehlédlo 34 milionů korun. A rázem se staly jednou z nejzadluženějších obcí regionu. Podle zastupitelky a členky finančního výboru Heleny Váňové je ale hlavní vina na vedení města. "Nedělají se kontroly čerpání rozpočtu a není nikdo ve vedení města, kdo by to vyžadoval," říká. "Deset let se nepohne s ničím, vyčerpali finanční zdroje absolutně neuváženě," dodává další z kritiků radnice Petr Hrubý. "Současné vedení vyždímá všechny peníze a ti, kdo přijdou v dalším období, nebudou mít na nic, město bude mít jen povinnosti," poukazuje další zastupitel a bývalý starosta Ivan Černý. "Pokud zadavatel (město – pozn. red.) nezíská dlouhodobý úvěr v celkové výši 110 milionů, hrozí, že nedodrží některé z podmínek poskytnutých dotací a následně bude nucen již čerpané dotace vrátit," stojí v usnesení rady města z 16. října, které řeší, jak vybrat banku, která novou půjčku poskytne. Výše uvedené jsou citace z článku „Zadlužené Úvaly přehlédly 34 milionů Kč“, který vyšel dne 7.11.2013 v deníku 5+2. Celý článek najdete na http://praha-vychod.5plus2.cz/47511/zadluzene-valy-prehledly-34-milionu. Je nám jasné, že tato informace vzbudila oprávněný zájem a obavy občanů Úval i veřejnosti, včetně dodavatelů města. S ohledem na důležitost celé záležitosti považujeme za nutné, uvést informace ve výše uvedeném článku do kontextu a na pravou míru. Nejprve několik podstatných informací: ...pokračování níže
12. 03. 2013 Rozšíření autobusové dopravy v Úvalech od března 2013 Dne 11. 3. 2013 v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. Z – 05/013 ze dne 14. 2. 2013 byl navýšen počet autobusových spojů linek 405, 484, 391 a 304. Zároveň byla zřízena nová autobusová zastávka Úvaly, nám. Svobody, která má přiblížit dojíždějící maminky s dětmi ke školce alespoň do doby realizace investiční akce "Průtah III/01214", která řeší zastávku autobusů přímo před MŠ. V současné době nově zřízenou autobusovou zasávku nevyužívá pouze linka 423 z důvodu organizačních problémů u regionálního organizátora Pražské integrované dopravy. Město Úvaly ovšem trvá na zařazení této linky na výše uvedenou autobusovou zastávku v nejbližší možné době.
22. 11. 2012 Kde se smí a nesmí parkovat na nádraží ! Vedoucí traťového úseku, pod který spadá i nádraží Úvaly a přilehlé drážní pozemky, pan Petr Vichera ze SŽDC (vedoucí provozu - správa tratí Praha) upozornil na nesprávný způsob parkování některých občanů  na drážních pozemcích v Jiráskově ulici. Plocha na kterou se z Jiráskovy ulice vjíždí „otevřenými vraty“ je určena k parkování, ale POZOR.   ...čtěte dále...
22. 11. 2012 Vznik Městské policie v Úvalech Na prosincovém jednání bude Zastupitelstvo města projednávat vznik Městské policie v Úvalech
20. 11. 2012 Úvalská městská autobusová linka PID Jedním ze záměrů vedení města, jak odlehčit automobilové dopravě v centu Úval a pomoci naprosto nevyhovující situaci s parkováním u nádraží je možnost nabídnout občanům města alternativu k osobním autům. Tím by mohla být městská hromadná doprava. V současné době pokročily přípravy kolem městské autobusové linky do další fáze. Proběhlo jednání mezi společností Veolia, Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy  (ROPID) a Krajským úřadem, odborem dopravy, na kterém byly rámcově dohodnuty možnosti zřízení „okružní“ autobusové linky zařazené v systému PID (platil by na ní běžný tarif PID Praha, respektive tarif 1. vnějšího pásma). Autobusové spoje by v optimálním případě jezdily v půlhodinových intervalech a navazovaly na vlaky ČD.  ...čtěte dále...
13. 11. 2012 Rekonstrukce úvalských ulic – shrnutí a další kroky Na konci loňského roku definitivně rozhodlo zastupitelstvo o zahájení přípravy rekonstrukcí ulic v Úvalech. Vzhledem k tomu, že není možné provést rekonstrukci všech ulic, byla ve Výboru pro výstavbu vytvořena a následně zastupitelstvem přijata tato kritéria pro výběr ulic k celkové rekonstrukci: 1)    ulice je ve svahu a je trvale vymílána 2)    povrch ulice je deštěm splavován na již rekonstruované ulice a tím dochází k jejich poškozování 3)    ulice vede k význačným objektům veřejného zájmu nebo tvoří základní komunikační osu dané oblasti
7. 11. 2012 Proběhlo setkání s občany Úvalu k záměru dostavby závodu ESSA 6. listopadu od 18.00 proběhlo v DPS setkání představitelů města (p. Breda – místostarosta, p. Šťastný – starosta, p. Borecký – předseda finančního výboru a zastupitel), zástupců a majitelů firmy ESSA Czech (p.  Bonet - majitel, Ing. Ludvík – ředitel) a občanů Úval (cca 80 lidí zejména z oblasti Hodov) na veřejné diskusi o záměr firmy ESSA Czech rozšířit svoji továrnu na Hodově.
2. 11. 2012 Rozšíření firmy ESSA Czech v Úvalech, ano či ne? V minulých dnech hladinu úvalského veřejného života rozčeřilo nedávné usnesení výboru pro výstavbu, kterým tento výbor vyslovil svůj souhlas  s tím, aby za určitých podmínek došlo k dostavbě areálu firmy ESSA Czech na Hodově. Chcete-li vědět více, čtěte dále ...
31. 10. 2012 Nová knihovna v Úvalech, iluze nebo skutečnost ? O tom, že Městská knihovna v Úvalech sídlí v ne příliš vhodných a důstojných prostorách bylo napsáno již mnoho slov. Proto město začalo uvažovat o jejím přestěhování. Jako vhodný objekt byl vytipován dům na náměstí Arnošta z Pardubic č. 18, který je v majetku města. Velkou výhodou je těsné sousedství budoucího sídla městského úřadu a pozemek současného dvora skýtá možnosti rozvoje podobných společenských aktivit. A zahrada pod tímto domem se již nyní mění v příjemný miniparčík, kde budou moci čtenáři využít laviček a zpříjemnit si tak čtení. Proti celému záměru trochu hraje dispozice budovy a rovněž i její stavebně-technický stav, který by si vyžádal nemalé investiční náklady.  Město v září 2012 oslovilo architekty se žádostí o jejich návrhy. Známý úvalský rodák a uznávaný architekt Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c., zpracoval základní návrh, který ve svých dvou variantách počítá jak s komplexní rekonstrukcí objektu č.p.18, tak i s jeho demolicí a výstavbou zcela nové budovy pro více jak 30.000 knih. Prvotní hrubé kalkulace počítají s náklady 11 – 13 mil. Kč a odborné odhady, zejména s ohledem na potřebné dispozice pro knihovnu, hrají ve prospěch zcela nové budovy. Realizace by vyřešila současné provozní těžkosti Městské knihovny a současně by přispěla i k úpravě náměstí.   …a  jaký je Váš názor na tento investiční záměr ?  Podělte se o něj s ostatními v diskusi.
30. 10. 2012 Rozšíření továrny ESSA u Hodova 6.11.2012 proběhne veřejná prezentace firmy ESSA Czech, s.r.o. studie rozšíření její továrny v Úvalech u Hodova
9. 10. 2012 test test
8. 02. 2012 Oficiální prohlášení sdružení Otevřené Úvaly k přečinu pana starosty Na webu města byla panem starostou MUDr. Šťastným uveřejněna informace, že se dopustil přečinu řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tento osobní prohřešek, ať je jakkoli morálně odsouzeníhodný,  je osobním selháním jednotlivce, který z něj musí vyvodit důsledky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. My se ale necítíme povoláni na veřejném zasedání zastupitelstva města hlasovat ve věci osobního rozhodnutí a posuzovat morální kvality jednotlivce. Cílem naší práce v zastupitelstvu a radě je podílet se s koaličními partnery na zlepšování kvality života ve městě v duchu programového prohlášení. Pokud pan starosta dospěje k osobnímu rozhodnutí opustit tuto funkci, nebo jej k tomu zaváže hlasování v mateřské ODS, jsme připraveni jednat o novém složení vedení města a nabídnout osobnosti na post starosty.
24. 03. 2011 Programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014 Preambule: Na základě výsledku komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhla intenzivní série jednání směřující k sestavení koalice stran a volebních sdružení, která se budou bezprostředně podílet na řízení města ve volebním období 2010 až 2014. Tato jednání následně vyústila v návrh na vznik široké koalice Občanské demokratické strany (ODS), občanského sdružení Otevřené Úvaly (OÚ) a České strany sociálně demokratické (ČSSD). Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v Radě města. Programové prohlášení je rozděleno do jednotlivých oblastí; jednotlivé oblasti budou mít – obdobně jako ve větších a magistrátních městech své garanty; starosta, dva místostarostové a dva radní budou pověřeni koncepčním řízením samosprávné složky určité oblasti. Rada města si jako svůj poradní orgán vytvoří komise. Ze zákona bude zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor. Budeme usilovat o pokračování činnosti Výboru pro výstavbu. Zvážíme obnovení Výboru, popřípadě komise, pro prevenci kriminality.
26. 10. 2010 Rodí se nové vedení Úval Volby skončily a „politické karty“ na další 4 roky jsou rozdány. Oproti minulému volebnímu období, kdy se sdružení Otevřené Úvaly stalo vítězem voleb, ale nakonec skončilo v opozici je tentokrát situace jiná. Volební zisk ODS je o 1 % větší, ale Otevřené Úvaly nejsou ze hry venku, naopak. Získali jsme 5 mandátů (stejně jako ODS) z 15. Po sériích jednání a zvažování všech možností koalic jsme nakonec dospěli k názoru, že:
8. 03. 2009 Veřejná diskuse v Úvalech zřejmě dosáhla svého dna ... aneb je v zájmu projektu Hostín povoleno už opravdu všechno? Proč tak silná slova? Přečtěte si tento krátký článek.
5. 03. 2009 Řešení problému nedostatku míst v mateřských školách v Úvalech se odkládá, zato budeme mít nové hasičské auto a hasičárnu. Zastupitelstvo, které se konalo ve čtvrtek 19. února 2009, mělo na svém programu mimo jiné i dva body, které spolu poměrně úzce souvisely. Prvním bodem bylo schválení kritérií pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol, druhým bodem pak bylo pořízení nového hasičského auta a rekonstrukce hasičárny pro jednotku úvalských dobrovolných hasičů. Jak se dočtete uvnitř zprávy, mají oba zdánlivě nesouvisející body docela zajímavou souvislost ...
20. 05. 2008 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 22.5.2008 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS.  K vybraným bodům připojujeme náš komentář.
18. 04. 2008 Úvaly se výrazně rozrostou Zastupitelstvo města včera na svém veřejném zasedání schválilo těsnou většinou (poměr hlasů 8:7) návrh změny územního plánu pro oblast Hostína a návrh smlouvy o spolupráci se společností MEI Holding. Tyto změny, vč. smlouvy schválilo přesto, že podle názoru sedmi členů zastupitelstva, ale i některých těch, kteří hlasovali pro, nebyly vyvráceny  zcela zásadní pochybnosti, které jsou s těmito změnami spojené. Více informací najdete uvnitř aktuality.
16. 12. 2007 Program veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly dne 20.12.2007 Uvnitř této zprávy naleznete informace k programu zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 20. prosince od 18.00 v DPS.
3. 11. 2007 Anketa ke strategickému rozvojovému plánu města Milé Úvalačky, milí Úvaláci. Společně s některými dalšími zastupiteli se domníváme, že v diskusi kolem příprav strategického rozvojového plánu by měl více než doposud zaznít Váš hlas. Rádi bychom proto zjistili, jak se vůbec na budoucnost našeho města díváte, jak velké by mělo být a kam by se mělo rozvíjet. Připravili jsme proto jednoduchou anketu, ze které bychom rádi zjistili Váš základní názor na budoucnost našeho města. Výsledky této ankety nám pomohou při našem rozhodování, jakým směrem dále návrh rozvojového plánu našeho města cílit. Další podrobnosti najdete uvnitř zprávy. 
22. 10. 2007 Sokol v Úvalech slavil 100. narozeniny V sobotu 13. října, za téměř ideálního počasí, které přispělo k příjemné sváteční atmosféře, proběhly plánované oslavy 100. výročí Sokola a 80 let aktivní nepřerušené  činnosti oddílů házené v Úvalech.
8. 07. 2007 Projekt revitalizace lomu odložen Bohužel musíme oznámit všem občanům, které zaujal náš návrh na přeměnu lomu na plochu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,  že na zasedání městského zastupitelstva došlo přesně k tomu, čeho jsme se obávali. Vyklizení lomu v námi navrhovaném termínu do konce roku se pro vedení města jeví jako neskutečný problém a není možné jej v tomto termínu podle nich stihnout.
18. 06. 2007 Veřejné zasedání zastupitelstva města VZZM č. 03/2007 se koná ve čtvrtek 21.června 2007 v 18:00 v sále DPS na nám. Svobody.
18. 05. 2007 Zprávy z finančního výboru a kontrolního výboru zastupitelstva Na webových stránkách města jsou nově mezi přílohami zápisu z Veřejného zasedání umístěny i zprávy finančního a kontrolního výboru.
26. 04. 2007 Informace o průběhu zasedání zastupitelstva dne 19.4.2007 Jak jsme již informovali, ve čtvrtek 19.4.2007 se konalo další Veřejné zasedání zastupitelstva města. Zde přinášíme náš stručný komentář k jeho průběhu a k výsledkům jednání.
5. 01. 2007 Zásadní změna územního plánu Jak jsme již avizovali, ve čtvrtek 21.12. se konalo zasedání zastupitelstva našeho města. Na programu jednání bylo schválení zdánlivě nudných položek - změny územního plán V.A (návrh), V.B (koncept). Schválení těchto změn navrhla rada města na svém zasedání dne 13. listopadu 2006.

© BECC Design

TOPlist