Svátek má Helena

Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 4.6.2009

Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS. Toto zastupitelstvo bude jedno z těch důležitějších, protože se zde bude rozhodovat o stanovení pořadí jednotlivých městských čtvrtí při dobudovávání kanalizace a dále rozdělovat příspěvky pro jednotlivé sportovní a zájmové organizace a spolky pro rok 2009.

 1. Zpráva o činnosti vedení a rady města
 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 2009
 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva 2008
 4. Vodohospodářské investice - stanovení priorit do žádosti o dotaci z OPŽP
 5. Zapojení Úval do územní působnosti MAS Region Pošembeří.
 6. Kronikářský zápis za rok 2008
 7. Nájemní smlouva - pracoviště Home Care - domácí zdravotní péče
  v Úvalech
 8. Rozdělení finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace
 9. Souhlas zřizovatele s přijímáním darů
 10. Audit hospodaření města 2008
 11. Hospodaření příspěvkových organizací 2008
 12. Kontrolní výbor
 13. Informace - výklad zákona o obcích
 14. Manželé Kočárníkovi - žádost o prodej pozemku
 15. Manželé Pazderovi - žádost o prodej pozemku
 16. Jana Lorencová - směna pozemků

Po proběhlém zastupitelstvu Vám přineseme komentář k nejdůležitějším bodům.

1. 06. 2009

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist