Svátek má Čeněk

Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého ... aneb sdružení Otevřené Úvaly získalo úspěšně další grant

"Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého" -  tak zní název projektu, na který získalo sdružení Otevřené Úvaly grant ve výši 70 000 Kč od Nadace VIA z programu ČSOB a Poštovní spořitelny na podporu regionů. Podrobnosti najdete uvnitř zprávy.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kdo už zalistoval právě vydanou knihou Drobné památky v Úvalech a okolí, zjistil, že úvalská socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1701 je nejstarší drobnou památkou regionu. Socha je vynikající ukázkou českého barokního umění, které je dodnes „zatemňováno" a chybně spojováno s habsburskou nadvládou. Ač nelze na útlaky oné doby zapomínat, musíme si uvědomit, že je dnes mariánský kult a umělecká díla, pod jeho vlivem vznikající, svébytnou součástí české kultury. A nejen české - vždyť ohlas sv. Jana Nepomuckého se ve své době šířil takřka po celé Evropě.

 

A přesto měla už úvalská socha jednou namále. Po vzniku Československa, jak už bylo řečeno, byla označena za symbol habsburské nadvlády a plánovalo se její úplné odstranění. Jen zásluhou tehdejšího faráře P. Aloise Dostála k tomu nedošlo.

Patrně do této doby lze datovat výrazné poškození sochy - přišla o podstatnou část podstavce, který byl z části nahrazen betonem. Beton, na kterém socha stojí, je však dnes popraskaný, a tak se socha už podruhé nachází ve svém bezprostředním ohrožení. Poškozený podstavec sochy

To byly základní impulsy, které vedly naše sdružení k navázání spolupráce s úvalskou farností a Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí a vypracování žádosti o grant, který odstartoval snahy na záchranu sochy.

V první fázi záchrany bude socha převezena do restaurátorské dílny, bude provedeno její základní ošetření a z kamene bude vytvořen nový stupňový podstavec. Objem financí potřebných na první fázi přesáhne 100 000 Kč a bude pokryt získaným grantem a ze zbývající části prostředky sdružení. Tyto práce budou zahájeny již na podzim tohoto roku.

Aby se ovšem celá socha světce opět plně skvěla ve své kráse je potřeba získat dalších 100 000 Kč. Ve druhé fázi se plánuje očištění samotné postavy sv. Jana Nepomuckého, doplnění chybějících částí z umělého kamene i palmové ratolesti - jednoho ze ztracených atributů. Zahájení druhé fáze se předpokládá na začátku roku 2010.

Proto žádáme všechny, jimž není lhostejný osud kulturního dědictví, o finanční příspěvek, který bude použit na druhou fázi obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého.

č.ú. 434261339/0800 (Zašleme vám potvrzení o obdržení platby, případně darovací smlouvu a daňový doklad na požadovanou adresu či e-mail; v případě potřeby kontaktujte Lídu Milerovou), variabilní symbol 777.

O postupu obnovy vás budeme průběžně informovat. Jako samozřejmost předpokládáme transparentní a veřejné vyúčtování projektu.

Za podporu tomuto projektu děkujeme Nadaci Via a ČSOB/Poštovní spořitelně.

16. 07. 2009

Kyselová Petra

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist