Svátek má Helena

Podmínky a priority dostavby vodovodu a kanalizace v Úvalech

Zastupitelstvo města Úvaly na svém červnovém zasedání schválilo velmi důležitý bod svého jednání - a to stanovení priorit pro výstavbu vodovodu a kanalizace v Úvalech. Dostavba kanalizace a vodovodu se v Úvalech týká cca 1 370 obyvatel, tedy cca čtvrtiny obyvatel našeho města. Pokud Vás toto téma zajímá, více informací najdete uvnitř této aktuality.

Podklady pro rozhodnutí zastupitelstva zpracovala firma VRV do přehledné tabulky, ze které jasně vyplývá, jak počet obyvatel, tak náklady na výstavbu vodovodu a kanalizace a tím i finanční zátěž, kterou budou muset Úvaly nést.Z uvedených údajů jasně plyne, že celkové náklady na dostavbu a rekonstrukci vodovodu s kanalizací dosáhnou částky cca 264 mil. Kč bez započítání projektových prací a nákladů na výkup pozemků. Tato částka rovněž nezahrnuje finální úpravu komunikací a chodníků poškozených výstavbou. Je zřejmé, že z vlastních zdrojů by město, které má ročně na investice cca 11 mil. Kč,  nebylo schopno tuto investici zaplatit.

Šance a jedněmi z mála možností, jak tuto investici realizovat, jsou v zásadě dvě. Dotace ze státního rozpočtu a/nebo dotace z fondů EU. Pokud se týká dotací ze státního rozpočtu, s ohledem na stav státní kasy je jasné, že pokud nějaké vůbec budou, budou všeobecně velmi nízké. Jedinou relevantní šancí jsou tedy dotace z fondů EU.

I v tomto případě se však město bude muset na investici do kanalizace a vodovodu podílet částkou cca 94 milionů Kč. Tato investice však není konečná, protože město bude muset i v souvislosti se schválenou výstavbou v oblasti Hostína investovat do rozsáhlejší rekonstrukce čistírny odpadních vod, než bylo původně plánováno a kde mohou celkové náklady na tuto rekonstrukci překročit částku 100 milionů Kč.

Vraťme se ještě k dotacím. Jak jsme již několikrát na našich stránkách i v časopise uváděli, dotace z fondů EU jsou přidělovány v tzv. výzvách. To znamená, že vždy je vypsáno určité období a podmínky, kdy je možnost o dotace z EU žádat. V uplynulých 5 letech Úvaly v tomto velmi zaspaly, protože nepožádaly ani v jedné výzvě. Důvodem bylo i to, že nebyly v podstatě připraveny koncepce a projektové dokumentace. Teď asi nemá smysl řešit, čí je to vina, ale je nutno vzít jako fakt, že pro oblast kanalizace a vodovodu budou vyhlašovány zřejmě již jen dvě výzvy - první letos na podzim a druhá někdy v polovině roku 2011.

Chceme-li jako město tedy dořešit problém s chybějící kanalizací a vodovodem a posunout Úvaly blíže k 21. století, musíme nutně uspět. Z tohoto důvodu velmi jednoznačně na jednu stranu stávající vedení města tlačíme, ale na druhou i plně podporujeme v tom, aby Úvaly již nyní na podzim podaly svoji žádost o podporu na dostavbu těchto inženýrských sítí.

S tím souvisí i jedna důležitá věc. Česká republika se zavázala při vstupu do EU odkanalizovat do roku 2010 všechny obce nad 2 000 obyvatel, přičemž, aby byla šance na podporu tohoto odkanalizování přímo z fondů EU, aniž by musely být kombinovány státní dotace, musí velikost projektu dosáhnout alespoň 10 milionů EUR (cca 260 mil. Kč). Tuto hranici v Úvalech plníme, je však zřejmé, že pokud bychom žádosti o podporu na odkanalizování rozdělili do menších akcí, bude šance města dosáhnout na dotace z EU výrazně nižší.

Na červnovém zasedání zastupitelstva předložilo vedení města k výše uvedené tabulce priorit a nákladů na kanalizaci návrh, aby město na podzim 2009 požádalo o dotaci pro odkanalizování pouze čtvrti V Setých a Radlické čtvrti. Náklady na tuto akci by činily cca 120 mil. Kč, 43 mil. Kč by byl podíl města. Úvaly by tak přesáhly hranici 80% odkanalizovaných objektů a město by tak z pohledu EU mohlo být považováno za plně odkanalizované. 

Tento návrh vedení města však zároveň znamená, že město nebude žádat o dotaci EU na odkanalizování čtvrtí: Slovany 1 (staré Slovany), Horovy čtvrti, Nad okrájkem, Pod Slovany, Zálesí a Starého zálesí, ulice Škvorecké, Pražské, Švermovy, Šafaříkovy, Hálkovy, Nerudovy a Komenského. Celkem tedy 693 obyvatel neboli 13% obyvatel Úval. Vedení města tento návrh odůvodnilo ekonomikou projektu a nedostatečnými zdroji města, dále pak majetkoprávními problémy v oblasti Zálesí (komunikace jsou v soukromých rukou).

I když zastupitelé za naše sdružení v zájmu podání žádosti o dotaci alespoň pro část vodovodu a kanalizace tento návrh na zastupitelstvu podpořili, učinili tak s velkou výhradou. Realizace projektu vodovodu a kanalizace v rozsahu navrženém vedením města totiž znamená, že Úvaly dosáhnou kritéria pro plně odkanalizovanou obec a v poslední výzvě na čerpání z fondů EU bude šance Úval dosáhnout na další dotaci velmi omezená (a spíše nepravděpodobná). Město v tu dobu bude muset realizovat a platit další investice (dostavba a rekonstrukce ČOV, škola, školka, rekonstrukce Multitecu, náměstí atd.) a je zřejmé, že částku ve výši 140 mil. Kč na dostavbu kanalizace v uvedených čtvrtích Úvaly dohromady dají jen velmi obtížně. Odkanalizování těchto čtvrtí by se pak odsunulo do nedohledna...

Proto jsme navrhovali a dále do minimálně počátku září (kdy se dá ještě s projektem „hýbat") budeme navrhovat, aby vedení města a vládní koalice v zastupitelstvu svůj záměr přehodnotila a zařadila do podzimní žádosti všechny čtvrti v Úvalech s výjimkou čtvrti v Zálesí a Pod Slovany.

Proč s výjimkou těchto dvou čtvrtí? V Zálesí úspěšnému podání žádosti o dotaci brání fakt, že komunikace jsou v soukromých rukou a ve čtvrti Pod Slovany jsou na výstavbu kanalizace neúměrně vysoké náklady vzhledem k počtu zde bydlících obyvatel (téměř 4x vyšší na obyvatele, než v jiných čtvrtích). Pro rozpočet města by toto znamenalo podílet částkou + 25 mil. Kč na konečných nákladech.

Jsme si vědomi tohoto, že rozpočet města není bezedný a vše je nutno nějak financovat. Proto jsme připraveni podpořit návrh Finančního výboru zastupitelstva města na razantní zvýšení daně z nemovitosti v Úvalech pod podmínkou, že vyšší výnos z této daně (+ cca 22 mil. Kč do roku 2015) bude využit na financování dostavby kanalizace ve čtvrtích a ulicích: Slovany 1 (staré Slovany), Horova čtvrť, Nad okrájkem,  Škvorecké, Pražské, Švermovy, Šafaříkovy, Hálkovy, Nerudovy a Komenského - tedy pro cca 440 obyvatel Úval.

Vyšší daň z nemovitosti bude totiž s ohledem na platnou legislativu vybírána především od majitelů rodinných domů a nemovitostí, které se nacházejí především ve „starých" Úvalech. A zde by tedy i tyto peníze měly být investovány.

Obáváme se, že v opačném případě zůstane řešení problému vodovodu a kanalizace v Úvalech na půl cesty ...

Poznámka pod čarou:

Finanční výbor (průřezově složen ze zástupců všech stran i sdružení a občanů Úval) navrhuje zhruba čtyřnásobné zvýšení daně z nemovitosti v Úvalech, tzn., že průměrná domácnost na této dani zaplatí oproti letošním 600 Kč částku 2 400 Kč ročně.

 

20. 07. 2009

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 22.07.2009 10:05

autor: Skalická

nadpis: Daň z nemovitosti

Vážený pane Borecký,
dovolte mi drobné upřesnění k závěru Vašeho článku, kde se zmiňujete o dani z nemovitosti jako možnosti financování investičních akcí města. Ve Vašem článku píšete, že s ohledem na platnou legislativu bude daň z nemovitosti vybírána především od majitelů domů ve "starých Úvalech" , a proto by zde měly být peníze investovány. Dle mého názoru nelze Vámi uvedený argument použít, neboť ustanovení zákona o dani z nemovitostí, které umožňovalo osvobození novostaveb od této daně, bylo zrušeno s účinností od 1. ledna 2009. Již přiznaný nárok na osvobození, který vznikl v předchozím zdaňovacím období se poskytne naposledy v roce 2009. Z toho vyplývá, že zvýšenou daň budou platit všichni, tedy i majitelé novostaveb.

reagovat

vloženo: 25.07.2009 00:31

autor: Petr Borecký

nadpis: Re: daň z nemovitosti

Dobrý den paní Skalická,

ohledně výběru této daně máte pravdu. Skutečností však je, že nová zástavba v Úvalech se koncentruje především na Nových Slovanech, čtvrti v Setých a potom u Horoušánek a v Zálesí. V Nových Slovanech a u Horoušánek kanalizace vybudována je, v Setých, Zálesí a "starých Slovanech" nikoli.

Čtvrť u Horoušánek zatím trpí především příšerným stavem komunikací, problémem rychlého řešení jsou však mimo financí majetkoprávní vztahy, ještě komplikovanější je situace v Zálesí.

Jinak i po 1.1.2010 budou cca 3/4 příjmů z DZN pocházet ze "starých" Úval. To samozřejmě není nijak namířeno proti novým Úvalákům, sám jsem jedním z nich.

Jinak pro informaci, zastupitelé, zřejmě v obavě z blížících se voleb ke zvýšení daně z nemovitosti nepřistoupili, i v roce 2010 bude daň z nemovitostí v Úvalech stejná jako doposud. Vzhledem k tomu, že neočekávám, že by se někdo odvážil navrhovat zvýšení daně příští rok, 3 měsíce před volbami, potká Úvaláky zvýšená daň z nemovitosti až od 1.1.2012...

reagovat

vloženo: 11.08.2009 20:38

autor: David Zapletal

nadpis: Re: daň z nemovitosti

A co kdyby se na nákladech na vybudování kanalizace podíleli sami obyvatelé nemovitostí kterých se to týká? My jsme si všechny sítě včetně kanalizace zaplatili sami a přitom na nevybudovaných komunikacích u nás se město odmítá jakkoli podílet, ačkoli je to výsledek práce vedení města respektive stavebního úřadu. Takže si všechno zaplatíme sami a ještě přispějeme ostatním. To je fér???

O "dárku" města v podobě fabriky nemluvě....

reagovat

© BECC Design

TOPlist