Svátek má Čeněk

Program zasedání zastupitelstva města dne 24.9.2009

Podrobnější informace naleznete uvnitř této zprávy, nicméně již nyní je možné říci, že toto zastupitelstvo bude projednávat důležitá témata - problém s byty SBD Vesna, rekonstrukci rybníků, rekonstrukci ČOV a další body.

 1. Zpráva o činnosti vedení a RM
 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 2009
 3. Problematika SBD Vesna
 4. Rozpočtové opatření č. 3
 5. Dotace z fondu životního prostředí ve výši 7. 000.000,- Kč na akci:,,Splašková kanalizace Úvaly - Slovany, Vinice"
 6. Přijetí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na rok 2009 na akci: „Úvaly - rekultivace lomu 1. etapa - odstranění skládky"
 7. Zrušení usnesení Zastupitelstva města Úvaly o pronájmu objektu č.p. 276
 8. Plán ochrany města před mimořádnými událostmi - splnění usnesení VZZM č. 11/2007
 9. Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi na Středočeský kraj
 10. ÚZSVM - bezúplatný převod pozemku
 11. Jaroslav Černý - žádost o prodej pozemku
 12. Manželé Albertovi - žádost o prodej pozemku
 13. Manželé Šmejkalovi - sloučená žádost t o dořešení vlastnických vztahů prodejem pozemků a žádost o prodej dalšího pozemku
 14. Dotace z OPŽP na realizaci investičního záměru stavby „Město Úvaly -Revitalizace rybníka Fabrák, Revitalizace rybníka Kalák, Revitalizace rybníka Jámy, včetně zajištění veškeré činnosti s touto zakázkou související"
 15. Pověření starosty jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci vodohospodářských investic
 16. Výběrové řízení na akci „ČOV Úvaly - intenzifikace a dostrojení
 17. Přidělení dotace ve výši 380.000,- Kč z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje na akci „Bezpečnost chodců a snížení rizik vsilničním provozu"
 18. Rekonstrukce komunikace Guth-Jarkovského
 19. Změna územního plánu
 20. Pojmenování veřejného prostranství
 21. Změna zápisu v rejstříku škol - MDDM
 22. Zásady vydávání Života Úval

24. 09. 2009

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist