Svátek má Čeněk

Výzkumné pracoviště Centra pro energetický výzkum litosféry bude možná v Úvalech

Pod tímto možná nicneříkajícím titulkem se skrývá možnost, že v Úvalech bude již brzké době vybudováno špičkové vědecké pracoviště. Zajímá Vás tato informace? Čtěte více uvnitř článku.

V roce 2007 se město Úvaly stalo na základě společné iniciativy Petra Petržílka a Petra Boreckého jedním ze zakládajících členů Centra pro energetický výzkum litosféry. Na této aktivitě jsme se však shodli v zastupitelstvu průřezově, jelikož se jedná o aktivitu, která pro naše město může mít velmi pozitivní dopady.

O co jde? Veřejná výzkumná instituce CVEVL má za úkol připravovat a koordinovat projekty výstavby geotermálních elektráren na území České republiky v místech, kde je pro takovou elektrárnu vhodné podloží. Jednou z těchto lokalit jsou i Úvaly. Pod geotermální elektrárnou si nepředstavujte nějaký velký průmyslový komplex, na povrchu země se jedná o stavbu o velikosti většího rodinného domu. V Úvalech se počítá s tím, že by budoucí geotermální elektrárna byla umístěna ve východní čísti Úval někde na linii hřbitov - stavebniny Krutský.

Náklady na výstavbu jedné takové elektrárny o tepelném výkonu cca 50 MWp, elektrickém 5 MWp a životnosti cca 35 let činí zhruba 1,2 mld. Kč, přičemž náklad na samotný zkušební vrt činí cca 65 mil. Kč. Je zřejmé, že naše město by na takovou investici nikdy nemělo, proto se počítá s tím, že budou využity prostředky z fondů EU a soukromého investora (s ohledem na velikost investice by se jednalo o firmy typu ČEZ, EON, RWE atd.).

V současné době probíhá hodnocení projektu a podané žádosti na dotaci z EU na Ministerstvu školství a mládeže, pod který tento projekt, coby vědecký spadá.

Součástí tohoto projektu je i vybudování výzkumného pracoviště vybaveného geofyzikálními laboratořemi, které by mělo zaměstnat cca 250 výzkumníků a obslužného personálu.

22. ledna 2010 bylo na společném zasedání dozorčí rady a rady CVELV v Liberci odsouhlaseno, aby toto výzkumné pracoviště bylo vybudováno v Úvalech a pro tyto účely zakoupen bývalý areál Vegacomu v Radlické čtvrti. Podmínkou samozřejmě je, že projekt CVEVL uspěje v žádosti o dotaci.

Ať už by se v budoucnu v Úvalech geotermální elektrárna postavila, či nikoli, výzkumné pracoviště by znamenalo pro Úvaly obrovský přínos v přílivu vysoce kvalifikovaných pracovníků a v neposlední řadě i prestiž pro naše město.

Držme si tedy palce, aby vše vyšlo.

23. 02. 2010

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist