Svátek má Drahomíra

Změna v kritériích pro přijímání dětí do mateřských škol

Zastupitelstvo města dne 11.2.2010 na svém zasedání pozměnila kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Úvalech. Tato změna je vynucena stále narůstajícím přetlakem dětí na mateřské školy a při nezměněné kapacitě. Výsledkem této změny je, že bude znevýhodněno  přijímání  dětí, kteří mají doma sourozence mladšího 3 let. Více informací uvnitř článku.

V minulosti se totiž kritéria v této části neosvědčila - stávalo se, že maminky, které měly dítě starší 3 let a chtěly do práce, neuspěly v bodovém systému ve prospěch dětí, které mají menší sourozence a jejichž maminky mohou zůstat doma na mateřské.

Jak původní, tak nové znění kritérií samozřejmě není spravedlivé vůči všem, ale alespoň přispívají k tomu, proč jsme je před rokem prosadili - k průhlednosti systému přijímání dětí do MŠ.

Kritéria pochopitelně neodstraňují příčinu - a tou je zásadní nedostatek míst v mateřských školách. Nemá podle mne smysl se dohadovat, které vedení města za to může více či méně, ale je potřeba řešit tuto situaci. Několik variant jsme již nastiňovali (časopis Otevřené Úvaly, jaro 2009, III/2008) - v současné době se nejschůdnějším řešením jeví dostavba MŠ Kollárova, která by měla zvýši kapacitu MŠ o 50 míst. Věřme, že se její dostavba povede již v letošním kalendářním roce.

23. 02. 2010

Poláková Dana

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist