Svátek má Drahomíra

Jak byste upravili okolí sochy sv. Jana Nepomuckého?

V Životě Úval i na našich webových stránkách jsme vás informovali o projektu „Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého". Součástí projektu na obnovu této významné památky je i úprava přilehlého okolí, o které jsme se radili s odborníky, a ke které bychom rádi znali i Váš názor. Podrobnosti uvnitř zprávy.

O konzultaci ve věci, jakým způsobem vhodně upravit okolí sochy sv. Jana Nepomuckého jsme požádali paní ing. Radmilu Fingerovou, krajinářskou architektku, která svému oboru vyučuje na ČVUT. Po konzultaci s paní Fingerovou jsme formulovali následující závěry a návrhy, jak daný prostor řešit. Stručně a ilustrativně jsme je shrnuli v následující prezentaci, podrobně jsme je rozepsali v následujícím textu.

úvalský kostel nanebevzetí Sv. Panny MariePokud budeme chtít zhodnotit současnou kvalitu prostředí v okolí sochy, která se nachází u úvalského kostela Zvěstování Páně, narazíme na mnoho problémů vyžadujících komplexní řešení, které by ovšem bylo velice finančně náročné a nemůže být realizováno v rámci našeho projektu. Estetické nešvary v podobě nevzhledného oplocení, neudržované zeleně a jakési kůlny umístěné u věže kostela najdeme zejména z pohledové strany od hřiště.

Předmětem našeho zájmu je však pohledová strana od školy. I zde najdeme celou řadu sporných bodů v podobě neesteticky vzhlížejících chodníků (asfalt) a obrubníků lemujících celý prostor, lamp veřejného osvětlení, které svou podobou narušují historický kontext.

Problematickým bodem je také zeleň, kterou lze stručně zhodnotit následovně: „Na malém prostoru mnoho neudržované zeleně - často nevhodně zvolené". Nejnevhodnější byla patrně výsadba dvou jehličnanů, smrků stříbrných, v těsné blízkosti kostela.  Jehličnany u kostelaMezi nimi je navíc ještě vysazen javor, který nemá dostatek prostoru, aby se mohl rozrůst. Jehličnany jsou pro obecní zeleň v naší nadmořské výšce z estetického hlediska, které reflektuje tradiční hodnoty českého venkova a měst, nevhodné dřeviny, navíc absolutně nekorespondují s barokní podobou kostela a cloní nejenom pohledu na kostel, ale pomáhají navíc zadržovat vodu, což zcela jasně škodí kostelní zdi.

Tento shluk se ještě doplněn o jehličnatý keř, který spolu se smrkem pomáhá v zarůstání misijního kříže a zadržování vody. Navíc se v zimě - patrně pod tíhou sněhu - ulomila jedna z větví, takže keř již nemá ani souměrný tvar.

Zejména v jarních a letních měsících, kdy vegetace bují, představuje tato skupina zeleně nesourodou, propletenou změť větví.

Dědictví spíše doby minulé je snaha o „záhonkování", kdy byl pomník neznámého hrdiny nejčastěji doplňován o záhon kvetoucích rostlin. V našem případě je v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého umístěn záhon růží, které jsou „vyběhlé" a značně neudržované. Navíc je tato úprava zcela cizí barokním sochám, která vyžadují spíše jednoduchost.
socha Sv. Jana NepomuckéhoBarokní sochy bývaly často umísťovány do krajiny, kde byly bezprostředně obklopeny trávou, do které se mohl pocestný posadit nejen aby nabral sílu na další cestu, ale také aby se na tomto místě pomodlil. Celé kompozici pak nejčastěji dominovaly listnaté stromy, nejčastěji lípy, které byly v polích vidět už z dalekého okolí. Podobně vypadala i úprava okolí soch, které se nacházely uvnitř obcí.

Ač současné umístění sochy nenípůvodní, prostor, kterému vedle kostela dominují dvě vzrostlé lípy, umožňuje vytvořit podobnou kompozici. Stačí pouze opustit „záhonkové" řešení a celý prostor zjednodušit jeho zatravněním.

Veřejnosti v tuto chvíli předkládáme 3 návrhy, kterými lze dotčený prostor řešit a o kterých bude možné do 12. dubna 2010 hlasovat na našich webových stránkách. Kdo nemá přístup k internetu, může svůj názor vyjádřit do naší schránky umístěné v pražské ulici. Tím však nebudeme považovat diskusi s veřejností za uzavřenou a v dubnu (datum je v jednání) uspořádáme přednášku o baroku, úpravě barokní krajiny a současných památek, která bude spojena s veřejnou diskusí o připravených návrzích. Vítezný a na veřejné diskusi schválený návrh bude realizován během brigády 15.5.2010. Všichni občané tak mají možnost podílet se na rozhodování o tomto projektu a také na jeho realizaci.

Současný stav

Jak bylo předesláno výše, na celém prostoru se nachází velké množství neudržované zeleně. Fotografie pořízená na podzim je v tomto odhledu až příliš milosrdná. V jarních a letních měsících, kdy vegetace pučí, do sebe javor a jehličnany navzájem prorůstají a spolu s dalšími keři na místě vzniká nesourodá „džungle".

Varianta 1 - minimalistická

Návrh číslo 1 představuje minimalistickou variantu úpravy okolí sochy sv. Jana Nepomuckého. Počítá se zatravněním zanedbaného záhonu růží a na počátku travnatého pozemku s vysazením keře kaliny. Zachovány budou také keře, které po levé straně lemují přístupovou cestu ke kostelu a po zastřižení budou prostor vhodně doplňovat svou měnící se barevností. Mezi těmito keři bude umístěna informační tabule seznamující návštěvníky s historií sochy tak, aby nenarušovala pohledovou stranu od školy. V této variantě budou také zachovány všechny stávající stromy, které však i po prořezání budou do sebe navzájem prorůstat a budou představovat problém, který bude muset být řešen v budoucnosti.

Minimalistická úprava 

Varianta 2 - úprava s listnáčem 

Návrh číslo dvě je variantou, která podstatným způsobem prosvětlí tento prostor a dá vyniknout dominantě kostela. Celý řešený pozemek okolo sochy sv. Jana Nepomuckého bude zatravněn a k prosvětlení a zjednodušení prostoru přispěje nejvíce odstranění jehličnatých stromů a keřů. Jejich odstranění dá - tak jako v lese při prořezu - prostor javoru, který je umístěn mezi nimi a který se tak bude moci rozrůst v plnohodnotný strom. I v této variantě budou zachovány keře u přístupové cesty, které prostor barevně doplní. Mezi keři bude umístěna informační tabule tak, aby nenarušovala pohledovou stranu od školy.

Úprava s listnáčem 

Varianta  3 - listnáč a kalina

Tato varianta vychází z návrhu číslo 2. Je navíc doplněn o keř kaliny, jehož umístění se plánuje na začátku zatravněného pozemku.

Úprava s kalinou

O tom, který návrh byste nejvíce preferovali, můžete hlasovat v anketě na našich stránkách nebo se vyjádřit v diskusi pod článkem. Za Vaše názory a případné nápady budeme vděčni.

Rádi bychom rovněž poděkovali panu Antonínu Škrábovi, studentu ČVUT za provedené vizualizace.

25. 03. 2010

Borecký Petr, Kyselová Petra

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist