Svátek má Čeněk

Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 15.4.2010

Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS. Toto zastupitelstvo bude jedno z těch důležitějších, protože se zde bude jednak o zahájení výběrového řízení na dobudování kanalizace ve městě (oblast Setých a Radlická čtvrť) a dále pak o podmínkách výstavby mateřské školky (resp. dostavby stávající). Zejména u dostavby mateřské školky lze očekávat rozsáhlejší diskusi.

Program jednání zastupitelstva

 1. Zpráva o činnosti vedení a RM
 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 2009
 3. Kontrolní výbor
 4. Rozpočtové opatření č. 1
 5. Zrušení usnesení Z- 016/2008
 6. ÚZVSM - nabídka prodeje nemovitosti výběrovým řízením
 7. ÚZSVM - souhlasné prohlášení na převod pozemků
 8. Podnět pan Polák - pokračování ulice Sovova - informace
 9. Informace - přehled personálního obsazení MěÚ
 10. Žádost o vybudování vodovodního řadu v ul. Fibichova, Úvaly - Martina Matějková
 11. Informace: Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů - výstavba splaškové kanalizace
 12. Zápis z jednání Výboru pro výstavbu
 13. Výběrové řízení na dodavatele výstavby splaškové kanalizace na základě dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši 204.000.000,- Kč.
 14. Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech (Rekonstrukce kuchyně, kotelny a vybudování nového pavilonu MŠ Kollárova, Úvaly) - výběr dodavatele stavby
 15. Výstavba MŠ Kollárova i bez přidělení dotačních prostředků (předpokládáné náklady na výstavbu jsou cca 20 000 000 Kč - pozn. LM)
 16. Směna pozemků SBD
 17. Budova čp.698 v Guth - Jarkovského
 18. Odkup sloupů od ČEZ
 19. Odsouhlasení výzvy s nakládáním s komunálním odpadem
 20. Různé
 21. Připomínky a náměty zastupitelů, občanů

14. 04. 2010

Milerová Ludmila

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist