Svátek má Martina

Stanovisko ředitelky Speciální školy v Úvalech paní Evy Bubákové ke zrušení úvalské pobočky ZUŠ

Níže uvedený text je bez redakčních úprav a reprezentuje stanovisko paní Evy Bubákové - ředitelky Speciální školy v Úvalech.

Zrušení pobočky Základní umělecké školy Čelákovice v Úvalech ?

Před několika dny se na bočním vchodu naší školy objevilo úřední sdělení, které oznamuje, že vedení ZUŠ Čelákovice rozhodlo a MŠMT ČR schválilo zrušení pobočky v Úvalech. Šokovalo mne to. Snažila jsem se získat nějaké informace od učitelů ZUŠ, ale ani oni nic nevěděli a byli překvapeni.

Napadlo mne, že by to mohlo být v důsledku zvýšení nájemného , ke kterému došlo v souvislosti s navýšením nájmu celé budovy od 1.7.2008. Vedení ZUŠ tehdy novou nájemní smlouvu, která jim byla zaslána, podepsalo a bez jediné výhrady ji poslalo zpět. Platba za nájem prostor užívaných ZUŠ je v plné výši odesílána našemu zřizovateli Středočeskému kraji. Naše škola tedy navýšením nájmu nic nezíská.

Rozhodnutí zrušit pobočku ZUŠ Čelákovice v našem městě proběhlo zcela tajně, aniž by o tom byli vyrozuměni rodiče žáků, městský úřad nebo naše škola. Nebyla dána žádná příležitost k diskuzi nebo ke společné dohodě.

Nová ředitelka ZUŠ paní   Hanžlíková se mnou nikdy nejednala, na nic se nezeptala a pokud je mi známo ani nikdy naši školu nenavštívila. V mailu, který rozeslala rodičům žáků sděluje, že důvodem zrušení je nezájem města, chybějící prostory pro konání koncertů a že ..."paní ředitelka speciální školy výslovně odmítá pronájem prostor ZUŠ". Nechápu, proč pro obhajobu svého neuváženého a nepopulárního rozhodnutí musela použít tolik nepravdy  a lživě očernit vlastně všechny se kterými ani nejednala.

ZUŠ Čelákovice sídlí v naší škole již 18 let a za celou tuto dobu nebyly z její strany žádné stížnosti. Když se v roce 1992 k nám přestěhovala z tehdejšího již privatizovaného kulturního domu, vybavili jsme pro ni místnosti vlastním novým nábytkem, který užívá dodnes. Pro její koncertní vystoupení již po řadu let poskytuje prostory MDDM paní ředitelka Pospíšilová.Jsme rádi, že je mezi dětmi zájem o hudbu a že se jejich počet zvyšuje. Podle sdělení paní učitelky Grochovské je nyní zapsáno 60 žáků.

Na schůzce s panem starostou Šťastným a s paní místostarostkou Váňovou jsme se snažili najít východisko ze současné neutěšené situace. Jim oběma, stejně jako mně, velmi záleží na zachování hudební školy v Úvalech.Chystají celou řadu jednání a já pevně věřím, že zachránit hudební školu v Úvalech se podaří, byť třeba i na přechodnou dobu pod jinou hlavičkou.

Ujišťuji všechny, že dveře Základní školy a Praktické školy v Úvalech budou pro výuku hudby vždy otevřené.

                                                                                                      Eva Bubáková

26. 04. 2010

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist