Svátek má Johana

Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 13.5.2010

  Vážení spoluobčané, uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná příští čtvrtek od 18:00 v DPS. Toto zastupitelstvo bude mít na programu mimo jiné změnu územního plánu, která se týká rozšíření projektu Hostín za přeložku I/12, projednání dotace na dostavbu kanalizace a rozdělení peněz mezi sportovní a zájmové organizace v Úvalech. Celý program jednání zastupitelstva najdete uvnitř zprávy.

 1. Zpráva o činnosti vedení a RM
 2. Prezentace současného stavu vyřizování dotace 144.000.000,- Kč na kanalizaci a dalších dotací
 3. Schválení zadávací dokumentace na výběr dodavatele na získanou dotaci 144.000.000,- Kč na výstavbu splaškové kanalizace
 4. Změna územního plánu za přeložkou I/12
 5. Schválení územní studie za přeložkou I/12
 6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací na kanalizaci v Bendlově stezce
 7. Zápis z jednání Výboru pro výstavbu
 8. Kronikářský zápis
 9. Stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období 2010 - 2014
 10. Finanční prostředky pro sportovní a zájmové organizace
 11. Tvorba nového územního plánu
 12. Různé
 13. Připomínky a náměty zastupitelů, občanů

6. 05. 2010

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist