Svátek má Ilja

První fáze obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého dokončena

Ke dni 31.8.2010 byla odevzdáním závěrečné zprávy dokončena první fáze obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého v Úvalech. Náklady první fáze se vyšplhaly do výše 108 963 Kč. Byly pokryty grantem z Fondu ČSOB spravovaného Nadací VIA (70 000 Kč.) a prostředky našeho sdružení, které jsme získali od sponzorů. V rámci první fáze byl podle historické fotografie zhotoven nový základ pro celou sestavu cca o 3 metry dál od přístupové cesty ke kostelu. Více informací najdete uvnitř zprávy.

Jak už totiž asi víte, byl v rámci sondy provedené pod sochou učiněn unikátní nález dříku podstavce, který byl považován za ztracený nebo zničený od dob 1. republiky, kdy se socha přesouvala ke kostelu. Nálezem se socha dostane cca o 1,75 m výš, a tak by od cesty nebylo možné uplatnit harmonické pohledové vazby, proto dojde k drobnému přesunutí v rámci areálu kostela.

         

Po dokončení druhé fáze budeme mít v Úvalech kompletní sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1701, která svou historickou i uměleckou hodnotou nebude mít v širém okolí obdoby. Nálezem dříku podstavce však došlo k úpravě rozpočtu a na dokončení restaurátorských prací v tuto chvíli chybí ještě 141 591 Kč. Zažádali jsme o grant u Nadace OF (80 000 Kč.) a pevně věříme, že uspějeme. V opačném případě máme vytipovány ještě další grantové a dotační programy.

V každém případě bude nutná naše finanční spoluúčast. Velmi proto uvítáme Vaše sponzorské dary, které použijeme pro dokončení rekonstrukce této významné úvalské památky. Číslo našeho účtu je: 434261339/0800, VS 777 (Zašleme vám potvrzení o obdržení platby, případně darovací smlouvu a daňový doklad na požadovanou adresu či e-mail; v případě potřeby kontaktujte Lídu Milerovou). Jména dárců budou  opět, jak je u našeho sdružení již zvykem, uveřejněna.

Děkujeme!

8. 09. 2010

Kyselová Petra

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist