Svátek má Drahomíra

Město Úvaly ocenilo své významné občany

Zastupitelstvo města na návrh rady města a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí schválilo u příležitosti 710. výročí Úval ocenění významných občanů našeho města. Tato ocenění byla předána na slavnostním večeru v DPS dne 8.10.2010. Kdo obdržel čestné občanství města a plaketu, najdete uvnitř zprávy.

Čestné občanství města Úvaly bylo uděleno těmto osobnostem:

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

nar. 23. 5. 1932 v Úvalech. Je autorem významných návrhů staveb, nejen u nás, ale i ve světě. Jeho práce je spojena s libereckým Stavoprojektem a ateliérem SIAL. Po roce 1989 působil několik let jako poradce pro architekturu v kolegiu prezidenta republiky Václava Havla na Pražském hradě. V roce 1992 byl u zrodu České komory architektů a byl členem jejího představenstva v letech 1997 až 2001. V roce 2004 mu Vědecká rada VUT v Brně udělila titul čestného doktora věd. Jako významné osobnosti v oblasti moderní české architektury mu byla v roce 2007 udělena pocta české komory architektů.  Dlouhodobě spolupracuje s městem Úvaly v oblasti koncepce rozvoje a územního plánování. Nezištně vždy pomohl při realizaci významných staveb ve městě.

akademická sochařka Miloslava Kaňková

nar. 5. 12. 1927. V Úvalech žije od roku 1935. Vedle vlastní tvorby zaměřené na figurální keramiku se věnovala i pedagogické činnosti. Od poloviny 70. let do roku 1987 ilustrovala časopis Život Úval. Úzce spolupracuje s Městským domem dětí a mládeže Úvaly a s městským kronikářem. Pravidelně vystavuje v galerii MDDM, zasedá v porotách místních výtvarných soutěží. Městu Úvaly darovala plastiku zájezdního hostince čp. 9, keramický betlém a keramický znak města. Ve svém věku je stále aktivní a velice vitální.

čestné občanství města Úvaly udělené in memoriam:

akademická sochařka Hana Benešová,  nar. 16.2.1930 zemř. 6.1.2006, mimo jiné autorka Plakety města Úvaly.

akademický malíř Vladimír Vondráček,  nar. 14.8.1922  zemř. 1.10.1992

Oba umělci se řadí mezi nejvýznamnější úvalské umělce, kteří byli úvalskými rodáky, se svým rodným městem úzce spjatí a svou uměleckou tvorbou a výstavami známí na celostátní úrovni, přispívali k propagaci města. Za svého života byli opomenuti k udělení vysokého ocenění města Úvaly.

Plaketa města Úvaly byla udělena těmto občanům města:

Ing. Roman Bubák, nar. 22. 5. 1929 – za dlouholetou skautskou, kulturně společenskou a vzdělávací činnost pro město Úvaly.

Dr. Vítězslav Pokorný nar. 19. 10. 1950 – u příležitosti životního jubilea 60 let za jeho dlouholetou angažovanost ve prospěch rozvoje kulturního dění ve městě v rámci kulturní komise a mimo ni, práci v letopisecké komisi, úspěšnou práci kronikáře města, vedení Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, při ochraně památek a životního prostředí ve městě, činnost v Regionu Pošembeří, o. p. s., při desetiletém úspěšném vedení komorního pěveckého sboru Christi Úvaly.

Plaketa města Úvaly udělená in memoriam:

Karel Klíma, nar. 11.3.1970, zemř. 1.12.2009,  za dlouholeté příkladné vedení Sboru dobrovolných hasičů Úvaly a výjezdové jednotky, za obnovení a vedení výchovy hasičské mládeže v Úvalech.

11. 10. 2010

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist