Svátek má Johana

Zásadní změna územního plánu

Jak jsme již avizovali, ve čtvrtek 21.12. se konalo zasedání zastupitelstva našeho města. Na programu jednání bylo schválení zdánlivě nudných položek - změny územního plán V.A (návrh), V.B (koncept). Schválení těchto změn navrhla rada města na svém zasedání dne 13. listopadu 2006.

Ačkoli shora uvedené vypadá nezáživně a nedůležitě, pravý opak je pravdou... Ve skutečnosti se jedná o nejrozsáhlejší změny územního plánu v Úvalech za několik posledních let! Schválením těchto změn se otevřela cesta pro to, aby  cca 380 000 m2 orné půdy a nelesních společenství (v podstatě rozptýlená zeleň) bylo určeno k budoucí zástavbě obytnou zónou, zónou smíšenou (toto např. využila ESSA ...) a zónou průmyslovou. 

Abyste si mohli udělat přehled, jak by to mělo fakticky vypadat, podívejte se na obrázky uvedené níže

Změna V.A (Radlická čtvrť)  Změna V.A (Slovany)        Změna V.B(Slovany)

                                         

Navrhované změny jsou vyznačeny oranžově. V návrhu V.A jde o změny číslo 67,69 a 82. Ve změně koncept V.B jde o změnu č. 79. Výše uvedené změny jsou navrhovány na žádost soukromých vlastníků pozemků, ve prospěch kterých by tyto změny měly být provedeny.

Na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2006 za odsouhlasení těchto změn vystupovali zejména pánové: Ivan Černý (bývalý starosta města), Roman Kroutil (bývalý radní) a pan Jiří Holzknecht (zástupce společnosti Pragimex B, spol. s r.o.)

Pro Váš přehled uvádíme, kdo a jak hlasoval:

PRO: Jan Šťastný (ODS), Helena Váňová, Josef Štěpánovský (ODS), Milan Turan (ODS), Ivan Černý (Volba pro Úvaly), Radek Netušil (Volba pro Úvaly), Karel Linhart (Volba pro Úvaly), Helena Novosádová (Nová šance), Jana Horová (Nová šance)

PROTI: Michal Breda (OÚ), Monika Petržílková (OÚ), Milan Švejnoha (OÚ), Petr Borecký (OÚ), Jaromír Stemberg (Nová šance), Ladislav Morávek (KSČM) 

Schválení těchto změn považujeme za velmi nešťastné pro další vývoj našeho města.  

Argumenty pro a proti v případě schválení výše navrhovaných změn územního plánu uvádíme níže, a to včetně našeho komentáře (je odlišen kurzívou):

 

Názor zastánců

Území, na kterém jsou změny navrhovány protne budoucí obchvat a z hlediska ochrany přírody se nejedná o nijak hodnotné území. Budoucí obchvat v podstatě ohraničí město do budoucna, čili nehrozí jeho další nekontrolované rozrůstání.

Názor OÚ

Vcelku se dá souhlasit s tím, že kolem dálničního obchvatu nezůstane nějak zvlášť cenná přírodní oblast. Co je však cenné, je zachovalý pohled na přírodní panoráma, které sice dálnice naruší, ale v porovnání se skladišti nebo logistickými areály výrazně méně. Argument, že obchvat ohraničí město je zcela lichý. Znáte snad dálnici, která má zástavbu jen z jedné strany?

Názor zastánců

Úvaly potřebují prostor pro další rozvoj a jižní část Úval je v podstatě jedna z mála vhodných lokalit

Názor OÚ

Úvaly bezpochyby další rozvoj potřebují. V tom se asi shodneme. Otázkou zůstává, jaká má být podoba tohoto rozvoje. Je skutečně to, co Úvaly potřebují další nárůst jejich obyvatel a plošné rozlohy? Vždyť již v současnosti mají Úvaly přes 30 km ulic. Není rozumnější spíše Úvaly scelovat než extenzivně rozšiřovat do krajiny?

Názor zastánců

Rozvoj podnikání v okrajových částech Úval přinese nové pracovní příležitosti. Zároveň Úvaly v budoucnu, pokud se změní rozpočtové určení daní, mohou získat příjmy z daní firem, které v Úvalech budou podnikat.

Názor OÚ

S tím se dá také souhlasit. A je dobře, pokud budou pracovní příležitosti v Úvalech přibývat. Otázka zní jinak. Jaké ty pracovní příležitosti budou? Bude se jednat o manuální, nekvalifikovanou práci ve skladových areálech (které budou v ČR i nadále přibývat) nebo se bude jednat o práci ve firmách poskytujících služby s přidanou hodnotou?Mimochodem, pokud se týká příjmů z daní firem, je zde jedno úskalí - bude důležité, jak tento podíl bude určen. Jestli bude určen podle sídla firmy, tak Úvaly z daní těchto firem, pokud budou mít sídlo v Praze (zatím převažující případ), neuvidí ani korunu...

Názor zastánců

Zvýšení počtu obyvatel města nebude znamenat dramatický nárůst tlaku na jeho infrastrukturu (kapacita centrálního řadu kanalizace je dimenzována na 10 000 ekvivalentních obyvatel, pokud se týká tlaku na mateřské školy a ZŠ, tak jejich kapacita je téměř naplněna již nyní,tlak dětí probíhá ve vlnách. Nyní jsme na vrcholu vlny, která v dalších letech opadne. Pokud neopadne, dá se dát výstavba další MŠ do podmínek investorovi)

Názor OÚ

Růst obyvatel samozřejmě nárůst tlaku na infrastrukturu a rozpočet města samozřejmě vyvolá - i pokud bychom přijali argument týkající se kapacity školek a školy a kanalizace, pořád zůstávají náklady jako jsou - odvoz a likvidace odpadů., údržba veřejných prostranství, dopravní obslužnost (autobusy), veřejné osvětlení atd. Lze souhlasit s argumentem, že část těchto nákladů bude pokryta zvýšeným příspěvkem od státu za nové obyvatele.Opět se dostáváme, podobně jako výše k otázce rozpočtového určení daní. To je v současnosti takové jaké je - ale v krátké budoucnosti se může změnit. Třeba hned po příštích volbách. Zabraná příroda a zastavěné pozemky však v Úvalech zůstanou po desetiletí.

Názor zastánců

Developeři přinesou do města několik desítek milionů korun na insvesticích (sám pan Holzknecht hovořil o připravenosti investovat do rozšíření kapacity úvalské čističky odpadních vod.)

Názor OÚ

Tady je třeba být velmi opatrný a nemít velké oči, jako měli v například v Hostivicích, Psárech a dalších obcí v okolí Prahy. Pokud se týká společnosti PRAGIMEX, zkuste si na internetu vyhledat, na jakých projektech se podílela ... Co říkáte výsledku? Možná i to svědčí o relevanci velkorysých investičních slibů.

Názor zastánců

Smíšená výroba a průmyslová zóna na jihovýchodě Úval v návaznosti na obchvat odvede těžkou dopravu z Úval a zejména ze Slovan.

Názor OÚ

Doufejme, že obchvat tuto dopravu skutečně odvede. Tu by však odvedl buď jak buď. Naopak, v případě růstu průmyslové zóny na jihovýchodě města lze čekat, že intenzita dopravy se zvýší.

Názor zastánců

Pan Holzknecht upozornil, že on i jeho firma jsou připraveni být vůči Úvalům velmi vstřícní, a to i v případě budoucí výstavby obchvatu - přeložky I/12. V případě neschválení plánovaných změn územního plánu je možné čekat problémy ze strany vlastníků při budoucí výstavbě obchvatu.

Názor OÚ

Toto prohlášení považujeme za nátlakové jednání. I kdyby však město vyšlo panu Hozknechtovi a jeho firmě vstříc, kde je záruka, že obchvat nebude blokovat někdo jiný? Vdyť v plánované trase budoucího obchvatu má pozemky přes 400 vlastníků a někteří již avizovali svůj nesouhlas s výstavbou obchvatu.

jménem sdružení Otevřené Úvaly Vaši zastupitelé:

Monika Petržílková, Michal Breda, Milan Švejnoha a Petr Borecký

5. 01. 2007

Breda Michal, Borecký Petr

Diskuse ke článku

nadpis:
autor:
zpráva:
Spočítejte:
  • prosím nepoužívejte (x)html tagy
  • odkazy jsou generovány automaticky

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist