Svátek má Luboš

Zastupitelstvo zvolilo nové vedení Úval

Dne 8. listopadu se konalo od 18:00 v PDS zasedání nově zvoleného zastupitelstva Úval, které zvolilo nové vedení města. Jak tyto volby dopadly si můžete přečít uvnitř článku.

Na počátku své schůze museli zastupitelé a zastupitelky rozhodnout o počtu místostarostů města. Návrh, který přednesl předsedající schůze, kterým byl pan Ing. Ladislav Morávek (KSČM) zněl, že město bude mít uvolněného starostu, uvolněného místostarostu a pak starostu neuvolněného. Proti tomu podala protinávrh paní Ing. Helena Váňová (ODS), která namítala, že dle platného zákona o obcích náleží odměna i neuvolněnému místostarostovi, která bude pro město znamenat v příštích 4 letech nákladový výdaj až 1,6 mil. Kč. Z tohoto pohledu je paní Váňová názoru, že pro potřeby Úval je postačující řešení o jednomu uvolněném starostovi a místostarostovi.

O těchto návrzích bylo hlasováno takto:

Varianta 1 - uvolněný starosta a 1 uvolněný místostarosta (návrh Ing. Heleny Váňové (ODS))

Pro: 5 hlasů  Proti: 10 hlasů

Návrh neprošel

Varianta 2 -  uvolněný starosta, 1 uvolněný místostarosta a 1 neuvolněný místostarosta

Pro: 10 hlasů Proti: 5 hlasů Návrh prošel

Volby nového vedení města probíhaly následně na návrh zastupitele pana Ing. Ivana Černého (TOP 09) formou tajného hlasování. Výsledky jsou následující (hlasovalo všech 15 přítomných zastupitelů):

STAROSTA

MUDr. Jan Šťastný (ODS) - 10 hlasů, Ing. Helena Váňová (ODS) - 2 hlasy, JUDr. Ing. Petr Petržílek (ČSSD) - 1 hlas, 2 hlasy byly neplatné 

Zvolen byl MUDr. Jan Šťastný

UVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA

JUDr. Ing. Petr Petržílek (ČSSD) - 11 hlasů, Ing. Michal Breda (Otevřené Úvaly) - 1 hlas, 3 hlasy byly neplatné

Zvolen byl Petr Petržílek

NEUVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA

Ing. Michal Breda (Otevřené Úvaly) - 10 hlasů,  neplatných 5 hlasů

Zvolen byl Ing. Michal Breda

RADNÍ

Ing. Dana Poláková (Otevřené Úvaly) - 10 hlasů, Josef Štěpánovský (ODS) - 11 hlasů, Ing. Ludmila Milerová (Otevřené Úvaly) - 4 hlasy, Miloslav Kolařík (nezávislý za ODS) - 3 hlasy

Zvoleni byly Ing. Dana Poláková a Josef Štěpánovský

PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU

Navrženi byli:Ing. Helena Váňová (ODS) - 10 hlasů, Mgr. Petr Borecký (Otevřené Úvaly) - 5 hlasů

Zvolena byla Ing. Helena Váňová

PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU

Navržen byl Ing. Ivan Černý - 9 hlasů, 6 hlasů bylo neplatných

Zvolen byl Ing. Ivan Černý

ODMĚNA PRO NEUVOLNĚNÉHO MÍSTOSTAROSTU

Na základě informace od paní Jany Tesařové, vedoucí správního úseku rozhodovalo zastupitelstvo o odměnách pro neuvolněného místostarostu. Výše této odměny se má dle zákona pohybovat v rozmezí 7 500 - 26 400 Kč hrubého měsíčně.

V tuto chvíli požádal o slovo Ing. Michal Breda, který se na tomto místě coby neuvolněný místostarosta veřejně vzdal svého nároku na vyplácení této odměny s tím, že jeho cílem je zlepšit operativní řízení města a nikoli zatěžovat jeho rozpočet. Zatupitelstvo toto prohlášení vzalo na vědomí.

Zastupitelé následně schválili (15 hlasy) v souladu se zákonem rozhodnutí o odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, radních, předsedů komisí a členů komisí takto: 

Člen rady: 1 910 Kč hrubého měsíčně, předseda výboru nebo komise: 1 560 Kč hrubého měsíčně, člen výboru nebo komise nebo zastupitel: 1 380 Kč hrubého měsíčně, člen výboru nebo komise: 660 Kč hrubého měsíčně.

Tyto odměny se nesčítají, vyplácena je tedy vždy ta nejvyšší z nich.

Tímto byl program zastupitelstva vyčerpán a následovala diskuse občanů a zastupitelů.

Přejeme novému vedení města, koalici ODS + Otevřené Úvaly + ČSSD, všem zastupitelům a koneckonců i nám občanům, aby se práce novému vedení města dařila ku prospěchu všech občanů v Úvalech.

8. 11. 2010

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist