Svátek má Čeněk

Jan Nepomucký se vrátil do Úval

V úterý 19.7.2011 se na své, resp. trochu nové místo ke kostelu Zvěstování Páně vrátila socha sv. Jana Nepomuckého. Po 392 dní se od loňského června nacházela v rukou restaurátora akad. soch. Alexandra Kozlova, který všem historickým částem sochy navrátil ztracený lesk a zakonzervoval je tak, aby socha pocházející již z roku 1701 zůstala zachována dalším generacím. Více informací a fotografie uvnitř článku.

Dokončovací práce – retuše, začištění spár, vsazení atributů apod. – budou probíhat již přímo na místě. Stejně jako po celou dobu projektu bude vše konzultováno s památkáři.

Co Vás při procházce kolem kostela překvapí nejvíce je celková výška sochy. Úvaláci byli totiž dlouhá desetiletí zvyklí na její redukovanou variantu. Část podstavce byla při přesunu sochy z náměstí ke kostelu po roce 1919 zakopána pod zem a znovu vyzvednuta až v loňském roce. Staronová výška sochy byla také důvodem pro drobný posun v rámci areálu u kostela, aby byly zachovány ideální pohledové vazby na památku. Zrestaurovaná a kompletní socha se zařadí k jedněm z nejstarších svého druhu v Čechách.

Již nyní můžeme Úvaláky, kteří jsou pyšní na tento náš unikát, nalákat na výstavu „Sv. Jan Nepomucký a barokní tvář Úval a okolí“, kterou připravujeme s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí a která bude tvořit slavnostní tečku za celým projektem. Na výstavě představíme nejen projekt obnovy, úvalskou sochu sv. Jana Nepomuckého, ale zasadíme toto téma do kontextu barokní doby našeho regionu. Vernisáž proběhne v sálku Domu s pečovatelskou službou ve středu 14.9.2011 od 19 hod. Již v tuto chvíli jste všichni srdečně zváni.

Děkujeme také všem sponzorům, kteří se na projektu finančně podílí. Všichni budou samozřejmě náležitě uvedeni v závěrečném vyúčtování celého projektu (září, říjen 2011). V tuto chvíli zmiňme jen, že nám pomoc aktuálně přislíbilo i Město Úvaly. Přispívat mohou ale však i nadále všichni úvalští občané i podnikatelé, kterým není lhostejný osud kulturního dědictví. Nyní se již všichni mohou na vlastní oči přesvědčovat, že finanční prostředky využíváme smysluplně. Č. ú. 434261339/0800, VS 777.

   

21. 07. 2011

Kyselová Petra

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist