Svátek má Martina

Projekt obnovy sochy Sv. Jana Nepomuckého dokončen

K datu 31. 10. 2011 byl oficiálně dokončen projekt obnovy 310leté sochy sv. Jana Nepomuckého. Děkujeme všem sponzorům, bez nichž by nebylo možné projekt uskutečnit. Samozřejmostí je u našich projektů transparentní vyúčtování, které naleznete uvnitř zprávy.

Vyúčtování projektu "Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého"

   
Příjmy  
Nadace VIA 70 000
Nadace OF 80 000
Město Úvaly - přímá úhrada restaurátorovi 49 200
pí. Mahdalová 333,33
pí. Ježková 500
CFS Finance 10 000
BN Leasing 5 000
Adventní prodej 4 560
p. Lesák 1 000
EKOZINK Praha 3 000
pí. Chottová 300
FUTURITY Praha 10 000
Velikonoční prodej na Klepci 2 561
Město Úvaly 1 275
pí. Jěžková 500
Výstava - vstup, prodej katalogů 1 340
Spoluúčast sdružení Otevřené Úvaly 26 404
Celkem příjmy 265 973
   
Výdaje  
Restaurování 1. etapa 131 844
Kotvení informační tabule - část 1 95
Dřevěné prvky na informační tabuli 251
Kotvení informační tabule - část 2 80
Geotextilie, kůra, travní semeno 1 764
Mulčovací kůra - doplnění 590
Poštovné 98
Ověření a kopírování tiskopisů 90
Kopírování 42
Restaurování 2. etapa 129 200
Tisk infotabule 627
Poštovné 97
Tisk plakátů (Klepec) 195
Mulčovací kůra 500
Odpadní pytle 500
Celkem výdaje 265 973
   
   
Ke všem položkám rádi předložíme k nahlédnutí originály účetních dokladů.
   
Děkujeme všem dárcům, bez nichž by nebylo možné projekt realizovat.

22. 12. 2011

Kyselová Petra

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist