Svátek má Jáchym

Žádost o zveřejňování materiálů k jednání zastupitelstva

OTEVŘENÝ DOPIS od paní Lucie Trávníčkové

Žádost – zveřejňování materiálů k jednání zastupitelstva

Úvaly, 13. ledna 2012

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

v závěru loňského roku vyjádřila část občanů nespokojenost se zvýšením koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti sepsáním petice. Domnívám se, že k tomuto kroku výrazně přispěla i jejich nedostatečná informovanost. Lidé nebyli seznámeni s tím, že na zastupitelstvu bude projednáván bod, který bude mít důsledky pro každou jednotlivou domácnost.  ...pokračování

Současná praxe v Úvalech je taková, že před zastupitelstvem je vždy zveřejněn program (v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích). Nejsou ale zveřejněny materiály k zastupitelstvu (toto zákon výslovně neukládá). Tyto jsou přístupné pouze omezenému množství osob, zastupitelům, případně členům různých (politických) uskupení, kteří si materiály distribuují mezi sebou. A přitom část obcí se vydala cestou otevřeného/transparentního zveřejňování informací, vztahujícím se k chodu měst, včetně materiálů k jednání zastupitelstva. Jako příklad mohu uvést Černošice, Kuřim či Český Krumlov. Občané v těchto obcích mají možnost dozvědět se s předstihem obsah bodů programu na webových stránkách města. A v případě zájmu se mohou zúčastnit zastupitelstva, na kterém se projednává bod, jenž je pro ně důležitý.

Obec, která svým občanům stanoví daň z nemovitosti v nejvyšší možné výši, by podle mého názoru měla být stejně pokroková i v oblasti poskytování informací svým občanům.

Z uvedených důvodů Vás žádám o zveřejňování materiálů na jednání zastupitelstva všem občanům Úval.

Jelikož zákon č. 128/2000 Sb.o obcích povinnost zveřejňovat uvedené dokumenty neukládá, je toto na rozhodnutí zastupitelstva města. Proto Vás žádám o zařazení tohoto bodu na únorové jednání zastupitelstva města.

Děkuji a přeji příjemný den.

S pozdravem

Lucie Trávníčková

 

...a jak to řeší jiná města ?

Kuřim ( http://www.kurim.cz/cs/obcan/samosprava/plan-jednani-rm-a-zm.html),

Černošice ( http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/zastupitelstvo-mesta/),

Český Krumlov ( http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/ZM2010-2014.xml ).

 

_____________________________

Pozn.: o tomto návrhu bude rozhodovat Zastupitelstvo města Úvaly na svém jednání dne 9.února 2012

20. 01. 2012

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist