Svátek má Helena

Stezka v Králičině otevřena veřejnosti

V neděli 22.4.2012 byla v Přírodním parku Škvorecká obora – Králičina slavnostně otevřena nová turistická stezka doplněná devíti informačními tabulemi. Stezka vznikla ve spolupráci Lesů ČR, lesní správy Mělník, a dvou úvalských občanských sdružení Otevřených Úval, o.s. a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí o.s.  Více...

Stezka je asi 5 km dlouhá, vede po stávajících stezkách a je pojata jako obousměrná. Jedna její část vede podél potoka Výmoly, další část napříč Škvoreckou oborou. Informační tabule se věnují historickým a přírodním zajímavostem tohoto území – hrádku Skara, bývalé Lichtenštejnské oboře a stavbách v ní, nivní vegetaci a mokřadům, květeně a zvířeně Škvorecké obory,  Květnické studánce, historickému mostku přes Výmolu, památnému dubu a také historii a současnosti lesního hospodářství na tomto území.

Slavnostního zahájení provozu stezky a komentované procházky se zúčastnilo asi 70 občanů města a dalších hostů, mezi nimi i představitelé města (starosta, místostarosta), členové občanských sdružení ze sousedních Klánovic a Újezda, zástupce Středočeského kraje, zástupce ČSOP i zástupci úvalského Domu dětí (kde funguje turistický oddíl) a Skautu.

Úvodní slovo přednesli realizátoři projektu Ing. Žára z lesní správy Mělník, Ing. Breda, místostarosta Úval a zároveň předseda občanského sdružení Otevřené Úvaly a Dr. Vítězslav Pokorný, zastupitel, kronikář Úval a zároveň předseda občanského sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí.  Všichni vyjádřili spokojenost s naplněním projektu, Ing. Žára poděkoval za dobrou spolupráci úvalským občanským sdružením.

Po slavnostním přestřižení pásky následovala komentovaná vycházka kolem jednotlivých tabulí. Průvodci byli autoři textů na tabulích - Mgr. Jaromíra Borecká z o.s. Otevřené Úvaly a Mgr. Milan Bednář z Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí. Tabule se setkaly s velkým zájmem návštěvníků, procházka s výkladem + dotazy návštěvníků trvala více než 2,5 hodiny. Na závěr všichni přítomní byli o.s. Otevřené Úvaly pozváni na grilovanou klobásu a pivo či limonádu.

Akce se účastnilo hodně rodin s dětmi – pro ně byl připraven kvíz o Škvorecké oboře. Odpovědi na otázky kvízu bylo možné najít na infotabulích a za správně vyplněný kvíz získaly děti balíček sladkostí a samolepku Škvorecké obory – Králičiny, vytištěné pro tuto příležitost.

9. 05. 2012

Borecká Mirka

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist