Svátek má Luboš

Rozšíření firmy ESSA Czech v Úvalech, ano či ne?

V minulých dnech hladinu úvalského veřejného života rozčeřilo nedávné usnesení výboru pro výstavbu, kterým tento výbor vyslovil svůj souhlas  s tím, aby za určitých podmínek došlo k dostavbě areálu firmy ESSA Czech na Hodově. Chcete-li vědět více, čtěte dále ...

Již samotná výstavba tohoto areálu způsobila v Úvalech mnoho zlé krve a byla a je vnímána jako kontroverzní  (např. info zde http://ecn.cz/?x=211449).Nelze se proto divit, že rozhodnutí výboru pro výstavbu vyvolalo velký rozruch a obavy občanů bydlících v sousedství této firmy. Jádrem těchto obav je, že se vedení Úval „spolčilo“ se společností ESSA a proto jí půjde na ruku, lidově řečeno, že své občany prodá za 30 stříbrných.Tento pocit (i když vychází z nedobrých zkušeností občanů s městem v minulosti) je mylný. Město nestojí ve spojenectví s firmou ESSA Czech proti svým občanům. Vztah ESSA Czech – její sousedé – město, je třeba vnímat jako trojúhelník, kde město je v pozici toho, kdo musí vyvažovat zájmy jak investora, tak obyvatel čtvrti a hledat nejlepší možná řešení.Aby debata, jestli stavět nebo nestavět k něčemu vedla, je nutné si říci, jaké jsou výchozí skutečnosti a jaká nedorozumění vznikla.

Výchozí skutečnosti – samotná stavba

  1. Ať již okolnosti výstavby ESSA Czech v Úvalech byly před 14 lety jakékoli, skutečností je, že tato továrna právoplatně stojí a dokud bude majitel chtít, tak bude i fungovat. Je iluzorní si myslet, že "někdo" ESSA Czech zbourá.
  2. Území, na kterém je továrna fy ESSA Czech postavena, je územím, které je podle současně platného  územního plánu územím nerušící výroby
  3. Pokud firma ESSA Czech splní podmínky stanovené pro toto území nerušící výroby, má ze zákona možnost po splnění zákonných podmínek stavět.
  4. V uplynulých letech byly firmě ESSA uloženy určité povinnosti k minimalizaci obtěžování obyvatel provozem (např. vysázení zeleně, realizaci izolačního valu), některé tato společnost splnila, některé nikoli.

 Nedorozumění, která vznikla

 1. Město s dostavbou areálu ESSA Czech vyslovilo souhlas

Toto není pravda. Podmíněný souhlas vyslovil Výbor zastupitelstva pro výstavbu. Nicméně jedná se o souhlas za podmínek, že dojde k dalším jednáním a dohodě o samotné podobě dostavby, minimalizaci dopadů na občany a k poskytnutí finančních a materiálových kompenzací firmy ESSA Czech za nepříjemnosti vzniklé výstavbou a provozem. Souhlas výboru neznamená oficiální souhlas orgánů města! (Rada, zastupitelstvo)

2. Město spolu s ESSA Czech se snaží výstavbu protlačit, proto se svolává jednání s občany na 6. listopadu a již 8. listopadu má toto schvalovat zastupitelstvo.

Prezentace záměru občanům dne 6.listopadu  a projednání na zastupitelstvu 8. listopadu mají pouze informativní charakter. Budou následovat další jednání s občany, zvažujeme i formu ankety v dotčených oblastech – zde záleží na dohodě se zástupci občanů

Co chceme dosáhnout? Chceme dát šanci firmě ESSA Czech prezentovat své záměry a chceme se pohybovat v zákonných mantinelech. I když se to některým občanům nebude líbit, nepovažujeme firmy ESSA Czech za našeho nepřítele, ale za partnera k jednání. Máme – li ale mít o čem jednat, musíme vědět, co náš partner chce, co za to nabízí. Toto pak za účasti občanů zvážit a rozhodnout o dalším postupu. Od občanů jedině vítáme jejich podněty, protože pouze diskusí a otevřeným  zvážením výhod a nevýhod lze dosahovat obecně přijatelných závěrů. A ještě jednou opakujeme – v tuto chvíli se záměr firmy ESSA Czech nachází ve fázi studie, tedy nejedná se o stavební řízení!Jsme přesvědčeni, že pro pro vztah města a občanů v dané oblasti je lepší kooperativní přístup než boj. Budeme rádi, pokud diskusní fórum pod tímto článkem využijete pro další diskusi.

Michal Breda – místostarosta,   Petr Borecký – předseda finančního výboru, člen výboru pro výstavbu

Podkladové materiály

Textovou část studie naleznete zde

Vizualizace záměrů firmy ESSAlevý obrázek je vždy stávající stav, pravý je návrh

 

2. 11. 2012

Breda Michal, Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 3.11.2012 21:38

autor: David Zapletal

nadpis:

Můžete mi prosím sdělit, co konkrétně firma Essa udělala pro minimalizaci dopadů na okolí? Sám píšete, že firma Essa nesplnila nějaké povinnosti, co město udělalo aby v tom sjednalo pořádek, že dnes vážně uvažuje o povolení rozšíření za nějakých podmínek? Kdo zajistí dodržování těchto podmínek, když firma Essa dodnes neplní ani podmínky uvedené v původní stavebním povolení? Pokud je pro vás firma Essa partnerem k jednání, začněte s ní nejprve jednat na téma, jak po 12 letech provozu uvede svou továrnu do souladu se stavebním povolením. Můžete začít třeba tímto - ani po 12 letech neexistuje funkční pás izolační zeleně, ty zoufalé stromečky stihly často přerůst i náletové dřeviny, převážná část je listnatá a tudíž v zimě holá. Nikdy nebylo povoleno skladování, nakládka a vykládka ve venkovním prostoru, vše mělo probíhat uvnitř haly. Vrata haly a šrotiště měla být trvale uzavřena, v noci se pak neměla otevírat vůbec, běžně jsou otevřena celý den a v jednu hodinu v noci naváží ještěrka bedny do haly. Nakonec, je omylem, že pouhé dodržení hygienických limitů dělá z lisovny nerušící výrobu, hygienické limity musí plnit každý a všude a neříká vůbec nic o rušení, týká se poškozování zdraví hlukem. Že je lisovna výrobou rušící a obtěžující okolí je vcelku očekávatelné, my na Hodově to pak zakoušíme na vlastní kůži již druhou dekádu.

reagovat

vloženo: 7.11.2012 11:43

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že včera proběhlo veřejné setkání s občany, kde jsme byli oba přítomni a kde byly některé Vaše dotazy zodpovězeny, provedu krátkou rekapitulaci Vašich dotazů pro ty, kdo tam nebyli:

1) ESSA neměla v kolaudačním rozhodnutí povinnost udělat val, měla povinnost vysázet zeleň, což nesplnila řádně a majitel firmy to uznal
2) Překládky a nakládky na nádvoří s hlukem /tahání kontejneru po betonu - příklad/ - toto není v pořádku, dle ředitele Ludvíka se jedná o nekázeň jednotlivých zaměstnanců. Město, občané a ředitel ESSA se dohodli, že ESSA zveřejní telefonické spojení na vedoucí jednotlivých směn, na které se občané v těchto případech mohou obrátit. Všechny strany jednání uznaly, že skutečně není v silách městského úřadu u všech těchto případů být a postihovat je.
3) Co se týká dalších aspektů rozšíření ESSA a výsledků včerejšího setkání s občany, bude to uveřejněno v samostatném článku.

reagovat

vloženo: 7.11.2012 23:42

autor: David Zapletal

nadpis:

Firma Essa nikdy neměla a nemá povoleno skladování, manipulaci a nakládku/vykládku ve venkovním prostoru, jak snadno zjistíte, pokud si prostudujete dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení - vše má probíhat ve vnitřním prostoru haly. Na to jsme mnohokrát upozorňovali, ale stavební úřad ani město v tom nikdy nesjednalo nápravu. Popsané činnosti tam probíhají denně, o nekázeň se jedná pouze v některých případech (půl dne otevřená vrata šrotiště a podobně), v dalších se ovšem jedná o běžný provoz, který je vedení znám a nařízen a beze změn v organizaci se na něm nic nezmění. Jedná se například o noční manipulaci s bednami nebo dovoz/odvoz kontejnerů na šrot. Tyto kontejnery měly dle dokumentace ověřené ve stavebním řízení být skládány přímo ve šrotišti, namísto toho jsou skládány venku (obvykle rána jak z děla) a do šrotiště posunovány po zemi (!!!) ještěrkou. Je to již minimálně 10 let, kdy nám pan Ludvík osobně tvrdil, že na to mají připravené dlouhé vidle na ještěrku, takže se budou do šrotiště vozit. Nejedná se tedy zdaleka jen o nekázeň zaměstnanců, ale o naprostý nezájem vedení závodu v čele s panem Ludvíkem, podpořený mnohaletou nečinností stavebního úřadu a města.

reagovat

vloženo: 3.11.2012 23:29

autor: David Zapletal

nadpis:

Ještě jedna "drobnost", do písmene cituji: "Usnesení: Výbor pro výstavbu souhlasí s návrhem přístavby "Dostavba výrobního závodu ESSA Czech spol. s r.o., Úvaly" a doporučuje městu k odsouhlasení záměru dostavby."....usnesení Výboru v zápisu podepsaném panem Bredou nemluví o žádných podmínkách ani dalších jednáních, Výbor tento záměr bez dalšího schvaluje a rovnou doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

reagovat

vloženo: 5.11.2012 17:41

autor: Jana Horová

nadpis: Exekuce

S ohledem na skutečnost, že se areál čp. 1500 nachází v exekuci (je možné dohledat v katastru nemovitostí), tak tuto akci považuji za velmi nechutný žert výboru pro výstavbu. To si nikdo takovéto základní věci nekontroluje?

reagovat

vloženo: 6.11.2012 00:05

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: Exekuce

Vážená paní Horová,
nahlédnutím do katastru nemovitostí zjistíte, že plomba byla uvalena 2.11.2012, Výbor pro výstavbu zasedal 10. října, tedy těžko mohli jeho členové o exekuci vědět ....

Jiná věc je, že Výbor pro výstavbu se zabývá věcmi stavebními a neřeší (a není to ani náplní jeho činnosti) ekonomickou kondici stavebníků v Úvalech.

reagovat

vloženo: 6.11.2012 00:50

autor: David Zapletal

nadpis: Re: Exekuce

Tak tedy k věcem stavebním...posouzení vlivů na životní prostředí v procesu EIA skončilo u posledního záměru rozšíření lisovny debaklem, stanoviskem bylo negativní z mnoha důvodů, na nichž menší rozsah rozšíření mnoho nezmění...zabýval se tím Výbor, jsou s tím jeho členové vůbec seznámeni? Bližší informace zde:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC027

Vznesl jsem tady několik dotazů již před dvěma dny, odpoví mi někdo?

reagovat

vloženo: 5.11.2012 22:54

autor: ing. Jiří Načeradský

nadpis: dostavba

Skutečnost, že předložený materiál se jmenuje Dostavba.... je pro mne dalším potvrzením toho, že od samého počátku šlo o podvodné získání povolení k okolí velmi rušící stavbě a provozu - bez posouzení vlivu na životní prostředí. ESSA, i tenkrát velmi ochotně spolupracující radnice, tímto i následnými kroky zcela ztratili mou důvěru. Těžký průmysl do dané lokality nepatří a klid nebude dokud zde bude.

reagovat

vloženo: 6.11.2012 00:17

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: dostavba

Vážený pane Načeradský,

to jestli se něco nazve dostavnou nebo rozšířením je z hlediska právního a stavebního naprosto jedno. Tedy dovozovat z tohoto podvodný úmysl je poněkud odvážné.

Co se týká postavení města a jeho přístupu k investorovi, je dán platnými zákony a předpisy. Dovolím si odkázat na první část mého článku /výchozí skutečnosti/. Já Vám osobně věřím, že vnímáte provoz ESSA Czech vůči okolí za rušivý, pro další osud dostavby/rozšíření - dosaďte si libovolný termín - však je daleko podstatnější nakolik záměr firmy ESSA splní či nesplní zákonné podmínky pro jeho realizaci.

Rád bych v této souvislosti upozornil na tři skutečnosti:

1) město nic netají a postupuje zcela otevřeně. Občané mají a budou mít možnost dát najevo svůj názor i připomínky. Příkladem je i tento text a následná diskuse.
2) budou-li občané dané lokality (představte si kružnici cca 300 m kolem ESSA Czech) většinově proti dostavbě/rozšíření i poté, co jim bude známo, co fy ESSA na oplátku nabízí, město bude tento názor respektovat.
3) i pokud město dá k záměru výstavby ESSA negativní stanovisko, jedná se o stanovisko účastníka stavebního řízení, u kterého bude stavební úřad vyhodnocovat, jestli je nebo není oprávněné. Tzn. negativní stanovisko města k výstavbě se nerovná tomu, že se výstavba nebude realizovat (více viz stavební zákon).

reagovat

© BECC Design

TOPlist