Svátek má Johana

Proběhlo setkání s občany Úvalu k záměru dostavby závodu ESSA

6. listopadu od 18.00 proběhlo v DPS setkání představitelů města (p. Breda – místostarosta, p. Šťastný – starosta, p. Borecký – předseda finančního výboru a zastupitel), zástupců a majitelů firmy ESSA Czech (p.  Bonet - majitel, Ing. Ludvík – ředitel) a občanů Úval (cca 80 lidí zejména z oblasti Hodov) na veřejné diskusi o záměr firmy ESSA Czech rozšířit svoji továrnu na Hodově.

Úvodní půl hodinu před příchodem zástupců firmy ESSA Czech využil místostarosta Breda k tomu, aby občanům vysvětlil stávající situaci a postoj města k celé věci. Z pohledu města (a v tomto případě také z pohledu místostarosty a zastupitelů za Otevřené Úvaly se má situace takto):

 1. Ať již okolnosti výstavby ESSA Czech v Úvalech byly před 14 lety jakékoli (a pravda bude, že zřejmě byly z dnešního pohledu chybné a pochybné), skutečností je, že tato továrna právoplatně stojí a dokud bude majitel chtít, tak bude i fungovat. Je iluzorní si myslet, že "někdo" ESSA Czech zbourá.
 2. Území, na kterém je továrna fy ESSA Czech postavena, je územím, které je podle současně platného  územního plánu územím nerušící výroby. Pokud firma ESSA Czech splní podmínky stanovené pro toto území nerušící výroby, má ze zákona možnost po splnění zákonných podmínek stavět.
 3. V uplynulých letech byly firmě ESSA uloženy určité povinnosti k minimalizaci obtěžování obyvatel provozem (např. vysázení zeleně, dodržování dopravního režimu), některé tato společnost splnila, některé nikoli.
 4. Město bylo osloveno se záměrem vlastníka firmy ESSA rozšířit svůj areál, tedy aktivní krok nešel ze strany města = město tento záměr neprosazuje.
 5. Město zastává názor, že má firma ESSA dostat právo představit svůj projekt a současně nabídnout kompenzaci za obtěžování svého okolí (příspěvek na rozvoj Hodova). Současně město zastává názor, že pak teprve lze hodnotit přínosy (klady) a nevýhody rozšíření továrny.
 6. Město (a stejně tak jeho představitelé za Otevřené Úvaly) nepůjdou proti svým občanům, pokud se ti většinově v dané čtvrti rozhodnou, že i přes nabízené kompenzace rozšíření nechtějí = město nevydá bez souhlasu svých občanů kladné stanovisko v územním řízení. I v tomto případě však platí, že přes záporné stanovisko města Úvaly mohou orgány státní správy rozhodnout, že továrna zákonné podmínky pro své rozšíření splňuje a může svoji stavbu realizovat.

Poté se rozběhla diskuse s občany, v jejímž průběhu dorazili zástupci firmy ESSA. Ředitel společnosti ESSA pan  Ludvík představil plány na rozšíření továrny /prohlédnout jste si je mohli zde/ a následně se rozběhla diskuse mezi zástupci ESSA, městem a občany, kterou moderoval pan Breda.

Co zaznělo v diskusi:

 1. obyvatelé žijící kolem provozu ESSA  nevěří  představitelům společnosti, protože se podle nich nechová podle toho, co má v kolaudačním rozhodnutí
 2. občané nevěří městu, protože podle nich pro ně město nic nedělá, nekontroluje povinnosti, vyplývající ze stavebního povolení, nehoní stavební úřad, aby ve věci konal,jednu chvíli vypukaly emoce, kdo začal stavět dřív, a kdo o kom nevěděl a vlastně se cítí podvedeny obě strany - občané neměli informaci o ESSA a ESSA  neměla informace o bytové výstavbě
 3. podle některých občanů je město v komplotu s ESSA a pokud si občané stěžují, město dá " echo"  ESSA a když přijede kontrola na hluk , je vše v naprostém pořádku
 4. padla otázka, jak je možné věřit firmě ESSA, že splní, co slíbí, když současné zkušenosti s dodržováním právních předpisů ze strany ESSA jsou tristní.
 5. Jeden občan se podivil, proč není přítomna vedoucí stavebního úřadu u takto důležitého jednání (pozn. autora: vedoucí stavebního úřadu je 14 dní na dovolené, na příští jednání bude přizvána)

V rámci diskuse si vzal slovo i majitel společnosti ESSA Czech pan Bonet, který uvedl, že přijel na seznámení se se sousedy, neměl však připraven žádný konkrétní návrh kompenzací, žádnou konkrétní částku k jednání,  podle jeho slov nebyl dosud managementem informován o všech problémech, které se tady mezi ESSA a občany v okolí za 12 let vytvořily - osobně začal továrnu řídit v červenci 2012. Vyjádřil nicméně připravenost o kompenzacích jednat, chce však, aby město a občané sdělili, co vlastně od firmy ESSA očekávají. Na toto reagoval pan místostarosta Breda, že město již seznam projektů firmě ESSA předalo (realizace VO, opravy komunikací,  oprava chodníku podél II/101 – Jirenská.

 1. Pan G. z publika uvedl, že obvyklá míra kompenzací vychází na cca 5 – 10% z ceny investice, tedy by se jednalo o částku cca kolem 7,5 mil. Kč.
 2. Paní V. uvedla, že má cenu jednat až v okamžiku, kdy budeme znát částku " odškodnění " od ESSA, potom teprve budeme rozhodovat, co s penězi a zda vůbec má smysl na tento projekt přistoupit.
 3. Pan Borecký a Breda informovali o právních nástrojích, které dnes existují a které umožní vymoci plnění sjednaných kompenzačních závazků.
 4. Pan Z. vyjádřil pochybnosti, jestli se skutečně dá spolehnout v tomto na město – za dva roky budou volby, na radnici mohou být jiní lidé. Pan Z. rovněž upozornil, že darováním pozemku u budoucího valu městu se může jednat o Danajský dar ESSA městu – pokud bude  u továrny vybudován ještě   5 m  val, všechna voda poteče dolů  z už takhle svažitého  pozemku do nejnižšího místa, kde bude brzy rybník nebo bažina (pozn. autora: v nejnižším místě pozemku již existuje retenční nádrž a začátek dešťové stoky, takže toto snad nehrozí)
 5. Více občanů vyjádřilo své rozezlení, že Výbor zastupitelstva pro výstavbu projekt firmy ESSA odsouhlasil.  Pan Z. se tomu ale nediví, protože ve výboru sedí všichni ti, kteří o ESSA rozhodovali před 12 lety (pan Černý, paní Kameníkova, pan Horák, pan Kroutil).

Na toto reagoval pan Breda s tím, že na jednání Výboru pro výstavbu zastupitelstva byl z výše jmenovaných pouze Ing. Černý a Kroutil.  Výbor posoudil ze svého pohledu záměr firmy za hodný uvážení zejména proto, že podle názoru většiny členů Výboru by mohl vyřešit stávající problémy s hlukem a nakládkou. Nicméně Výbor je pouze poradní orgán, rozhodovacími  orgány města jsou Rada a Zastupitelstvo. Zastupitelstvo má sice bod „Dostavba závodu ESSA“ dne 8. listopadu na pořadu jednání, jedná se však o informativní bod nikoli o odsouhlasení výstavby.

Pan Breda znovu opakoval, že si neumí představit, že by město v této věci šlo proti svým občanům, naopak bude trvat na důsledném projednání všech kroků a rozhodnutí s občany a na respektování jejich názorů a potřeb. 

Závěr z jednání

 1. Společnost ESSA připraví hlukovou studii a studii negativních dopadů provozu továrny na okolí /zatím se nejedná o studii EIA/, která bude předložena městu a občanům
 2. Společnost ESSA připraví návrh, v jakém rozsahu je připravena poskytnout kompenzace pro město a jeho občany
 3. Místostarosta Breda vyzval občany z oblasti Hodova, aby nominovali své zástupce do vyjednávací skupiny se společností ESSA a slíbil, že budou mít tito zástupci plný přístup k jednáním a všem informacím. Tyto informace budou současně uveřejněny na webu města.
 4. Občané do termínu jednání  pracovní skupiny Sever   17. prosince předají městu  své požadavky vůči ESSA a představy o případných kompenzacích. Na toto jednání budou pozváni i nominovaní zástupci vyjednávací skupiny.
 5. ESSA poskytne kontakty na tři odpovědné zástupce, kterým bude možné v případě hluku a nedodržování předpisů, např. o víkendech, zavolat.

Rádi bychom závěrem poděkovali všem občanům, že přišli a že se celá diskuse vedla v převážně věcném a slušném duchu. Budeme rádi, pokud by se touto cestou veřejného dialogu dařilo přistupovat i k dalším problémům města.

7. 11. 2012

Breda Michal, Poláková Dana, Borecký Petr

Diskuse ke článku

nadpis:
autor:
zpráva:
Spočítejte:
 • prosím nepoužívejte (x)html tagy
 • odkazy jsou generovány automaticky

vložit příspěvek

vloženo: 8.11.2012 01:47

autor: David Zapletal

nadpis:

Pan G. nehovořil o 5-10%, ale o 10-15% investičních nákladů jako běžné míře kompenzace, což je 15-22,5 milionu Kč ze 150 milionů celkové investice uvedených firmou Essa, nikoli zmíněných 7,5 milionu, ale to je vedlejší, protože sám pan Bonet byl tímto požadavkem zaskočen a žádnou nabídku nedal. Jak bylo panem Bredou opakovaně zdůrazňováno, město tento záměr nepodporuje, ani nebyl orgány města schválen, přitom již týden před tímto setkáním dne 30.10.2012 Rada města Úvaly záměr rozšíření lisovny doporučila ke schválení zastupitelstvu města!!! Tři z pěti členů této Rady města, jmenovitě pan Breda a paní Poláková za Otevřené Úvaly a pan Šťastný za ODS, byli na tomto setkání osobně přítomni a všichni svorně zamlčeli, že rozšíření lisovny bylo již týden před termínem setkání Radou města doporučeno zastupitelstvu ke schválení. Naprosto bez ohledu na názor občanů, žijících v okolí lisovny!!!

reagovat

vloženo: 8.11.2012 12:16

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re:

Pane Zapletale,
bránil Vám někdo položit tuto otázku na téma hlasování rady na setkání s občany? Zazněl ze strany města (několikrát) závazek a stanovisko, že vše kolem ESSY se bude dít ve spolupráci s občany a že město nebude rozhodovat za jejich zády? Zazněl.

Takže fakt nechápu, o co Vám jde. Nechci Vám nic podsouvat, ale žít ve světě, kde druhému podsouvám ty nejhorší úmysly a všude hledám spiknutí .... to musí být hrozné.

Další debatu na toto téma již končím, protože nikam nepovede.

reagovat

vloženo: 8.11.2012 13:53

autor: David Zapletal

nadpis:

Pan Breda opakovaně zdůrazňoval, že město ani žádné jeho orgány rozšíření lisovny nepodporují. Rada města není orgánem města a doporučení zastupitelstvu schválit záměr rozšíření není podpora záměru? Výbor pro výstavbu i rada města tato doporučení schválily ve spolupráci s občany a se znalostí jejich názorů? Proč jste nejprve neinformovali občany a naopak bez jejich účasti začali rozšíření lisovny schvalovat a doporučovat v orgánech města? Divíte se, že takový postup vzbuzuje pochybnosti? Nikoli jen mé, ale většiny obyvatel zde. To není svět nějakých představ, ale svět reálných zkušeností.

reagovat

vloženo: 20.11.2012 20:49

autor: Martina Bredová

nadpis:

Vážený pane Zapletele, nedezinformujte, pan G. skutečně mluvil o 5 - 10 % kompenzací. Je to doloženo audiozáznamem.

reagovat

vloženo: 7.12.2012 01:15

autor: David Zapletal

nadpis:

Vážená paní Bredová, v pořádku, spletl jsem se, za což se omlouvám...pokud se ovšem jedná o 5-10%, tak v absolutním čísle je to 7,5 až 15 milionů Kč, nikoli Vámi uvedených "cca kolem 7,5 mil. Kč".

reagovat

vloženo: 8.11.2012 02:11

autor: David Zapletal

nadpis:

Pro pana Boreckého a další neznalé protiprávností, které doprovázely vznik lisovny firmy Essa Czech v Úvalech:

http://youtu.be/dmKm6ELNJtE

reagovat

vloženo: 8.11.2012 12:10

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re:

Pane Zapletale,
ani já ani mí kolegové jsme nikdy netvrdili (a zaznělo to i na úterní schůzi), že vše kolem povolování ESSA v Úvalech bylo v pořádku. Jenom tvrdíme (a za tím si stojím), že dnes je továrna \"de iure\" legální - ať se nám to líbí nebo ne a že je nerealistické si myslet, že ji \"někdo\" zbourá. Sám víte, že právní cesta k likvidaci továrny je de facto uzavřena.

Musíme tedy vycházet ze stávajícího právního stavu a podle toho rozhodovat dále. Mám za to, že všem nám jde o to, aby se stav nezhoršoval a případně, aby když už tady ten provoz je, aby z toho něco město a jeho občané měli.

Pokud jste ještě ochoten někomu naslouchat, tak jste musel slyšet jasný závazek a prohlášení města a zástupců za Otevřené Úvaly:

1) město nepůjde proti svým občanům
2) rozhodování o tom, jestli má město dát k rozšíření kladné/ záporné stanovisko bude město činit ve spolupráci se svými občany z dotčené oblasti = nebude je obcházet.

Myslím si, že to je maximálně férová nabídka. Pokud myslíte, že ne, pak už opravdu nevím.

reagovat

vloženo: 8.11.2012 13:44

autor: Ing. Jiří Načeradský

nadpis: Sled územních rozhodnutí

S ohledem na to, že i v úterý 6.11.2012 zaznělo, a to dokonce agresivně (pánem sedícím napravo od Ing. Ludvíka), lživé tvrzení o tom, že územní rozhodnutí o umístění stavby ESSA předcházelo územnímu rozhodnutí pro zástavbu lokality na jih od ESSy a že majitelé těchto nemovitostí věděli do čeho jdou, informuji, že územní rozhodnutí pro zástavbu lokality na jih od ESSY bylo vydáno 11.12.1998 a územní rozhodnutí o umístění stavby ESSA až 20.7.1999. Tedy, nejen majitelé domků na západ od ESSY ale i majitelé domků a pozemků na jih byly městem Úvaly podle zrazeni a těžce poškozeni. A to byl jen začátek. Takže nečekejte, že znovuzískání důvěry občanů ve své zastupitele bude snadné a nedivte se, že ve všem co se nyní děje každý předem očekává zase nějaký podraz.

reagovat

© BECC Design

TOPlist