Svátek má Ilja

Priority rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města dne 8. listopadu schválilo rozpočet města na rok 2013. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu jsou naplánovány na 238,9 mil. Kč, rozpočet je tedy navržen jako vyrovnaný. Jaké jsou tedy příjmy rozpočtu pro příští rok?

Jsou to příjmy z nově stanoveného rozpočtového určení daní a opakované příjmy města (81 mil. Kč), dotace (121 mil. Kč), příjmy z daně z nemovitosti a poplatky za odpady a za psy (celkem 11 mil. Kč), rezervy a platby od developerů (18 mil. Kč) a 6 mil. Kč jsou plánované příjmy z prodeje pozemků a budov.

K příjmům patří i výdaje. Ty jsou určeny programovými prioritami současné koalice. Tedy do vodovodu, kanalizace a rekonstrukce rybníků půjde příští rok přes 60 milionů Kč, do školství město příští rok vydá přes 15 milionů Kč a téměř 15 milionů Kč půjde do rekonstrukce č. p. 65 pro potřeby kultury a dětí (to je ta zbořenina vedle mostu v Riegerově).

Samostatnou kapitolou jsou komunikace a veřejné osvětlení – projekty, opravy a výstavba spolykají celkem přes 20 milionů Kč. Tato kapitola je z velké části vykrývána z vybrané daně z nemovitosti, kam převádíme i rezervu z letošního roku.  V uvedených 20 mil. Kč nejsou započítány peníze z účelového úvěru, který si město chce vzít na výstavbu komunikací.

60 mil. Kč je určeno pro splacení velké části revolvingu, jehož splatnost je v roce 2014 a který město čerpá pro financování infrastrukturní výstavby (vodovod, kanalizace, školní jídelna atd.).

Kompletní rozpočet města pro 2013, včetně jeho položek naleznete na webových stránkách města, sekce Rozpočet.

Petr Borecký, předseda finančního výboru

14. 11. 2012

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist