Svátek má Drahomíra

Proč jsem (zatím) proti městské policii v Úvalech

V minulých dnech byl veřejnosti představen dokument „Městská policie v Úvalech – návrh na její vznik od 1.1.2013“, který vytvořil MUDr. Jan Šťastný, starosta Úval v rámci své činnosti v Komisi pro prevenci kriminality. Tento materiál má sloužit jako podklad pro zastupitele a pro občany pro rozhodování o tom, zda zřídit nebo nezřídit městskou policii v Úvalech. Více informací najdete uvniř článku ...

Na začátek je třeba říci, že oceňuji, že takový materiál v Úvalech vůbec vznikl, přináší cenné poznatky, přesto si však myslím a píši to již hned zpočátku, že zřizování městské policie v Úvalech je podle mého názoru předčasné a bude se jednat o drahou službu provozovanou městem (náklady na městskou policii budou činit v příštích 10 letech cca 40 milionů Kč).

Proč městskou policii mítPro začátek využiji základní argumenty z dokumentu „Městská policie v Úvalech – návrh na její vznik od 1.1.2013

 1. Městská policie může daleko více než státní policie zaměřit svou činnost na prevenci, odhalování a trestání (pokuta) přestupků páchaných v Úvalech
 2. Město může městským strážníkům přímo určovat plán obchůzek, činnosti a může jim stanovovat priority, na které se mají strážníci MP zaměřit
 3. Městská policie bude mít, jako jednu ze „stěžejních činností dohled nad parkovacími zónami v Úvalech“ -  tedy město bude mít možnost daleko efektivněji postihovat neukázněné řidiče
 4. Městská policie (MP) může provozovat kamerový systém
 5. Existence MP působí preventivně proti nekalým živlům, může kontrolovat občanky povalečům (nebo těm, co za povaleče považuje, ale to je již jiná otázka …). Významným faktorem je, že městský policista zná lépe než státní svůj rajón a dokáže tak působit výrazně preventivně, aby přestupky a trestné činy nevznikaly
 6. MP může efektivně pomáhat při strážení pořádku při větších akcí (posvícení, bigbeat)
 7. Existence městské policie pomůže efektivněji zakročovat proti vandalismu

Proč jsem (zatím) proti zřízení městské policie v ÚvalechNapíši to stručně: zatím ji nepotřebujeme a je to příliš drahá záležitost, která nám nevyřeší problémy, pro které ji město chce zřizovat. 

Proč si to myslím? Vyjdu – li z údajů dokumentu „Městská policie v Úvalech – návrh na její vznik od 1.1.2013“ bylo na území Úval za období letošního tři čtvrtě roku spácháno 127 trestných činů (103 majetková trestná činnost – krádeže a vykrádání vozidel, vloupání do chat, dále pak 20 drogových deliktů, 3 násilné trestné činy a 1 mravnostní delikt). Přestupků pak bylo spácháno 271, z toho 155 dopravních (rychlost, parkování), 69 majetek (zpravidla vandalismus), 39 přestupků proti občanskému soužití (hádky, rvačky, hlučné zábavy) a 8 přestupků se týkalo drog (zpravidla marihuana atd.).

Statisticky se tedy jednou za dva dny se v Úvalech stane trestný činy a jednou denně nějaký přestupek.

 1. Podle návrhu na zřízení městské policie budeme mít v Úvalech 6 strážníků + 1 velitele. Tedy předpokladem je, bude-li třísměnný provoz, budeme mít cca 3 dvoučlenné hlídky celý den, případně při jiném řešení provozu (jednosměnný, dvousměnný) můžeme mít ve službě přes den odpoledne dvoučlennou hlídku, v noci čtyřčlennou hlídku.  Obávám se, že v těchto počtech asi nebude v silách městských strážníků, aby současně měřili rychlost, zároveň zabránili vykradení auta a do toho honili smažky po lesích. Úplně nejvíc si myslím, že to bude vypadat jako v Českém Brodě (http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cinnostmp/cinnostmp0912.pdf nebo http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cinnostmp/cinnostmp0812.pdf -  doporučuji si projít i další měsíce, celkem dobré :-) Státních policistů v Úvalech je 24, přesto nestíhají (ano, vím, mají okrsek od Sluštic po Šestajovice). Chci tím říci, že zřízení MP bezpečnost v Úvalech zásadním způsobem nezvýší.
 2. Příští rok je rozpočet velmi napjatý a bude tomu tak i v příštích letech. Skutečně peníze na zřízení MP nevyužijeme jinde? Problém je i to, že zřízením MP vzniká další opakovaný výdaj z rozpočtu (cca 4-5 mil. Kč ročně) – ano, jistě vím, něco se vybere na pokutách …
 3. Zřízení MP nutně přináší tlak na „buzeraci“ občanů a omezení svobody – je to přirozená vlastnost každého úřadu a instituce, že jakmile jednou vznikne, vyrábí další a další problémy, aby mohl existovat.
 4. Zřízení MP nevyřeší problémy s parkováním v centru města – jednoduchý příklad – Praha má městskou policii a parkovací zóny. Nevyřešilo to nic, problém přetrvává. Do doby, dokud nebude zavedeno smysluplné záchytné parkoviště u nádraží, nepomohou zóny ničemu, celý problém se jen přelije dále. Navíc se vžijte do situace člověka, který bydlí oblasti parkovacích zón. Kde mu budou parkovat návštěvy? Použiji příspěvek pana Zapletala z našeho webu „Parkovací zóny vždy přinesou velký problém na hranici oblasti bez zón, které začnou být zoufale přeplněné i když předtím nebyly a nasnadě je to nejpitomější řešení, kterým je rozšíření zón. Jak se to jednou spustí, bude to růst jak rakovina a v konečném důsledku na tom proděláme všichni.” Dost mi vadí, že se o zřízení parkovacích zón na webu města nic nedočteme. Jak pro to chceme získávat návrhy a spolupráci veřejnosti?

Jaké jsou další argumenty zastánců městské policie a mne jako odpůrce?

Problém s dodržováním rychlosti na území Úval

PRO: díky městské policii bude mít možnost měřit rychlost, tam kde je nejčastěji její omezení porušováno, státní to nestíhá.PROTI: podle mne je v principu rychlost problémem pouze v několika lokalitách: především jde o Jirenskou, pak I/12, někdy Pražská a Jiráskova-Klánovická

Možné řešení bez zřízení městské policie:

 1. Pražská a Jiráskova – vyvýšené asfaltové retardéry. Jeden retardér stojí cca 300 tis. Kč. Pokud se na Jiráskově udělají 3 a na Pražské 2, jedná se o investici 1,5 mil. Kč (mám na mysli retardéry, a la retardér na Pražské)
 2. Jirenská – kruhový objezd. Pokud vím, tak kruhový objezd je již vyprojektován a mělo by se jednat o krajskou investici (cca 8 mil. Kč) – tedy tlačit na kraj. Argumentace bezpečností je zde velmi na místě.
 3. I/12 – kruhový objezd u křižovatky s Dobročovickou a lávka u přechodu na Slovany (12 mil. Kč) – to vím, že je hudba budoucnosti, ale zde nepomůže nic jiného než občasné měření státní policie. Koneckonců si zde umím představit veřejnoprávní smlouvu s městem Český Brod nebo Prahou a mohou tu občas měřit jejich městská policie, pokud by to bylo opravdu potřeba.

Vandalismus v ÚvalechTo je opravdu problém a nemá snadné řešení. Nicméně se obávám, že městská policie o 6 mužích to ani s kamerovým systémem nevyřeší. Co může pomoci (i když sám si tím nejsem jistý)?:

 1. Osvětlení kritických míst
 2. Instalace fotopastí
 3. Systém aktivní spolupráce občanů (někdo na internetu to nazval systém „udávám, udávám“) viz : http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6567006

Provozování  kamerového systémuKamerový systém sám o sobě a náklady na jeho vybudování nejsou související s městskou policií. Nicméně, kamerový systém pro město naší velikosti byl stál cca 1,5 – 2 mil. Kč. Provozovatelem by bylo město. Pokud bychom neměli MP, byl by za něj odpovědný starosta, který by však mohl určit a nechat dle zákona 101/2000 Sb. proškolit jeho operátora – stačil by jeden člověk. Samozřejmě, celou věc by šlo řešit i tak, že by se zřídila městská policie o počtu dvou strážníků, kteří by dozorovali jen kamerový systém. Je však pravda a je nutno připustit, že pokud by Úvaly neměly městskou policii, je provozování kamerového systému legislativně i organizačně komplikované.

Dohlížení na dodržování zákazů, objížděk, kamionů apod.Toto je problematická věc, o které hodně vědí z letošního léta občané Slovan a je pravda, že na toto je MP velmi vhodná. Jiná otázka je, jestli je to skutečně natolik závažný a opakovaný problém, abychom kvůli tomu MP zřizovali.Pokud se vrátím k dopravě, tak pokud sečtu retardéry (1,5 mil. Kč) + kruhový objezd Jirenská (8 mil. Kč) + lávka na Slovany (12 mil. Kč) + třeba kruhový objezd Dobročovická (10 mil. Kč), tak jsem pořád na celkem 32 mil. Kč, což je méně než nás bude stát MP.  Jedná se navíc o řešení trvalé a stálé, zatímco měření rychlosti je pouze namátkové. Pokud bychom osadili ulice kamerovým radarovým systémem (a la Praha jižní spojka), který je plně automatizovaný, pohybujeme se v nákladech milionů Kč. Peníze ve správním řízení by navíc šly do Brandýsa, která má odbor dopravních přestupků. Tedy, opravdu si myslím, že toto MP nevyřeší.Z mého pohledu, pokud vezmu balík 40- 50 mil. Kč, co mne bude stát v příštích 10 letech městská policie, tak za tyto peníze:

 1. lze zřídit záchytné parkoviště a ulice, kde nechceme, aby lidé parkovali nebo jezdili ryhcle, můžeme vybavit tak, aby bylo parkování nebo ježdění rychle přirozeným způsobem omezeno (závory, patníky, parkomaty, retardéry, kruhové objezdy atd.)
 2. zaplatíme kamerový systém, který může mimo státní či obecní policie provozovat i město, pokud zajistí jeho obsluhu (pravda ale je, jak jsem už napsal výše, že bez městské policie se jedná o komplikovanější záležitost)
 3. zaplatíme rozsáhlejší služby bezpečnostní agentury, která i když nemá pravomoci MP, tak může být velmi efektivní při spolupráci se státní policií a může do značné míry splnit to, co chceme od MP, ale násobně levněji (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/122227-v-namesti-nad-oslavou-nahrazuje-strazniky-bezpecnostni-agentura/) nebo http://zpravy.idnes.cz/terezin-si-pochvaluje-ochranku-d31-/krimi.aspx?c=A120906_155032_usti-zpravy_oks

Shrnutí

 1. Jsem názoru zatím MP nezřizovat, mj. i proto, že jakmile ji jednou zřídíme, cesta zpět bude velmi, velmi těžká a také proto, že se jedná o pravidelný vysoký výdaj z rozpočtu města
 2. Jsem pro navýšení výdajů na bezpečnost (alokovat na toto cca 1,5 mil. Kč ročně), udělat tendr na bezpečnostní agenturu pro pomoc při zajištění pořádku ve městě s definováním jejích úkolů
 3. Parkování řešit výstavbou parkovací infrastruktury a zřízením technických prostředků pro regulaci parkování např. http://www.projektpro.cz/parkovani/parkovaci-technologie. Lze řešit i dlouhodobými smlouvami se společnostmi provozující parkovací systémy, které by dodali infrastrukturu a následně provozovaly.

Jaký je Váš názor na zřízení městské policie v Úvalech? Jste pro nebo proti? Vyjádřete se v diskusi!

23. 11. 2012

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 23.11.2012 01:39

autor: David Zapletal

nadpis:

Tak aspoň v něčem se shodneme, dokonce jsem si vysloužil citát :-)...já také se zřízením MP nesouhlasím, Vy uvádíte ještě více relevantních argumentů proti. Bohužel, argumenty starosty Šťastného v dokumentu i odpovědích na webu jsou většinou z kategorie nepodložené populistické masáže, než postavené na reálných základech. Ačkoli se zde několikrát hovoří o měření rychlosti, nikde, ani v nákladech a příjmech není zmíněno, jak a čím by vlastně měla MP rychlost měřit. Snad ne Czech radar, kdy větší část příjmů z pokut končí na účtech soukromé firmy, ale vzhledem ke vztahům firmy k ODS by mě spíš překvapil opak. Problém s provozem a parkováním okolo nádraží mnohem lépe než MP pomůže vyřešit linka, která by vozila lidi k vlakům a od nich - to je další tip, jak smysluplněji utratit peníze, než za MP, zároveň auta stojící celý den u nádraží nebudou lákadlem pro zloděje.

reagovat

vloženo: 23.11.2012 11:55

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re:

Dobrý den,
Vámi navrhovanou okružní linku navazující na vlaky již město pro rok 2013 plánuje. Více informací zde: http://www.facebook.com/#!/OtevreneUvaly

reagovat

vloženo: 26.11.2012 23:34

autor: Marta Žižková

nadpis: můj názor na MP

Nesouhlasím se vznikem městské policie, jedná se o neefektivní plýtání penězi. Šest strážníků dopravu a bezpečnost v Úvalech opravdu nespasí. Peníze, které jsou na drahý provoz MP potřeba, ať město raději investuje do vyřešení parkování, prvků pro zklidnění dopravy, kamerového systému apod.
Doufám, že návrh pana starosty na zřízení MP na zastupitelstvu neprojde.

reagovat

vloženo: 30.11.2012 23:51

autor: David Zapletal

nadpis: Propaganda

Co pan starosta předvádí na webu města, nelze nazvat jinak než demagogickou propagandou. Udělat takový povyk kvůli jednomu ulámanému stromu, čemuž by MP s pravděpodobností blízkou jistotě stejně nezabránila a použít to jako "úderný" argument pro její vznik s tím, že si ještě někdo "dovoluje" organizovat petici proti jejímu vzniku, to už je vážně vrchol. Zajímalo by mě, co je za tím, protože toto je evidentní posedlost. Dost by mě zajímal názor koaličního partnera na toto jednání.

reagovat

vloženo: 1.12.2012 13:03

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: Propaganda

Dobrý den,
jak jsem již psal, názory na MP jsou různé a dělící čára v tomto případě jde i v rámci stran i sdružení. Tedy i ve sdružení Otevřené Úvaly není na zřízení či nezřízení MP jednoznačný názor.

Já to beru tak, že pan starosta věří, že MP bude lékem na tyto věci a tedy se snaží veřejnost o tom přesvědčit. Z titulu jeho pozice je logické, že tak činí i na stránkách města.

Osobně na tom nevidím nic špatného, i když naprosto v této věci souhlasím s Vaším názorem.

P.S. Co se týče té posedlosti - řekl bych, že každý máme své posedlosti - osobně důležitá témata, někdo MP, někdo zase něco jiného, že :-)

reagovat

vloženo: 2.12.2012 03:29

autor: David Zapletal

nadpis: Re: Propaganda

Copak máte na mysli? Pokud je to lisovna, určitě Vám neuniklo, že stejnou "posedlostí" trpí většina obyvatel jejího okolí, kteří se zúčastnili posledních jednání. My totiž, narozdíl do Vás, s ní máme dlouholetou osobní zkušenost.

Pokud pan starosta řídí město na základě podobné víry jako v tomto případě, bez ohledu na fakta a zdravý rozum, pak nám nezbývá než taky věřit - tak jedině na zázraky.

reagovat

vloženo: 4.12.2012 13:51

autor: Jiří Havelka

nadpis:

Mohou za tím být osobní zájmy a také snaha, nahnat si politické body.
Trochu nesouhlasím s panem Boreckým o tom, že starosta věří, ze MP bude lékem na nějaké starosti města. Osobně si myslím, že starosti města Úval nemají s MP, ale ani se státní policií moc společného.
Pan starosta spíš věří , že MP bude vydělávat. A když bude vydělávat, je možné, že by mohl zavřít ústa svým politickým oponentům. A vydělávat se nedá jinak než na silnici s radarem. A pak ještě možná s kontrolou správného parkování.
Než jsem se přístěhoval do Úval, bydlel jsem v Praze v městské části, kde byla samozřejmě MP a později, cca před 5 lety tam došel mor v podobě parkovacích zón. Od té doby strážníky MP člověk neviděl na chodníku. A ze služebního vozu vylezou jen v případě, kdy fotí auto bez povolení k parkování a "modré" zóně. Je jasné, že v současnosti je vhodnější v Úvalech měřit. Ulice Jirenská se svou, pro mě vcelku nesmyslnou čtyřicítkou je k tomu více než ideální. To samé U přeložky. Na parkovišti pod diskotékou.
Mimochodem starosta si už dělá trochu živnou půdu, když se zákaz zastavení v ulici Jiráskova rozšířil od Pražské až k nádraží. Ale to už je na jinou diskuzi.

reagovat

vloženo: 8.12.2012 00:28

autor: David Zapletal

nadpis:

Naprosto s Vámi souhlasím, jen trochu nerozumím kombinaci politických bodů a vydělávání prostřednictvím MP. Jsme už národ takových blbů, že někdo může získávat politické body díky výdělku pro město, založeném na okrádání občanů prostřednictvím pokut za bagatelní přestupky, které nemají nic společného s bezpečností silničního provozu a už vůbec nesouvisí s důvody, pro které město MP zakládá, nebo jimi aspoň starosta argumentuje? Máte stejný strach jako já, že odpověď zní ano?

reagovat

© BECC Design

TOPlist