Svátek má Čeněk

Veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly č.1/2013 (čtvrtek 14.2.2013)

Kde ? Jednací sál DPS Úvaly (náměstí Svobody)

Kdy? čtvrtek 14.2.2013 od 18:00 hod.

Materiály, které budou na jednání 14.2.2013 probírány jsou zde -> http://www.mestouvaly.cz/ 14-2-2013-zastupitelstvo-me sta-uvaly

Programové body:

Úvod 1) Zpráva o činnosti rady města

2) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 2009, 2010, 2011,2012

3) Záměr vybudování P+R v uhelných skladech včetně koupě pozemku

4) Technická infrastruktura v lokalitě Výpustek

5) Amper Market nový dodavatel el. energie pro město Úvaly od 1.6.2013

6) Řešení spolupráce města a nájemce pana Poláka při provozu koupaliště

7) Dodatek č.4 k nájemní smlouvě č.128/7 SMM ze dne 11.5.2007 na pronájem prvého patra v objektu Riegerova ul.čp.897, Úvaly, využívaný jako služebna OO PČR Úvaly

8) Kontrolní výbor - Rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici

9) Přijetí daru

10) Odvolání členů z Výboru pro výstavbu

11) Rozšíření autobusové dopravy ve městě Úvaly

12) Zápis ze společného jednání Výboru pro výstavbu a investiční komise ze dne 4.2.2013

13) Veřejná zakázka na výběrové řízení poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování rekonstrukce silnic/ulic a infrastruktury

14) Žádost společnosti KERT s.r.o. o směnu pozemku

15) Revokace usnesení zastupitelstva č. Z – 059/07 ze dne 19. 4. 2007

16) Zastavovací studie – Slunečné terasy, rodinné domy Úvaly u Klánovického lesa

17) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Úvaly

18) Plán práce kontrolního výboru na rok 2013

19) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

20) Otevřený dopis zastupitelům a redakční radě Života Úval

21) Stanovisko k žádostí o prominutí úroků z prodlení z částky vymáhané v rámci exekuce a smluvní pokuty Různé Připomínky a náměty zastupitelů, občanů

13. 02. 2013

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist