Svátek má Čeněk

Vyjádření vedení města Úvaly k článku "Zadlužené Úvaly přehlédly 34 milionů"

Vyjádření vedení města Úvaly k článku „Zadlužené Úvaly přehlédly 34 milionů“, který vyšel dne 7.11.2013 v deníku 5+2

  • Nečekanou obří díru v obecním rozpočtu musí řešit šestitisícové Úvaly. Město na východ od Prahy totiž ve svém účetnictví přehlédlo 34 milionů korun. A rázem se staly jednou z nejzadluženějších obcí regionu.
  • Podle zastupitelky a členky finančního výboru Heleny Váňové je ale hlavní vina na vedení města. "Nedělají se kontroly čerpání rozpočtu a není nikdo ve vedení města, kdo by to vyžadoval," říká.
  • "Deset let se nepohne s ničím, vyčerpali finanční zdroje absolutně neuváženě," dodává další z kritiků radnice Petr Hrubý. "Současné vedení vyždímá všechny peníze a ti, kdo přijdou v dalším období, nebudou mít na nic, město bude mít jen povinnosti," poukazuje další zastupitel a bývalý starosta Ivan Černý.
  • "Pokud zadavatel (město – pozn. red.) nezíská dlouhodobý úvěr v celkové výši 110 milionů, hrozí, že nedodrží některé z podmínek poskytnutých dotací a následně bude nucen již čerpané dotace vrátit," stojí v usnesení rady města z 16. října, které řeší, jak vybrat banku, která novou půjčku poskytne.

Výše uvedené jsou citace z článku „Zadlužené Úvaly přehlédly 34 milionů Kč“, který vyšel dne 7.11.2013 v deníku 5+2. Celý článek najdete na http://praha-vychod.5plus2.cz/47511/zadluzene-valy-prehledly-34-milionu.

Je nám jasné, že tato informace vzbudila oprávněný zájem a obavy občanů Úval i veřejnosti, včetně dodavatelů města. S ohledem na důležitost celé záležitosti považujeme za nutné, uvést informace ve výše uvedeném článku do kontextu a na pravou míru.

Nejprve několik podstatných informací:

...pokračování níže

  • Město není v platební neschopnosti, ani mu taková platební neschopnost nehrozí. Město řádně hradí své závazky.
  • Není pravda, že se nedělají pravidelné kontroly čerpání rozpočtu a výdajů. Tyto kontroly probíhají několikastupňově – na úrovni městského úřadu, ROP Středočeského kraje, zastupitelstva a finančního výboru.
  • Je pravda, že město má kontokorentní úvěr 80 mil. Kč, splatný 31.12.2014, a je také pravda, že zastupitelstvo města bude schvalovat na svém zasedání 12. prosince 2013 přijetí desetiletého úvěru ve výši 110 mil. Kč (80 mil. Kč je určeno na splacení kontokorentu, cca 15 mil. Kč je určeno na spolufinancování investic města v roce 2013 a cca 15 mil. Kč je určeno na financování infrastrukturních investic města v roce 2014).
  • Na zvláštní fond město ukládá vybranou daň z nemovitosti, v současné době je na tomto fondu 12 mil. Kč, což jsou peníze určené na rekonstrukci místních komunikací.

Jak vlastně celá situace vznikla? Kořeny tohoto stavu tkví, jako v mnoha podobných případech v minulosti, kdy město Úvaly bylo absolutně podinvestované a nebojíme se říci – infrastrukturně zaostalé s vnitřním dluhem o objemu téměř 1,5 miliardy Kč – ostatně do dneška je to na tváři města vidět. Ještě v roce 2010 byla velká část města Úvaly bez kanalizace, vodovodu a s nedostatečnou ČOV. Školka i škola byly na hraně kapacit, školní jídelna před uzavřením hygienikem.

Proto se město a jeho vedení za podpory drtivé většiny zastupitelstva rozhodlo, že využije příležitosti, které skýtají evropské dotace pro rychlé dohnání alespoň části potřebných investic. Z tohoto důvodu byly v letech 2009 – 2011 připravovány a následně realizovány projekty v celkovém objemu přes 600 mil. Kč (vodovod, kanalizace, zkapacitnění ČOV, dobudování pavilonu MŠ, nástavby ZŠ, nové školní jídelny, nového kulturního a společenského centra, nových hřišť a oprav některých komunikací).

Vzhledem k tomu, že volné disponibilní finance města (peníze, které městu zbyly jako rozdíl jeho rozpočtových příjmů a výdajů) činily částku kolem 8-10 mil. Kč ročně, bylo od počátku jasné, že bude nutné řešit financování úvěrem.

Investice z ROP byly naplánovány realizačně v období 2011-2014 a schvalování uvolňování jednotlivých dotací bylo vázáno na schvalování a dokončování etap infrastrukturních investic. Proto schválilo zastupitelstvo přijetí revolvingového úvěru ve výši 80 mil. Kč splatného v roce 2014 s tím, že od počátku se počítalo s variantou jeho překlopení do dlouhodobého úvěru. Je nutné podotknout, že všechny výše prováděné investice z ROP byly řádně vysoutěženy, jsou řádně prováděny a veškeré kontroly probíhají bez výtek ze strany dozorových orgánů.

Pokud se týká oné díry 34 mil. Kč, tak se jednalo o skutečně pouze o účetní omyl – při plánování rozpočtu na rok 2013 v měsíci listopadu roku 2012 jsme se domnívali, že máme k dispozici o 34 mil. Kč v dotacích více, než bylo reálně k dispozici. Toto bylo dáno zpožděním fakturace od dodavatelů. Informace neproběhla včas na úrovni investiční odbor – finanční odbor – finanční výbor – zastupitelstvo, takže rozpočet na rok 2013 byl v příjmové (a tím i výdajové straně) naplánovaný o 34 mil. Kč výše. Na tento omyl jsme přišli již v lednu 2013 a reagovali jsme na něj ihned zastavením investic, které byly plánovány, ale na které město tím pádem nemělo (rekonstrukce radnice, zahájení rekonstrukce objektu komunálních služeb). Nemohli jsme již zastavit rekonstrukci č.p. 65 (kulturní a společenské centrum). Zastupitelstvo bylo o celé věci informováno na svém pravidelném zasedání v březnu 2013.

Současně s výše uvedenou situací jsme řešili i otázku financování města po roce 2014 a jeho dlouhodobý rozpočtový výhled do roku 2022. Výsledkem našich úvah bylo, že bychom sice mohli veškeré úvěry umořit do konce roku 2014, avšak za cenu prodeje městského majetku. S ohledem na velmi příznivou úroveň úrokových sazeb, kopírujících inflaci jsme se rozhodli, že nejvhodnějším řešením bude dlouhodobý úvěr ve výši 110 mil. Kč, který jednak umožní umořit kontokorentní úvěr a dále pak dokončit některé klíčové investice.

Považujeme za nutné zdůraznit, že nemají pravdu Ti, kteří tvrdí, že "současné vedení vyždímá všechny peníze a ti, kdo přijdou v dalším období, nebudou mít na nic, město bude mít jen povinnosti", protože z dlouhodobého finančního výhledu města plyne, že Úvaly budou mít po roce 2014 každoročně po odpočtu všech splátek úvěru k dispozici na investice cca 8 – 10 mil. Kč s tím, že tato částka v dalších letech poroste nahoru. Tedy situace nebude horší, než když současné vedení města v roce 2010 zahajovalo svoji činnost. Rozdíl pro naše nástupce bude v tom, že budou mít z velké části hotovou  novou moderní infrastrukturu (voda, kanalizace, ČOV, nástavba školy, školní jídelna, kulturní společenské centrum) a budou mít větší prostor pro zvelebování toho, co je „na povrchu“.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že  považujeme  za úspěch, že se nám za posledních 6 let podařilo ve městě dohnat velkou část dluhu na infrastruktuře, se kterým se několik desetiletí  město potýkalo. V takovém kontextu považujeme  stav, kdy při objemu investic  přes 600 mil. Kč činí dluh 110 mil. Kč za velmi přijatelný.

Ale pochopitelně, jiní lidé mohou mít jiný názor a je to tak v pořádku, od toho máme demokracii. V případě zájmu a potřeby jsme připraveni zástupce veřejnosti a média seznámit se všemi souvisejícími doklady, smlouvami a rozpočtovými podklady, jelikož nemáme co skrývat!

Za město Úvaly

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Ing. Michal Breda, místostarosta

JUDr. Ing. Petr Petržílek, místostarosta

Mgr. Petr Borecký, předseda finančního výboru

13. 11. 2013

Breda Michal, Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist