Svátek má Luboš

Kdo otevřel cestu developerům do Úval ?

Vážení čtenáři, po přečtení článku v květnovém čísle ŽÚ, mi bylo jasné, že nestačí hovořit o událostech ve městě jen s lidmi, které potkávám, ale že je potřeba opravdu každý krok vysvětlit, přinést fakta. Jednou jsem už na stránkách úvalského městského časopisu psala, jak mě velmi mrzí, že někteří autoři článků se neobtěžují vyhledáváním faktů, ani ověřením informací, které zveřejní. Autor článku v květnovém čísle ŽÚ “Otevřené Úvaly pro developery aneb návrh Územního plánu Úval“ pan Ing. Jan Černý se na veřejném zasedání přiznal, že pro tento článek vlastně žádné podklady neměl. Negativní kritika se dobře píše a ještě lépe čte. Nechci psát dlouhý článek, proto uvádím jen holá fakta v číslech. Úvaly si neudělaly v tomto volebním období neviditelný dluh v podobě územního plánu, jak píše pan Jan Černý, ale …. Podívejte se, KDY změny územního plánu proběhly:

 

ÚP, Číslo změny UP

lokalita

Určení na:

rozloha

Datum změny UP

V té době starosta:

ÚP

Výpustek

 

Úvalák

 

 

Radlická

 

 

Horoušánky

 

 

Hodov

 

čistě ob. území

čistě ob. území

 

čistě ob. území

 

čistě ob. území

 

čistě ob. území

 

6,6 ha

 

3,4 ha

 

 

8 ha

 

 

10,4 ha

 

 

1,4 ha

12/1995

Ing. Ivan Černý

Změna č. I.

U Hájovny, Zálesí

čistě obytné

2,8 ha

3/1998

In. Ivan Černý

Změna č. IIA

Horoušánky

 

Hostín

 

 

Nové Slovany

 

 

Dobročovická

z rezervy  do návrhu

nerušící výroba

 

všeobecně smíšené území

 

čistě obytné

18,8 ha

 

3 ha

 

 

2,1 ha

 

 

 

4,3 ha

8/2003

 

 

Ing. Ivan Černý

Změna č. IIB

Vinice

čistě obytné

12 ha

6/2004

Ing. Ivan Černý

Změna č. IIC

Výpustek

Zrušení rezervy na školu!!!

na bytovou výstavbu

 

3/2006

Ing.Ivan Černý

Změna č. IV

Slovany

čistě obytné

4,6 ha

2/2004

Ing.Ivan Černý

Změna č.VA

Radlická

Slovany

V Rohožni

čistě obytné

čistě obytné

čistě obytné

5,1 ha

3,5 ha

1 ha

12/2006

MUDr. Jan Šťastný

Změna č. VB

Slovany před přeložkou

 

32 ha

4/2008

MUDr. Jan Šťastný

Změna č.XI.

Slovany za přeložkou

smíšené obytné

nerušící výroba

 

14,1 ha

 

10 ha

5/2010

MUDr. Jan Šťastný

Pokud zastupitelé za Otevřené Úvaly podporovali zástavbu, tak pouze v intravilánu města – tedy zastavění takových ploch, které by přispěly k vytvoření celku a zamezilo by se tím, vzniku odtržených lokalit.

V Radlické čtvrti se podařilo prosadit a schválit studii, podle které zde budou pozemky o velikosti 700 – 1.100m2, tedy pouze pro individuální výstavbu, která koresponduje s charakterem okolní zástavby.

Co se týká rozšiřování bytové výstavby v oblasti Vinice, schválilo zastupitelstvo její etapizaci. V současné době je na celém území stavební uzávěra, tento stav je ale do budoucna neudržitelný.

A ještě k územnímu plánu a informovanosti o tvorbě tohoto dokumentu.

Celý proces projednávání územního plánu je veden v souladu s platným stavebním zákonem, je zveřejňován způsobem, který zákon vyžaduje. Jako osoby příslušné pro spolupráci při tvorbě a pořizování územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo svým usnesením a jmenovalo dva zastupitele Ing. Michala Bredu a Ing. Ivana Černého. Vzhledem k tomu, že stavební zákon připouští jmenovat pouze jednoho „určeného zastupitele“, byl pan Ing. Michal Breda  této funkce „zproštěn“ v okamžiku, kdy nastoupil do funkce místostarosty.

Pan Ing. Ivan Černý mohl celé toto období přípravy, tvorby a projednávání územního plánu věnovat seznamování občanů s navrhovanými připomínkami, změnami, třeba i na stránkách ŽU a nemuseli jsme dnes číst slova jeho syna, že: „zásadní dokument pro budoucnost  obyvatel Úval se tak schvaluje v naprosté tichosti“.

Dana Poláková, radní, zastupitel za Otevřené Úvaly

28. 05. 2014

Poláková Dana

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist